2 februari 2021 - 2 min leestijd

Europese brancheorganisaties eisen beter normalisatiesysteem

Een geharmoniseerd normalisatiesysteem is cruciaal is voor het concurrentievermogen van de Europese industrie. Daarvoor pleiten zeventien Europese industrie-brancheorganisaties in een open brief aan de Europese Unie. Ze eisen een werkbare oplossing die zowel aan de beleidsdoelstellingen als aan de marktbehoeften beantwoordt.

CECIMO, de overkoepelende vereniging van brancheclubs in productietechnologie, ondertekende samen met achhtien andere verenigingen deze open brief over het concurrentievermogen van de industrie en EU-normalisatie.

De mede-ondertekenaars, die bedrijven uit verschillende sectoren in Europa vertegenwoordigen, nodigen het voorzitterschap van de Raad van de EU uit om met spoed de volgende kwesties aan te pakken:

– beschouw de kwestie van geharmoniseerde normalisatie als onlosmakelijk verbonden met de herziening van de industriële strategie voor Europa en de evaluatie van het NLF voor producten;

– de Commissie verzoeken geharmoniseerde normen niet langer als onderdeel van het EU-recht te behandelen, wanneer dit niet expliciet als zodanig wordt genoemd in sectorale rechtshandelingen, aangezien dit in strijd is met de gevestigde NLF-beginselen;

– roept de Commissie op om de normalisatieprocessen die jarenlang als een succesvol model onder het NLF hebben gewerkt, opnieuw in te voeren, met het juiste evenwicht tussen de deelname aan het proces door de Commissie, de lidstaten, Europese normalisatieorganisaties en belanghebbenden;

– stel de Commissie deze gelegenheid voor om de aanpak aan te passen in de komende normalisatie- en / of vernieuwde industriële strategie, en vervolgens in de normalisatieprocedures die erop gericht moeten zijn innovatie en de acceptatie ervan door de markt mogelijk te maken, zodat Europa het mondiale leiderschap bewijst;

– geef altijd voorrang aan de gevestigde NLF-route van de op consensus gebaseerde geharmoniseerde normen boven technische specificaties in gedelegeerde of uitvoeringshandelingen.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden