13 april 2022 - 3 min leestijd

Europese machinebouwers roepen EU op om invoermaatregelen op staal te heroverwegen

Cecimo, de Europese overkoepelende brancheorganisatie van machinebouwers, is bezorgd over de impact van recente ontwikkelingen en het Russisch-Oekraïense conflict op de Europese staalmarkt en de Europese werktuigmachinesector.

“In deze uitdagende tijden moeten de EU-leiders hun aanpak met betrekking tot de vrijwaringsmaatregelen van de EU voor de invoer van staal heroverwegen. Een nieuwe aanpak is van het allergrootste belang om te zorgen voor krachtige steun aan Europese bedrijven, die al zwaar zijn getroffen door problemen op het gebied van energie en toeleveringsketens. door de COVID19-pandemie”, zegt Filip Geerts, directeur-generaal van Cecimo.

In juni 2021 heeft de Europese Commissie de vrijwaringsmaatregelen van de EU op de invoer van bepaalde staalproducten met drie jaar verlengd. De verlenging van de in juli 2018 ingevoerde maatregelen heeft directe gevolgen gehad voor het concurrentievermogen van de verwerkende industrie. Na de escalatie van de spanningen tussen Rusland en Oekraïne heeft de EU een reeks handelsbeperkingen ingevoerd om de belangen te vergroten voor industrieën die al onder druk staan door de stijgende energiekosten en kritieke grondstoffen. Met aanvullende sancties, met name een invoerverbod op staalproducten uit Rusland en Wit-Rusland en een verminderde instroom van staal uit Oekraïne, hebben producenten van werktuigmachines nog meer moeilijkheden ondervonden bij de inkoop van staal.

Cecimo is zich ervan bewust dat de EU-vrijwaringscontingenten voor staal zijn aangepast na het opleggen van een verbod op de invoer van staal uit Wit-Rusland en Rusland. We beschouwen dit echter niet als een adequate en tijdige reactie op de huidige problemen met de staallevering door onze leden. Cecimo sprak herhaaldelijk haar bezorgdheid uit over de gevolgen van de EU-vrijwaringsmaatregelen voor het concurrentievermogen en de productiviteit van de sector.

Inflatiedruk

Het is van het grootste belang om te benadrukken dat de kwestie van vrijwaringsmaatregelen voor de invoer van staal nauw verbonden blijft met de stijgende energiekosten en verstoringen van de toeleveringsketen waarmee onze sector sinds begin 2020 te maken heeft. Stijgende energiekosten, hogere grondstofprijzen, transportproblemen en sterke inflatiedruk heeft een negatief effect op het concurrentievermogen van onze sectoren op de wereldmarkten.

In navolging van het standpunt van Cecimo over vernieuwde EU-vrijwaringsmaatregelen, blijven ze van mening dat waarborgen, in deze vorm, niet het juiste instrument zijn om het herstel van de staalproductie in Europa te verbeteren. Als zodanig is Cecimo van mening dat deze maatregelen negatieve effecten hebben op de staalverwerkende fabrikanten. De Europese MT-sector is sterk exportgericht en heeft als zodanig het grootste marktaandeel wereldwijd (ca. 34% in 2020), op de voet gevolgd door China (ca. 28% in 2020).

Om het Europese leiderschap in deze sector, die van strategisch belang is en van cruciaal belang is voor de ondersteuning van de Europese economische groei, te behouden, moet de Europese Commissie daarom het beleid herzien om maatregelen tegen de invoer van staal veilig te stellen om aan de prijzen en de huidige vraag naar staal te voldoen en deze te stabiliseren.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden