2 mei 2017 - 2 min leestijd

FME vraagt aandacht voor problematiek betaalbaarheid personeel bij ziekte

Op 9 en 10 maart wordt in de Tweede Kamer gesproken over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en het Arbeidsmarktbeleid. FME heeft aandacht gevraagd voor de problematiek van betaalbaarheid van personeel bij ziekte. FME zou graag zien dat er onderzoek wordt verricht naar de impact van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte voor werkgevers.

Als gevolg van het Sociaal Akkoord zijn er aanpassingen in het Arbeidsmarktbeleid doorgevoerd die in de praktijk geen verbetering blijken te zijn. Er is onvoldoende oog voor de neveneffecten en de doorwerking van het beleid in de praktijk en een integrale aanpak ontbreekt. De drempels voor werkgeverschap zijn als gevolg van doorgeschoten kosten en risico’s bij arbeidsongeschiktheid te hoog geworden waardoor het niet aantrekkelijk is om personeel aan te nemen.

De kosten en risico’s vanuit werkgeverschap zijn te hoog en uit balans. Bij ziekte zijn werkgevers potentieel 12 jaar financieel verantwoordelijk voor arbeidsongeschikt personeel (twee jaar loondoorbetaling en twee jaar re-integratie verplichting plus 10 jaar WGA). Daarnaast is de werkgever bij ontslag na twee jaar ziekte ook verantwoordelijk voor de transitievergoeding (max € 75.000).

 

Mogelijke oplossingen

Als gevolg van hoge kosten en risico’s bij arbeidsongeschiktheid is er een rem op werkgeverschap ontstaan die beperkt dient te worden. Mogelijke oplossingen zijn:

– Afschaffen van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte.

– Aanpakken excessen Wet Modernisering Ziektewet: de financiële verplichtingen voor werkgevers moeten in evenwicht met het arbeidsverleden van de werknemer worden gebracht.

– Halveren WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten/WIA) duur tot maximaal 5 jaar.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden