TechniShow Innovation Award 2018

Heeft u onlangs een innovatie ontwikkeld?
Schrijf uw innovatie dan in voor de vernieuwde TechniShow Innovation Awards! 

De TechniShow Innovation Award is voor bedrijven die deelnemen aan TechniShow 2018 en een vernieuwend of nieuw product of een vernieuwde aanpak wat betreft proces, materialen en/of technieken hebben ontwikkeld. De innovatie moet leiden tot een significante verandering in economische en/of maatschappelijke zin. Is uw innovatie zo onderscheidend dat het de TechniShow Innovation Award verdient?

De vernieuwde Awards worden uitgereikt op meerdere categorieën. U kunt inschrijven voor één van de volgende categorieën:

Categorie: Made in de Benelux 
* De inzender is een bedrijf dat van origine uit de Benelux komt en met productie in de Benelux.

Categorie: Nieuw op de Nederlandse markt 
* De innovatie is in of na 2017 op de Nederlandse markt gekomen/ komt;
* De innovatie is al in het buitenland gepresenteerd; maar niet eerder dan in 2016; 
* De innovatie niet eerder tijdens TechniShow gepresenteerd mag zijn.

Categorie: Commerciële innovatie 
* De innovatie in of na 2017 op de Nederlandse markt is gekomen/ komt; 
* De innovatie nog in geen enkel anders land op de markt is gebracht;
* De innovatie niet eerder tijdens TechniShow gepresenteerd mag zijn.

Publieksprijs
Daarnaast doen alle genomineerden van de verschillende categorieën mee met de publiekprijs. Tijdens het uitreikingsevent wordt duidelijk wie de prijs van het publiek in 2018 in ontvangst mag nemen. 

Waar maakt u kans op?
De genomineerden krijgen naast de felbegeerde Award uitgebreide media-aandacht en een promotiefilm van de eigen innovatie die ook tijdens TechniShow gebruikt kan worden. Maak er daarnaast een feest van met uw collega’s! Bij nominatie wordt uw deelname aan het uitreikingsevent vergoed; u ontvangt vijf toegangskaarten per bedrijf.

Criteria en proces
De criteria om deel te nemen aan de TechniShow Innovation Awards zijn:

* Het bedrijf is exposant tijdens de beurseditie waarvoor de prijzen worden
   uitgereikt en staat in de beurscatalogus vermeld;
* De innovatie hangt samen met de Nederlandse productietechnologie;
* De innovatie heeft commerciële en/of maatschappelijke relevantie;
* De innovatie heeft (kans op) succes in de markt;
* De innovatie hoeft nog niet op de markt te zijn gebracht,
   maar is concreet en gereed voor marktintroductie;
* Buitenlandse innovaties mogen meedingen, op voorwaarde dat de inzender
   een Nederlandse of Belgische vertegenwoordiging heeft;
* De ingeschreven innovatie kan ook als consortium worden ingediend mits
   minimaal één van de bedrijven als TechniShow exposant aan de beurs deelneemt.

De vakjury
De vakjury van de TechniShow Innovation Awards bestaat uit:

* Gert-Jan Braam, ING;
* Tom Bouws, Programmabureau Smart Industry;
* Frans van der Brugh, Koninklijke Metaalunie;
* Kees de Schipper, NEVAT;
* Jeroen ter Steege, Jaarbeurs;
* Tim Wentink, TechniShow Magazine;
* Eric Weustink, Metaalnieuws.

Krijg de erkenning die uw innovatie verdient!
Heeft u een innovatie die u wilt inschrijven voor de Award? U kunt zich hier inschrijven voor de Technishow Innovation Awards 2018, of nomineer een collega ondernemer die zich onderscheidt. Inschrijven is mogelijk tot en met 5 januari 2018. 

Overeenkomst
Met uw inzending verplicht u zich tot het betalen van het inschrijftarief van € 599,00 excl. btw per inschrijving. Deze inschrijfkosten bestaan uit administratiekosten en marketingkosten. De marketingkosten bestaan onder andere uit het maken van een promotiefilm van uw innovatie en deelname aan het uitreikingsevent met vijf stoelen voor u en uw medewerkers. Indien uw inschrijving niet voldoet aan de gestelde voorwaarden ontvangt u het inschrijfgeld zonder administratiekosten (€99 euro excl. btw) terug. Het is mogelijk om als bedrijf meerdere innovaties in te schrijven voor verschillende categorieën. U kunt met één innovatie per categorie meedingen naar de Award categorie.

Bij het inschrijfformulier dient u akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden »