3 januari 2022 - 3 min leestijd

Afvlakking groei zet door

De Nevi PMI van december was 58.7, de zesde daling in zeven maanden en de kleinste verbetering sinds december 2020. Toch bleef ook deze maand de Nevi PMI ruim boven het langetermijngemiddelde. De productie nam voor de 17e maand op rij toe, zij het deze maand in de geringste mate sinds november 2020. Hoewel de orders fors stegen, was ook hier opnieuw sprake van afvlakking. Hetzelfde was het geval bij de export orders met de kleinste stijging in 13 maanden.

De toename van de achterstanden was de kleinste sinds januari en de groei van de werkgelegenheid was het geringst sinds maart. Hoewel de toename van de inkoop een van de kleinste in 2021 was, name de materiaalvoorraad sterk toe. De levertijden waren opnieuw flink langer.

De inkoopprijsinflatie was de laagste in drie maanden, maar bleef fors. Hetzelfde was het geval bij de verhoging van de verkoopprijzen. De verwachtingen voor de toekomstige productieomvang bleven zeer positief.

Duurder

“Materialen, energie en transport worden duurder en veel inkopers hebben materialen gehamsterd vanwege tekorten en lange levertijden, wat nu leidt tot een snelle stijging van voorraden van ingekochte materialen,” zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO in zijn redactionele commentaar deze maand op de Nevi PMI. “Ook tarieven voor gas en elektriciteit tikten nieuwe records aan, wat bij veel ondernemers kan leiden tot hogere kosten. Toeleveringsketens worden waarschijnlijk opnieuw ontregeld door de omikron-variant. Ondernemers moeten naar verwachting dus ook de komende maanden rekening houden met lange levertijden.”

Productie

De productieomvang in de Nederlandse industrie steeg in december voor de zeventiende achtereenvolgende maand, wat door de bedrijven werd toegeschreven aan het grotere aantal nieuwe orders, het op de markt brengen van nieuwe producten en het aanhoudende marktherstel. Deze stijging was echter voor de zesde keer in zeven maanden kleiner dan de maand ervoor en bereikte het laagste niveau sinds november 2020. De seizoensmatig aangepaste Productie index was grotendeels gelijk aan de tendens op de lange termijn van 53.4. De grootste stijging van de productieomvang werd genoteerd in de sector investeringsgoederen, de kleinste in de sector consumptiegoederen.

Nieuwe exportorders

De buitenlandse vraag naar in Nederland geproduceerde goederen steeg in december opnieuw. Dit was deels het gevolg van de vraag uit Azië, de VS, Groot-Brittannië en Scandinavië. Het aantal nieuwe exportorders stijgt nu al sinds augustus 2020. Dit was echter de kleinste toename in dertien maanden. De productiebedrijven vergrootten in december wederom hun materiaalvoorraad, de veertiende op rij. Deze stijging was bovendien de grootste sinds augustus en de op twee na grootste sinds het begin van dit onderzoek.

De Nevi Purchasing Managers’ Index (PMI) is een samengestelde index ontworpen om een algeheel beeld te verkrijgen van de economische activiteiten in de verschillende industrieën. Een score van de Nevi PMI onder de 50,0 geeft een daling van de industriële activiteit aan, een score boven het kritische punt van 50,0 duidt op een groeiende economie. Een score van 50,0 duidt erop dat er geen veranderingen hebben plaatsgevonden. Hoe groter de afwijking van 50,0, hoe groter de mate van verandering in de index is. De Nevi PMI wordt opgesteld aan de hand van maandelijkse vragenlijsten die circa 350 inkoopmanagers uit Nederland invullen.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden