31 mei 2021 - 5 min leestijd

Genomineerden ION Borghardt Award: Q-Fin, Kluthe Benelux, Jonkman Coating, Chemetall, AD International/Spuiterij Munsters en HS Protect

Q-Fin, Kluthe Benelux, Jonkman Coating, Chemetall, AD International/Spuiterij Munsters en HS Protect zijn genomineerd voor de ION Borghardt Award. Dat is bekendgemaakt tijdens MES Online.

De ION Borghardt Award wordt 1 keer in de 2, deze keer bij uitzondering door Covid-19 pas na 3 jaar, jaar uitgereikt aan bedrijven die een bijzondere prestatie hebben geleverd ten behoeve van de oppervlakte behandelende industrie. Stichting Borghardt Fonds, onder leiding van dr.ir. Hans van der Weijde van Tata Steel Europe, organiseert deze innovatie award waarbij Vereniging ION de uitvoering verzorgt. De Award is een aanmoedigingsprijs voor bedrijven die aantonen dat duurzaamheid en innovatie nodig, mogelijk en noodzakelijk is in de oppervlakte behandelende industrie.

Dit jaar heeft de jury in opdracht van Vereniging ION vooral gelet op innovatieve oplossingen in de volgende vier aandachtsgebieden: duurzaamheid van producten, processen of bedrijven in het licht van een circulaire economie, vakmanschap, samenwerking inclusief ketenoptimalisatie, innovatief bij markintroductie. Echter, ook zaken als energiebesparing, ontzorgen van de klant, arbeidshygiëne en -veiligheid, als ook duidelijkheid en begrijpbaarheid van de nominatie nadrukkelijk meegewogen in het oordeel van de jury.

Kracht

Op de Materials-Eurofinish-Surface 2021 zullen dan de winnaar en de nummers twee en drie worden bekendgemaakt. De winnaar ontvangt daar dan naast eeuwige roem, ook de prachtige ION Borghardt Award, voor deze editie speciaal gemaakt door beeldend metaalkunstenaar Kees Weimer. De Award, hier vandaag aanwezig staat voor de kracht van de oppervlakte behandelende branche en het ultieme teken van kracht is de vuist, gemaakt en opgebouwd uit diverse metalen waaronder roestvast staal op verschillende wijze behandeld: kracht en diversiteit van de branche prachtig in beeld bijeen gebracht in dit kunstwerk. 

AD International in samenwerking met Spuiterij Munsters

In de voordracht wordt de lezer meegenomen in het innovatietraject van PreCoatF31/20 en Cleaner MM31. Hoewel PreCoat reeds in diverse sectoren gemeengoed is geworden, dient er voor de trailerindustrie nog de nodige stappen genomen te worden om tot een juiste ketenoptimalisatie te komen. Oplosmiddelvrij, 6-waardig Chroom vrij; Geen naspoeling noodzakelijk en een eenvoudige toepassing zijn product- en proceseigenschappen die significant bijdragen aan het ontzorgen van de klant en een ontwikkeling van een milieuvriendelijk product en voorbehandelingsproces.

Chemetall

Chemetall’s ODC coating is er een die in tegenstelling tot elektro-coatings stroomloos wordt aangebracht en waarbij een aantal voordelen in de performance zichtbaar zijn. De coating draagt bij aan langere levensduur van producten doordat poriën, kanten en holle delen beter gecoat worden; een element van de circulaire economie. Ook het vermijden van “gevaarlijke” stoffen is positief evenals het verminderen van het aantal processtappen Dat de methode ingepast kan worden door aanpassing van huidige productieproces en geen geheel nieuwe opzet verlangd maakt marktintroductie eenvoudiger. ODC is samen met Kamp Coating succesvol in hun productielijn opgestart. De voordelen van het coating systeem worden ondertussen door diverse afnemers onderkend o.a. vanuit de landbouw en zware machinebouw.

HS Protect

Van bij de opstart in 2012 werkt HS Protect uitsluitend met gerecycleerde plastics om water gedragen tijdelijke beschermingscoatings te ontwikkelen en produceren. Nog lang voor de meeste ondernemers en consumenten wakker lagen van het plastic-probleem. Wat vroeger gestort afval was, heeft HS Protect omgevormd tot een waardevolle, robuuste, duurzame, ecologisch hoogwaardige oplossing.

Jonkman Coating

Jonkman Coating en IJdema Coating zijn in 2016 gefuseerd. 2 bedrijven die een vooraanstaande positie bekleden in coatend Nederland en die gezamenlijk al jaren onderzoek hebben gedaan naar goede alternatieven voor de vervanging voor chroom-6. Jonkman Coating heeft een unieke, nieuwe verticale poedercoatlijn voor aluminium profielen tot 8 meter, met een verticale pre-anodisatie geïntegreerd in de lijn. Dit is een mooi voorbeeld van circulaire economie: namelijk ‘herontwerp’ van product en proces. Met behoud van de in de markt geldende certificering. Daarnaast zijn ook het vermijden van “gevaarlijke” stoffen en het terugwinnen van warmte zeer positief. De voordracht geeft blijk van doorvoering van aandacht voor innovatie, kwaliteit, duurzaamheid, energieterugwinning en ontzorgen van de klant vanuit het perspectief van product, proces en gehele bedrijfsvoering. Ondernemers hieraan ten grondslag tonen visie, vakmanschap, durf en daadkracht.

Kluthe Benelux

Hakuform SE-serie is geformuleerd op basis van gererafineerde en aromaatvrije basisoliën en vormt met water een stabiele, bijzonder schuimarme emulsie. Het product is hiermee veilig voor de huid en bio-en pH-stabiel. Door de toepassing van gererafineerde basisoliën is Kluthe Benelux in staat een significante CO2 besparing te realiseren. Een CO2 besparingscertificaat wordt op basis van het verbruikte volume aan klanten uitgereikt. Vanzelfsprekend is het product vrij van boor, formaldehyde, en overige mogelijk schadelijk chemicaliën: het product is vrij van GHS-etiketteringssymbolen. Ook productkwaliteit, ontzorgen van de klant, arbeidshygiëne en veiligheid en meer, staan hoog in het vaandel bij de introductie van de Hakuform SE-serie.

Q-Fin

De staalverwerkende industrie vraagt steeds meer om een oplossing voor het verwijderen van slak. Ze willen dit niet in een combi-ontbraammachine doen omdat de ervaring geleerd heeft dat de slakken in de machine voor veel schade kunnen zorgen. Q-Fin geeft aan dat tot op heden er geen andere machine op de markt is die op een veilige en effectieve manier voor elkaar krijgt. De voordracht ademt met name het vakmanschap, samenwerking met de klant, arbeidsveiligheid en innovatie bij marktintroductie.

Terugkijken van de stream: https://www.youtube.com/watch?v=qtiCGfqj-34

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden