23 maart 2021 - 4 min leestijd

Seco Tools wil over 9 jaar voor 90 procent circulair zijn

Seco Tools zet in op een kringloopeconomie. In 2030 wil het bedrijf voor negentig procent circulair zijn. Daarom zet het in op veranderingen in hun processen en bedrijfsmodellen. 

Recycling speelt een belangrijke rol bij het bereiken van het ambitieuze doel van Seco Tools om tegen 2030 90% circulair te zijn, met een aantal brede veranderingen in processen en bedrijfsmodellen als leidend voorbeeld. “Het is een uitdagende doelstelling, maar we zien dit als zeer belangrijk voor ons bedrijf en onze activiteiten”, aldus Ted Forslund, Sustainability & Audit Coordinator bij Seco Tools. “Wat goed is voor Seco Tools is dat we al zeer goede recyclingprocessen hebben; het gaat dus nu om het creëren van een goede samenwerking met onze klanten, zodat ze begrijpen wat de waarde is van het terugkopen van gereedschappen, zodat het een gesloten kring wordt waar niets verloren gaat.”

Wereldwijd wordt slechts 8,6% van de gebruikte middelen gerecycled, wat betekent dat meer dan 90% van alles één keer wordt gebruikt en vervolgens wordt afgevoerd. Vanwege de aard van de activiteiten van Seco Tools, bevindt het bedrijf zich in een sterke positie om dat paradigma te veranderen door gereedschappen terug te kopen die het einde van hun productieve leven hebben bereikt en deze te recyclen of om te zetten in nieuwe gereedschappen. “Als we vaker oude materialen terugkopen en klanten de voordelen ervan laten begrijpen, kunnen we de klimaatimpact verminderen omdat we geen nieuwe materialen en metalen hoeven te gebruiken. Het is op veel manieren een win-win-situatie”, zegt Forslund.

Er is een steeds groter bewustzijn van milieukwesties en leveranciers en klanten zijn geïnteresseerd in initiatieven die deze aanpakken. “Dit is tot nu toe zeer positief gebleken voor klanten. Ze weten dat de gereedschappen die we maken met gerecyclede materialen van dezelfde hoge standaard zijn, en dat er geen kwaliteitsverlies is. Er is nu ook een markt voor het terugkopen van gereedschappen die het einde van hun levensduur hebben bereikt, en dat is ook een positieve factor. Het gaat erom dat we dit op een positieve manier in onze zakelijke relaties kunnen integreren”, legt Ted Forslund uit.

Waarde

In een kringloopeconomie is recycling erg belangrijk, maar het is ook het laatste wat we moeten doen na verminderen, repareren en hergebruiken. “Dit is een belangrijk onderdeel, maar er zijn andere aspecten van de kringloopeconomie en we moeten ze allemaal bekijken. Een ervan is de levenscyclus van onze producten. Hoe kunnen we deze zo ontwerpen dat ze iets langer meegaan en gerecycled kunnen worden wanneer ze het einde van hun levensduur bereiken? Hoe kunnen we deze produceren met behulp van hernieuwbare energie en duurzame toeleveringsketens? De essentie van de kringloopeconomie is het behoud van de waarde die we al hebben gecreëerd,” aldus Forslund.

Reecycling helpt afval tot een minimum te beperken, maar het is niet de enige manier om dit te doen. Er is een breed scala aan gebieden die kunnen worden geanalyseerd met het oog op het voorkomen van het ‘lekken’ van waardevolle bronnen – logistiek van de leveringsketen, sorteren, warehousing, risicobeheer, energieopwekking en zelfs moleculaire biologie en polymeerchemie. Kostenefficiënte en kwalitatief betere collectie- en behandelingssystemen en effectieve segmentatie van producten aan het einde van hun levensduur stellen Seco Tools in staat de economische aspecten van circulair ontwerp te ondersteunen.

Een van de belangrijkste problemen bij het aanpakken van problemen met het milieu en de klimaatverandering is de enorme omvang van de taak, maar Ted Forslund is van mening dat het Seco Tools-doel van 90% rond 2030 haalbaar is. “Het is van essentieel belang om samen te werken met onze leveranciers en klanten om de wereldwijde uitdaging aan te gaan. Als we dat doen, kunnen we meer waarde creëren met minder afval binnen een veilige operationele ruimte voor onze planeet. Ook dit is een win-winsituatie”, besluit hij.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden