2 mei 2017 - 3 min leestijd

Inkoopmanagersindex op laagste niveau in vijf maanden

De NEVI PMI daalde van 56.0 in juli naar 53.9 in augustus: het laagste cijfer in vijf maanden. De oorzaak van deze daling lag bij alle vijf componenten van de PMI. De productie, de nieuwe orders en de werkgelegenheid stegen minder, de voorraad ingekochte materialen daalde en de levertijden namen minder toe.

Afzwakkende groei
De productie groeide nog steeds behoorlijk, zij het in de geringste mate sinds maart. Het aantal nieuwe orders nam in de geringste mate toe in vijf maanden en de export orders lieten de kleinste stijging zien sinds april. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde licht.
De werkgelegenheid nam voor de zesde maand op rij toe, maar wel in de kleinste mate in vier maanden. Er werden opnieuw meer materialen ingekocht. Deze stijging was echter het kleinst sinds april. De voorraad ingekochte materialen daalde voor de eerste keer in drie maanden. De levertijden namen opnieuw aanzienlijk toe, maar ook was dit de kleinste verlenging in vier maanden. De voorraad gereed product daalde minimaal.
De inkoopprijzen stegen wederom, dit keer in de geringste mate in vier maanden. De verkoopprijzen stegen voor de derde achtereenvolgende maand: iets meer dan in juli, maar nog steeds bescheiden.

Toch mooi rapportcijfer
De turbulentie in de financiële markten zou doen vermoeden dat er ook van alles mis zou zijn in de reële economie ic. de internationale handel en industrie. Is dat ook zo? Heeft de Nederlandse industrie last van tegenwind? Prof dr Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement TU Eindhoven: “Niets is minder waar als je naar de laatste cijfers rond de NEVI Purchasing Managers Index (PMI) kijkt. Augustus zette de trend van de afgelopen twee jaar door. Ons bedrijvenpanel berichtte over een onverminderd goede orderontvangst vanuit zowel binnen- als buitenland, een hoge bezettingsgraad van de produktie en een toename van het aantal banen. De NEVI PMI kwam uit op een waarde van 53.9 (waarde >50.0 duidt op toename van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van voorgaande maand), iets lager dan de twee voorgaande maanden (juni: 56.2, juli: 56.0). Je zou daaruit kunnen afleiden dat de groei in de industrie geleidelijk aan afneemt. Hetgeen na twee jaar onafgebroken groei te verwachten is. Moeten we ons hier druk over maken? In ben van mening van niet: de inkoopprijsinflatie neemt af (als gevolg van daling van olie- en grondstoffenprijzen wereldwijd). Inkoopprijsstijgingen worden nog steeds, ondanks de volle orderportefeuilles, beperkt in de verkoopprijzen doorberekend. Gevolg: een sterke concurrentiepositie en goede orderposities voor de rest van het jaar. Qua bedrijfsvoering sturen bedrijven scherp aan de wind: voorraden onderdelen en eindprodukten houdt men zo laag mogelijk. Geen enkele reden om mijn rapportcijfer te verlagen: ik houd dit op een mooie 8.0.”

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden