18 februari 2021 - 2 min leestijd

Europese brancheclub maakindustrie wil meer tijd implementatie Machinerichtlijn

De Europese brancheorganisatie voor machinebouw en productietechnologie CECIMO vindt dat er een overgangsperiode van 3 jaar moet zijn, na de komende herziening van de Machinerichtlijn. De Europese Unie heeft een overgangsperiode van anderhalf jaar voorgesteld. 

De belangrijkste focus was de implicatie voor normalisatiewerkzaamheden. Er zijn ongeveer 800 normen die zijn geharmoniseerd met de huidige Machinerichtlijn. Deze normen zullen na publicatie van de herziene wetgeving moeten worden geactualiseerd door de normalisatiecommissies.

Volgens communicatie van CECIMO is er simpelweg meer tijd nodig. Ten eerste om de nieuwe Machineregeling aan bedrijven uit te leggen. Daarnaast moeten bestaande geharmoniseerde normen worden afgestemd op de machinerichtlijn (en het creëren van nieuwe om eventuele hiaten te dichten). Ten derde hebben bedrijven tijd nodig om zich aan te passen aan het ontwerp en de fabricage van producten volgens de nieuwe eisen van de Machineregeling. Daar hoort ook de documentatie ter ondersteuning van de CE-markering volgens de nieuwe eisen van de Machineregelgeving en gerelateerde normen en de interne organisatie, opleiding en procedures van bedrijven bij.

Verder vereist Machinereglementering een volledig vernieuwde gids. Het creëren van een effectieve en betrouwbare versie van dit document zal veel tijd in beslag nemen. Dit ook gezien het feit dat veel onderwerpen zijn verplaatst van de wetgevende instrumenten (de Machineregeling) naar de gids zelf ( bijvoorbeeld onderwerpen gerelateerd aan AI en cyberbeveiliging).

Sommige wetgevende kaders met betrekking tot effectbeoordeling en cyberbeveiliging zijn nog niet “stabiel”, met gevolgen voor de implementatie ervan binnen het machineregelgevingskader. De aanpassing van nationale wetgevingen, handhavingssystemen en markttoezicht aan de Machinerichtlijn zal veel tijd vergen, ook gezien de onderlinge samenhang. Consultants, accreditatie / certificering / inspectie / verificatie-instellingen en nationale veiligheidsinstanties moeten hun procedures aanpassen om ze aan te passen aan de nieuwe machineregelgeving.

Last but not least zal de economische situatie gecreëerd door de COVID-19 een aantal jaren van invloed zijn op de organisatorische, zakelijke en economische structuur van productiebedrijven: CECIMO is van mening dat een soepele overgang (≥ 3 jaar) moet worden behandeld , door ons en de Europese Commissie.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden