Arc-Eye CSS Adaptive Welding maakt van lasrobot een ‘echte’ lasser

Een gewone lasrobot doet gewoon wat hem aangeleerd is en gaat zoals een lasser niet zelf kijken naar de reële situatie. Rusten we de robot uit met een naadvolgsysteem zoals de Arc-Eye CSS laser camera, dan kan de robot perfect de positieafwijkingen van de lasnaad detecteren en real-time het traject van de robot bijsturen. Dit doet een handlasser ook.

 

Echter in de praktijk is het vaak niet alleen dat de positie van de lasnaad die afwijkt, ook kan de geometrie van de lasnaad afwijken. Dit kan komen door een variërende vooropening, een afwijkende lasnaadvoorbereiding, een vervorming door het lasproces zelf. Een kleine afwijking kan hier snel leiden tot een volumeafwijking van 40% tot 80%. Dit betekent dus dat er veel meer lasmateriaal nodig is en waarschijnlijk ook een andere manier van lassen. Een handlasser doet dit spontaan, een lasrobot echter niet.

Verder bouwend op het groeiende succes van de Arc-Eye CSS laser camera heeft Valk Welding een plug-in ontwikkeld voor deze camera waarbij de lasrobot de lasparameters real time tijdens het lassen kan aanpassen zoals vb de lasstroom, de lasspanning, de lassnelheid en de pendelbeweging. Hiermee maken we van de lasrobot een “lasser” die zich continue aanpast aan de reële situatie. In de toekomst zal ook de robot een lasnaad op voorhand kunnen scannen om het juiste vulpatroon te bepalen (de lasvolgorde bij een meerlagenlas). Deze technologie is in ontwikkeling.

Uniek is ook dat het aanleren van de juiste beslissingen heel intuïtief kan gebeuren aan de hand van slechts enkele proeflassen. Op deze manier kan iedereen zijn eigen robot aanleren hoe hij moet reageren op afwijkingen. Men bepaalt zelf hoe men wil lassen, alleen het lassen zelf gebeurt door de robot.

Deze nieuwe ontwikkeling is backwards compatibel op elke bestaande installatie met een Arc-Eye CSS camera. In totaal zijn er al ca 150 robots met deze toptechnologie uitgerust en neemt het aantal alleen maar toe. De Arc-Eye CSS Adaptive Welding plug-in is net als de andere softwareontwikkelingen van Valk Welding volledig in eigen beheer ontwikkeld en wordt ook door eigen medewerkers in de toekomst ondersteund.

EPLAN kondigt nieuw abonnementsmodel aan voor licenties

De transformatie naar Smart Industry is in volle gang. Als gevolg daarvan veranderen de marktomstandigheden. De diensten van EPLAN spelen optimaal op deze veranderingen in. Vanaf augustus 2021 biedt het bedrijf nieuwe softwarelicenties uitsluitend op abonnementsbasis aan. Bedrijven profiteren daarmee vooral van meer flexibiliteit.

 

Vanaf 1 augustus 2021 zal EPLAN nieuwe licenties uitsluitend op abonnementsbasis aanbieden. EPLAN CEO Sebastian Seitz legt deze stap uit: “Voor onze klanten stemmen we onze activiteiten voor honderd procent af op de toekomst. Deze verandering zal zowel voor de huidige als voor de nieuwe klanten zijn vruchten afwerpen”. Seitz is overtuigd van de voordelen. Hij noemt de aantrekkelijke toetredingsvoorwaarden, de flexibele abonnementsduur en de vele nieuwe functies bij de lancering van de komende versie van EPLAN.

“Het succes van onze klanten staat centraal bij alles wat we doen”, zegt Seitz. “Met onze oplossingen willen we hen volledig overtuigen en inspireren.” Deze verklaring schetst ook de missie van het bedrijf: het verzekeren en bevorderen van het succes van haar klanten met efficiënte engineering. Bovendien verwacht Seitz dat het abonnementsmodel een diepgaand dialoog met klanten stimuleert. “We willen de relatie met onze klanten verder optimaliseren. In tijden van digitale en industriële transformatie vormt nauwe communicatie de basis voor succes aan beide kanten.”

Nieuwe en bestaande klanten kunnen tot 31 juli 2021 nieuwe of aanvullende licentie nog als kooplicentie aanschaffen. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om nu al van de nieuwe abonnementsvorm gebruik te maken.

 

Garant Master Steel DEEP opent nieuwe prestatieklasse voor diepgatboren in staal

De productfamilie Garant Master voor hoogrendementverspaning krijgt nieuwe aanwas. Met de Garant Master Steel DEEP brengt de Hoffmann Group een nieuw gereedschap ontworpen voor extreem proceszeker diepgatboren bij hoge snijparameters. Geoptimaliseerd voor de verspaning van staal, toont de diepgatboor zonder co-pilot-boring ook in roestvast staal en gietijzer zijn volle kracht. Hierbij behaalt hij een tot drie keer langere standtijd in vergelijking met de huidige concurrenten.

 

De Garant Master Steel DEEP is daarom bijzonder geschikt voor de bewerking van hoogwaardige onderdelen, die een maximum aan proceszekerheid vereisen. Bij interne tests heeft de nieuwe Garant Master Steel DEEP in vergelijking met zijn voorganger en producten van concurrenten verbluffende waarden behaald: tot 30 procent meer verspaningsvolume, tot 70 procent hogere proceszekerheid en drie maal langere standtijden. Deze uitmuntende prestaties dankt het gereedschap aan een bijzonder vernuftig concept: rechte hoofdsnijkanten reduceren de snijkrachten, een verbeterde puntgeometrie zorgt voor optimale spaanbreuk en een speciaal design van koeling en boorgeleiding biedt unieke voordelen: alleen in het kopgebied werd de inwendige koeling in een spiraal uitgevoerd om in het boorlichaam een ongelijke spoed van de spaangroeven met een adaptieve spiraalhoek van 15 tot 30 graden mogelijk te maken.

Dit leidt tot een extreem versnelde afvoer van spanen uit de boring en tot meer proceszekerheid bij hogere snijwaarden. Een gepatenteerde boorgeleiding bestaande uit een geleidingsfase en geleidingsringen reduceert trillingen en zorgen voor een boorgat van maximale kwaliteit. Dankzij de geleidingsringen wordt de boorpunt doelgericht met koelmiddel omspoeld hetgeen oververhitting van het bewerkingsgebied voorkomt. Daarnaast wordt de spaanafvoer geoptimaliseerd door een coating op de boorpunt en gepolijste spaanvoegen.

De Garant Master Steel DEEP zet ook ten aanzien van standtijden en gereedschapsslijtage nieuwe maatstaven. Zijn buitengewone stabiliteit en duurzaamheid dankt de boor aan een sterke kern van gesinterd hardmetaalsubstraat (gepatenteerd proces) en een extreem slijtvaste en hittebestendige multilayer-coating op basis van TiAlN. Door de coating op de boorpunt kan het gereedschap tot vier keer in de oorspronkelijke kwaliteit worden herslepen.

De productfamilie ‚Garant Master‘ werd in 2015 door de Hoffmann Group in het leven geroepen, met als doel de hoogrendementverspaning nog productiever te maken met bijzonder krachtige en proceszekere gereedschappen. De productfamilie wordt sindsdien consequent uitgebreid en biedt hypermodern hoogrendement-gereedschap voor een breed scala aan verspaningstoepassingen.

Investeringsfonds MGF neemt belang in Enginia

Investeringsfonds MGF neemt een minderheidsbelang in Enginia, automatiseerder in de maakindustrie. Met de financiering wil Enginia doorgroeien.

 

Investeringsfonds MGF heeft samen met Joris Engels een minderheidsbelang genomen in Enginia. Al voor de Covid-19 crisis uitbrak, was er contact tussen partijen over een strategische plan voor 2020 – 2025. Met het uitbreken van de Covid-19 crisis braken er ook voor Enginia spannende tijden aan. De visie bleef echter onveranderd en het geloof in de plannen onverminderd groot. Samen met MGF en Joris Engels, als mededirecteur, heeft Enginia deze zomer doorgepakt. Gezamenlijk is de uitvoering van het strategisch plan gestart, een aandeelhouder is uitgekocht, het management is versterkt en de beoogde groeifinanciering is verkregen.

“Enginia opereert al meer dan 20 jaar als automatiseerder van de maakindustrie. Om door te kunnen groeien heeft het bedrijf een stevig fundament nodig. Hiervoor was een wisseling van aandeelhouders noodzakelijk, waarbij een behoefte aan eigen vermogen ontstond. MGF heeft laten zien dat zij, ook met de onzekerheid van de Covid-19 crisis, in staat is om open en constructief een goede oplossing te creëren. Samen met MGF en de ervaring die Joris Engels meebrengt zie ik voor Enginia de ruimte voor groei en mooie innovaties die wij ook voor onze klanten voor ogen hebben.”

“De coronacrisis maakt het moeilijker om bedrijven juist te waarderen. Het inschatten van de impact op de toekomst en het adequaat verwerken van de onzekerheden is lastiger geworden. In onze afweging voor de participatie telt de basis van een gezonde onderneming, een professioneel management en de juiste plannen. We zijn ervan overtuigd dat die goede basis er is bij Enginia. We zijn op harmonieuze wijze samen met onze mede-aandeelhouders geslaagd om op een evenwichtige manier de effecten van corona in de transactie met Enginia te verwerken.“

 

Risicodragend

Enginia creëert bij bedrijven in de maakindustrie ruimte voor snellere en betere innovatie. Door het aanbieden van passende automatisering, bijbehorende dienstverlening en het oplossen van complexe engineeringproblemen worden prestaties van engineers, productieteams en het bedrijf geoptimaliseerd. Enginia is partner van Siemens en levert PLM oplossingen zoals Teamcenter™, Solid Edge™ en Mendix™. De directie, Paul Hörchner en Joris Engels, gaan samen met hun 45 medewerkers een belangrijke rol spelen in de verdere digitalisering van de maakindustrie.

MGF investeert in kansrijke ondernemingen in het MKB die behoefte hebben aan risicodragend kapitaal voor een Management Buy-Out of voor Groei. Eén van de drijfveren achter MGF is het waarborgen van de continuïteit van familiebedrijven. MGF participeert uitsluitend met een minderheidsbelang. Het Fonds beoogt een natuurlijk partner te zijn voor MKB-ondernemers. De Rabobank heeft als belangrijkste investeerder hiermee een aantrekkelijke oplossing voor groeiende MKB-bedrijven.

Metaalunie: ‘Prinsjesdag biedt kansen voor mkb’

Het kabinet heeft op een sobere Prinsjesdag de rijksbegroting voor 2021 gepresenteerd. In de miljoenennota zitten afspraken waar het mkb van kan profiteren. Door de voortzetting van steunmaatregelen zoals het NOW-pakket loopt de staatsschuld verder op met bijna €44 miljard. Toch rekent het kabinet op 3,5% economische groei. “Koninklijke Metaalunie is blij met de aandacht voor de positie van het mkb en het voortzetten van de steunmaatregelen zoals NOW 3.0 en het uitsmeren van het terugbetalen van uitgestelde belastingen”, zo reageert Jos Kleiboer, directeur Beleid van Metaalunie op de kabinetsplannen.

 

De meest in het oog springende maatregel is de verlaging van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting en de verlenging van de schijf waarover dit lagere tarief wordt geheven. Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Met het coronapakket en bijvoorbeeld de verlaging van de vennootschapsbelasting naar 15% voor winsten tot uiteindelijk 400.000 euro kunnen we veel meer mkb’ers de komende jaren een zetje in de rug geven. Toch is het zeker nog niet allemaal halleluja. De fiscale maatregelen tegen familiebedrijven rondom box 2, de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek en het feit dat er nog steeds onbedoeld ondernemers buiten de corona-steunmaatregelen vallen, helpen niet. Hier gaan we de komende maanden kijken wat we politiek voor elkaar kunnen boksen om dat te verbeteren.’ Ook wil hij dat het kabinet ondernemers langer de tijd geeft – vier in plaats van twee jaar – om uitgestelde belastingen terug te betalen. ‘Anders gaan ondernemers meer dan 35% extra belasting per maand betalen en dat zet juist een rem op investeringen.’

“De verlaging van de zelfstandigenaftrek is ongelukkig en toont de onmacht van politiek Den Haag om zelfstandige ondernemers te onderscheiden van schijnzelfstandigheid. Echt ondernemerschap moet gestimuleerd blijven: daar moet dus een goede (investerings)regeling tegenover komen te staan”, aldus Kleiboer.

Etteplan versterkt expertise in productieoplossingen door overname van Tegema

Etteplan versterkt haar expertise en activiteiten in productieoplossingen door het Nederlandse Tegema over te nemen. Tegema levert productieoplossingen, productiecellen en apparatuur aan klanten op het gebied van halfgeleiders, elektronica, mobiliteit, fotonica en medische toepassingen.

 

De overname is een nieuwe stap in de internationale groei van Etteplan en is ook het begin van engineering services in Nederland. Etteplan is al in Nederland actief op het gebied van technische documentatie.

Tegema is een productiesysteemintegrator gespecialiseerd in op maat gemaakte precisiemechanica en mechatronica. Het bedrijf combineert deze kennis met de laatste technologie op het gebied van robotica, software en assemblage technologieën. Bij Tegema werken 100 experts in Eindhoven en Arnhem. In 2019 bedroegen de inkomsten van het bedrijf ongeveer EUR 11 miljoen. De partijen hebben afgesproken de overnameprijs niet te publiceren.

“Er is steeds meer vraag naar op maat gemaakte en intelligentere productie-oplossingen. Deze ontwikkeling wordt aangejaagd door de toename in het automatiseringsniveau en het feit dat bedrijven vooruitgang boeken in Industry 4.0. In combinatie met onze bestaande kennis van productietechnologieën versterkt de overname ons aanbod op dit gebied met interessante groeimogelijkheden”, zegt Juha Näkki, de president en CEO van Etteplan.

“Etteplan is een toonaangevend bedrijf in Europa op het gebied van engineering en software services en is in Nederland marktleider in technische documentatie. De combinatie van het wereldwijde serviceaanbod en de softwaremogelijkheden van Etteplan met onze productieoplossingen en kennis van assemblage, biedt vele nieuwe mogelijkheden om onze klanten nieuwe proposities te leveren. De overname zal onze internationale expansie versnellen, dat ongetwijfeld zal leiden tot groeimogelijkheden voor het bedrijf en fantastische ontwikkelingsmogelijkheden voor onze werknemers en mijzelf”, zegt Pierre van Lamsweerde, CEO van Tegema.

Na de overname heeft Etteplan zo’n 200 werknemers in Nederland, verdeeld over vijf steden. Etteplan begon zijn eerste activiteiten in Nederland in 2012, toen technische-documentatiebedrijf Tedopres werd overgenomen. In 2019 vergrootte Etteplan zijn aanwezigheid in Nederland door de overname van de technische-documentatiespecialist Triview Technical Communication BV uit Soesterberg.

“De overname van Tegema past goed in onze strategie, omdat we ons volledige serviceaanbod naar al onze huidige markten willen uitbreiden. Het betreden van de markt voor engineering services in Nederland vormt een belangrijke stap in de goede richting. Ons doel is om in 2024 meer dan de helft van onze inkomsten buiten Finland te genereren”, sluit Juha Näkki af.

 

Begrotingsplannen 2021: effecten voor de maakindustrie

In een door corona bepaalde Miljoenennota is duidelijk dat de overheid flink wil blijven investeren om de crisis te beteugelen. Er komt een stevig derde steunpakket waarbij de NOW verlengd wordt met een aanvullend sociaal pakket om de arbeidsmarktpositie van mensen die geraakt worden door de crisis te versterken.

 

In tegenstelling tot eerdere plannen gaat het tarief van de vennootschapsbelasting voor grote industriële bedrijven in 2021 niet omlaag van 25% naar 21,7%. Het tarief voor winsten op innovatieve activiteiten gaat van 7% naar 9%. Aan de andere kant is er voor innovatie, pilots en demoprojecten op het gebied van energietransitie is in 2021 € 60 miljoen extra beschikbaar. De invoering van de CO2-heffing per 1 januari 2021 gaat door, maar gaat met ruime dispensatierechten langzaam van start.

FME-voorvrouw Ineke Dezentjé is wel teleurgesteld dat investeringen in onderwijs achterblijven. Voor de technologische industrie is werkbehoud en het opleiden van (nieuw) talent essentieel, meent ze.. “We moeten ons uit de crisis innoveren en daarvoor hebben een goed opgeleide beroepsbevolking nodig. Die is er in de technologische industrie nu nog steeds onvoldoende.”

[Beeld Wikipedia/CEphoto, Uwe Aranas CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62206219]

Recycling van hardmetaal levert voordelen op

Gevestigd in Oostenrijk en onderdeel van de Sandvik group, is Wolfram Bergbau und Hütten een van ’s werelds grootste producenten van wolfraamcarbide. Een essentieel ingrediënt in Sandvik Coromant’s volhardmetalen gereedschappen, en de geschatte voorraden van het materiaal zijn ca. zeven miljoen ton — oftewel 100 jaar verbruik. Toegang tot primaire grondstoffen is essentieel in het behouden van Wolfram’s positie, maar de fabriek investeert ook in gereedschappen die al gemaakt zijn. Hier legt Jill Glynn uit, commercial services manager bij Sandvik Coromant de leider op het gebied van het verspanen van metaal hoe fabrikanten hun activa zo goed mogelijk kunnen benutten.

 

Waarom onnodig grondstoffen winnen via mijnbouw? Volgens ClimateWorks Foundation, een openbare liefdadigheidsinstelling met als missie het ontdekken van “best practice” oplossingen welke organisaties helpen bij het reduceren van hun CO2 verbruik, is de circulaire economie “een systeem waarin materiaal stroomt, gedefinieerd als bestaande uit biologische en “technische” voedingsstoffen die ontworpen zijn om met hoge kwaliteit te blijven circuleren, om de biosfeer veilig weer binnen te gaan en daarbij waarde te leveren tegen de minst mogelijke energie en fysieke hulpbronnen”.

De circulaire economie biedt niet alleen milieuvoordelen. Zodra de Sandvik Coromant gereedschappen hun snijkanteigenschappen verliezen is het gemakkelijk om ze onbruikbaar te maken. Echter, de materialen die zijn gebruikt om deze gereedschappen te maken blijven waardevol.

Vanuit een groen perspectief vergt het maken van nieuwe gereedschappen uit gerecycled volhardmetaal 70% minder energie dan het produceren uit nieuwe grondstoffen. De productie is ook duurzamer en het gebruiken van gerecyclede materialen stoot 40% minder CO2 uit vergeleken met het beginnen op basis van nieuwe grondstoffen.

Met de introductie van elk nieuw proces, hangt het succes ervan vaak af van de mate waarin het kan voorzien in de behoeften van de onderneming. Het aannemen van de circulaire economie vormt zowel een antwoord op de wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en lost tegelijkertijd een probleem op dat maar weinig klanten willen beheren — afval.

Door toezicht te houden op de gehele levensduur van een product, krijgen bedrijven meer controle over hun activa. Deze controle betekent dat een bedrijf effectief zijn kosten kan analyseren, terwijl het ook zijn klanten kan helpen met het verkopen van verbruikte producten, waarbij een leveranciersrelatie ontstaat die niet stopt wanneer de initiële productaankoop is afgerond.

 

Terugkopen

95 Procent van een gebruikte volhardmetalen wisselplaat kan worden gerecycled. Dit hardmetaal bestaat voor circa 75 procent uit wolfraamcarbide. De locatie van Wolfram heeft een eigen recyclingproces ontwikkeld, waarvan klanten van Sandvik Coromant wereldwijd kunnen profiteren.

Sandvik Coromant zorgt voor het ophalen van de gebruikte hardmetalen gereedschappen van de klant voordat deze naar de locatie worden getransporteerd. Daar voeren recyclingmanagers een Röntgen-fluorescentieanalyse uit met behulp van een scansysteem welke de samenstelling van de ontvangen gereedschappen bepaald. Na eerst te zijn verbrijzeld vormen de nieuwe verpulverde gereedschappen een hardmetaalpoeder.

Dit poeder ondergaat vervolgens een chemische zuivering, welke helpt bij het terugwinnen van de materialen die dezelfde eigenschappen hebben als het wolfraamcarbide dat oorspronkelijk werd gewonnen in de mijnen van Wolfram. Extra elementen in het gecementeerd hardmetaal worden ook duurzaam beheerd. Het kobalt bijvoorbeeld dat wordt gewonnen uit de gebruikte gereedschappen wordt naar een derde partij gestuurd voor recycling.

Hardmetalen gereedschappen van alle fabrikanten worden geaccepteerd in het Sandvik Coromant recycling programma, ongeacht grootte, industrie of locatie.

 

Langere levensduur

Om te handelen als verantwoordelijke partners, moeten bedrijven recycling opnemen in hun activabeheerstrategie. Echter, het bieden van massieve boren voor een grotere proceszekerheid bij het bewerken van moeilijke materialen is een andere milieu-overweging.

De meeste industrieën waar boren een essentiële rol speelt in de dagelijkse productie kopen in met maar één doel voor ogen. Hoelang gaat dit gereedschap het volhouden? Velen stellen deze vraag vanuit een kosten-per-gebruik gezichtspunt, maar een gereedschap met een lange standtijd is ook belangrijk voor diegene die de levensduur van een product willen verlengen vanuit een milieu-gezichtspunt.

Sandvik Coromant heeft de nieuwste toevoeging aan haar productprogramma ontwikkeld, de CoroDrill® 860 met -GM geometrie, met deze overwegingen in gedachten. Het gereedschap is veel minder gevoelig voor slijtage dan zijn voorganger, de CoroDrill® R840, dankzij zijn geavanceerde geometrie en unieke hardmetaalsoort, hetgeen resulteert in een langere standtijd.

Sandvik Coromant’s reconditioneringsservice optimaliseert de gereedschapslevensduur en prestaties, waarbij een nieuwe geometrie wordt gewaarborgd voor een ultieme proceszekerheid. Voor een verlengde levensduur moeten gereedschappen met succes meerdere reconditioneringen kunnen ondergaan. De CoroDrill 860-GM biedt niet alleen de beste prestaties in de markt, maar ook omdat deze qua ontwerp langer is, maximaliseert dit de levensduur van het gereedschap. Met een aanbeveling van drie reconditioneringen per gereedschap, biedt de CoroDrill 860-GM in feite vier gereedschappen in één enkele oplossing. Na het einde van de levensduur, kan het gereedschap worden aangemeld voor het Sandvik Coromant Recycling programma, waarbij de klant een financieel rendement krijgt op zijn initiële investering.

Wolfram toont aan dat activamanagement niet stopt na de aankoop. Fabrikanten moeten rekening houden met de gehele levensduur van hun producten, zowel vanuit het gezichtspunt van duurzaamheid als winstgevendheid. Terwijl recycling-programma’s de CO2 productie kunnen reduceren en de relatie met de klant kunnen versterken, moeten fabrikanten ook rekening houden met de levensduur van de gereedschappen die ze produceren, welke de duurzaamheid van een onderneming verder zullen bevorderen.

Hoffmann Group presenteert de eerste HPC-frees uit de nieuwe productlijn GARANT Master INOX M

De Hoffmann Group heeft zijn ‘GARANT Master’-productfamilie voor hoogrendementverspaning uitgebreid met de GARANT Master INOX M-productlijn voor hooggelegeerde roestvaste staalsoorten volgens ISO M. De nieuwe HPC-frees GARANT Master INOX M en de kordelruwfrees GARANT Master INOX M SlotMachine overtuigen ook in duplex door hun hoge verspaningscapaciteit met hoge voedingen en verhoogde standtijden.

 

Om deze prestatie te bereiken, heeft de Hoffmann Group een nieuw ontwikkeld ultra-fijnkorrelig substraat gebruikt. De multilayer-coating is opnieuw opgebouwd en de spaanruimtes zijn merkbaar verbeterd. Vanwege zijn bijzondere proceszekerheid is de GARANT Master INOX M SlotMachine ook de eerste keuze voor geautomatiseerde productie. De gereedschappen zijn verkrijgbaar via de nieuwe catalogus 2020/2021 en in de eShop van de Hoffmann Group.

De viersnijder HPC-frees GARANT Master INOX M is geschikt voor het kanten en spiebaanfrezen, maar kan ook voor andere operaties zoals ramping, duikfrezen en helixfrezen worden gebruikt. Want met zijn geoptimaliseerde kopse geometrie is de frees veelzijdig inzetbaar. De speciaal geprepareerde snijkanten creëren een relatief hoge oppervlaktekwaliteit en de spanen worden betrouwbaar afgevoerd dankzij de royaal uitgevoerde spaanruimtes. Een variabele spoed en een versterkte kerndiameter zorgen voor bijzonder geluidsarm frezen.

 

Vijfsnijder

De kordelruwfrees GARANT Master INOX M SlotMachine maakt ook zeer hoge voedingen mogelijk voor vollegroef-frezen met meer dan 1xD en kan ook delicate componenten efficiënt bewerken. Voor grotere diameters heeft hij niet slechts vier, maar vijf snijkanten. Het innovatieve kordelprofiel genereert minder snijdruk en vormt zeer compacte spanen, die via vlakke spaangroeven worden afgevoerd en zelfs bij de vijfsnijder niet in de nauwere spaanruimtes vastlopen. Licht afgeronde kanten beschermen de snijkanten tegen uitbrokkelen en verlengen zo de levensduur van de frees. Door zijn buitengewone proceszekerheid is deze HPC-frees ook voorbestemd voor gebruik in de geautomatiseerde productie.

De productfamilie ‘GARANT Master’ werd in 2015 door de Hoffmann Group op de markt gebracht met als doel om krachtige bewerkingen nog productiever te maken met bijzonder krachtige en betrouwbare gereedschappen. De productfamilie is sindsdien consequent uitgebreid en biedt de modernste hoogwaardige gereedschappen voor een breed scala aan bewerkingstoepassingen.

Hans Blomen (Limas CNC): verbreding en innovaties zijn onontbeerlijk

Tijdens de corona-crisis denkt Hans Blomen van Limas CNC dat verbreding en innovaties onontbeerlijk zijn. Zo ziet hij meer machines voor compleetbewerking, met bijvoorbeeld frezen in een draaicentrum en andersom. “We leveren een proces”

 

“Door de lange levertijden vorig jaar hebben we nog een flinke overloop nu. Projecten worden opgeleverd. Zo hebben we onlangs een grote 5-asser voor volumeverspaning mogen bezorgen. Daarnaast leveren we nu in Venlo bij een klant een speciaalmachine met een zwenkbaar bed over vijf meter, in twee delen zwenkbaar. Zo’n machine voor hoogwaardige profielen zijn voor ons de krenten in de pap”, zegt Blomen.

Hij geeft aan dat zijn bedrijf zich minder richt op massa-producten. Volgens hem is de draaimarkt grotendeels verdeeld: als een bedrijf tien draaicentra heeft van merk X komt daar niet ineens een draaimachine van merk Y tussen. “Wij zoeken het juist is hoogprecisiedraaien en compleetbewerken. Je ziet dat bijvoorbeeld frezen in een draaicentrum en andersom vaker gebeurt, gekoppeld aan automatisering. Mede door de ontwikkelingen in de halfgeleiderindustrie is er meer vraag naar machines voor grote complexe delen. Hier proberen wij op in te spelen.

Daarnaast levert Limas CNC meer software-oplossingen. Zo is men met een softwarepakket bezig voor procesbewaking. Met name het bewaken van de spindel, temperatuur, trilling en overbelasting en standtijdbewaking van gereedschappen. “We bieden meer en meer procesbewaking ingebed in de machines. Via ons merk Spinner leveren we complete turnkey-projecten op. En eigenlijk leveren we daarmee niet alleen een machine, maar een heel proces voor de klant.”

 

Eenderde leveranciers verwacht liquiditeitsproblemen binnen een jaar

Uit een kwartaalonderzoek van brancheorganisaties FPT-VIMAG en FME, naar de gevolgen van Covid-19 voor de maakindustrie blijkt dat een op de drie ondernemers binnen twaalf maanden liquiditeitsproblemen verwacht. Tweederde geeft aan maatregelen te moeten nemen op het gebied van personeel.

 

FME heeft in samenwerking met aangesloten branches een onderzoek gedaan onder haar achterban om de impact van het COVID-19 virus in kaart te brengen. Ruim 650 algemeen directeuren hebben de vragenlijst ingevuld. De middelgrote en kleine industrie (MKI) is met 85% sterk vertegenwoordigd.

Belangrijke conclusie is dat 94 procent van de ondernemers last heeft van impact op de bedrijfsvoering als gevolg van vraaguitval. Een op de drie ondernemers verwacht ondanks de steunmaatregelen nog altijd binnen twaalf maanden liquiditeitsproblemen. En 68 procent van de ondervraagden overweegt HR-maatregelen te treffen, zoals een vacaturestop, afschalen flexschil en niet verlengen van tijdelijke contacten of zelfs een reorganisatie.

 

Liquiditeit

Ramon Dooijewaard, directeur FPT-VIMAG, is geschrokken van de cijfers. “Ik had gehoopt dat minder van de bedrijven in de productietechnologie liquiditeitsproblemen zouden verwachten voor de toekomst. Daarnaast valt het op dat veel van onze leden verwachten dat het dieptepunt in het tweede kwartaal van dit jaar was, maar dat ze over het algemeen nog steeds een omzetdaling verwacht voor de rest van 2020 en zelfs in 2021.”

 

Deeltijd WW

Van de maakbedrijven heeft 64 procent gebruik gemaakt van de NOW1-regeling en 58 procent van de NOW2-regeling. Een grote wens van het technische mkb is een regeling voor deeltijd-WW. Zes van de tien leveranciers vraagt hiernaar. “Begrijpelijk”, zeg Dooijewaard. “De Nederlandse maakindustrie bestaat vooral uit mkb-bedrijven die maar beperkt werken met een flexibele schil. Als ze moeten snijden in het arbeidsbestand, gaat dat direct ten koste van hooggekwalificeerd en trouw personeel. Wij willen die banen en die kennis behouden.”