2 juli 2024 - 3 min leestijd

FME: ‘Een sterker, slimmer en groener Nederland. Innovatiepolitiek voor een Innovatieland’

FME roept het nieuwe kabinet op om een strategisch innovatie- en industriebeleid te voeren. Het doel is om de fabrieken van de toekomst in Nederland te behouden én te ontwikkelen. Dat schrijft de branchevereniging in haar beleidsagenda voor de technologische industrie, getiteld ‘Naar een sterker, slimmer en groener Nederland.’

Theo Henrar, voorzitter van FME: “De meest baanbrekende innovaties komen tot stand door ver vooruit te kijken. Daar zijn we altijd goed in geweest als Nederland. Door de Deltawerken houden we decennia later nog droge voeten en de Nederlandse chipmachines zijn toonaangevend dankzij innovatieprogramma’s die ver vooruitkijken.. Eén ding is duidelijk: onze economie blijft alleen draaien met een sterke Nederlandse technologische industrie. Daar is visie en beleid voor de lange termijn voor nodig. Cruciaal daarbij is financiering van baanbrekende innovaties, een stabiel ondernemingsklimaat en een gelijk speelveld voor bedrijven binnen Europa.”

Dubbeltje

De beleidsagenda biedt concrete handvatten voor het nieuwe kabinet om ervoor te zorgen dat ondernemers kunnen innoveren en schetst de rol die de Nederlandse technologische industrie wil pakken. Ook in de toekomst willen de 2.200 bedrijven en hun 220.000 werknemers trots kunnen zijn op hun waardevolle bijdrage aan de Nederlandse samenleving. Maar om de fabrieken van de toekomst mogelijk te maken, is samenwerking met de overheid en de politiek cruciaal.

Het nieuwe kabinet streeft ernaar om Nederland in de top 5 van meest concurrerende economieën ter wereld te positioneren. Recentelijk zijn we gezakt van plaats vijf naar negen—er is dus werk aan de winkel. Henrar: “Ook op andere lijstjes zakken we als Nederland naar beneden. Terwijl andere landen strooien met staatssteun voor hun eigen bedrijven, bezuinigt Nederland op innovatie. Het is daarmee een dubbeltje op z’n kant voor de Nederlandse technologische industrie. Als land inzetten op innovatie is nu cruciaal. Het gaat daarbij niet om de lijstjes zelf, maar om waar deze voor staan: het vermogen om als Nederland ook over tien jaar onze rekening voor goede zorg, onderwijs, defensie en klimaatbeleid te kunnen betalen.”

Innovatiemindset

Wie geen geld investeert, moet slim zijn en groot denken. Kortom, het nieuwe kabinet heeft een innovatie-mindset nodig. FME helpt het nieuwe kabinet graag bij het opstellen van toekomstbestendig innovatiebeleid. Concreet vraagt FME drie dingen:

– Breng focus aan in het innovatiebeleid. Neem daarbij de Nationale Technologiestrategie als uitgangspunt en zorg dat 20% van de aanbestedingen naar Nederlandse en Europese innovatieve technologieën gaat. Dat is slim, groen en zorgt daarnaast voor een sterk Nederland.

– Zorg voor goede randvoorwaarden voor het innovatieve bedrijfsleven. Denk daarbij aan een uitzondering voor tekortsectoren zoals de technologische industrie om broodnodig talent uit het buitenland te kunnen aantrekken, het versterken van het energienet voor bedrijven die groene groei willen realiseren en het verminderen van de regeldruk voor ondernemers.

– Het nieuwe kabinet geeft prioriteit aan innovatie en digitale infrastructuur. Hoewel het kabinet niet van plan is om nieuwe rondes van het Nationaal Groeifonds op te zetten, gaan wij graag in gesprek over een alternatief, bijvoorbeeld een innovatiebank die flexibel, gecoördineerd en risicovoller kan zorgen voor de groei van innovatieve bedrijven. In Duitsland en Frankrijk is dat effectief in het aanjagen van investeringen in innovatie.

Strategische innovatie

Met tijdelijke maatregelen op het gebied van innovatiebeleid alleen komen we er niet, vindt Henrar. “We hebben behoefte aan strategische innovatie politiek. Overheid en politiek die ‘willen’ omzetten in ‘doen’. Wij steken in deze agenda de hand uit naar onze partners om werk te maken van de Fabriek van de Toekomst. Samen bouwen we aan een technologische industrie die maatschappelijk, duurzaam en innovatief is, en een waardevolle bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse samenleving.”

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden