13 mei 2021 - 3 min leestijd

Industrie verwacht 6 procent meer te investeren in 2021

Ondernemers in de industrie verwachten in 2021 6 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan in 2020. De verwachte stijging komt deels door uitstel van investeringen die eigenlijk voor 2020 gepland stonden. In 2019, vóór de coronacrisis, is er voor ruim 11,5 miljard euro geïnvesteerd door de industrie, waarvan het grootste deel in machines. Dit meldt het CBS op basis van de enquête investeringsverwachtingen van de industrie, en cijfers over investeringen van het bedrijfsleven in 2019. Definitieve investeringscijfers over verslagjaar 2020 zijn op dit moment nog niet beschikbaar.

De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld van half januari tot half april 2021. Het gaat om investeringen in materiële vaste activa die in het verslagjaar in gebruik genomen worden, zoals gebouwen, machines, vervoersmiddelen en computers. De transportmiddelenindustrie is met een verwachte toename van de investeringen van bijna 90 procent het meest positief voor dit jaar. Het betreft in deze branche met name uitstel van investeringen uit 2020. Ook de papier- en grafische industrie, de textiel-, kleding- en lederindustrie, de voedings- en genotmiddelenindustrie en de elektrotechnische en machine-industrie zijn positief voor 2021. Raffinaderijen en de chemische industrie, de metaal- en metaalproductenindustrie en de hout- en bouwmaterialenindustrie verwachten in 2021 minder te investeren dan in 2020. 

Investeringsrealisaties 2019

De transportmiddelenindustrie heeft doorgaans niet het grootste aandeel in de investeringen van de industrie (3 procent in 2019). De industriële branches die het meest hebben geïnvesteerd zijn met ruim een derde de raffinaderijen en chemische industrie in 2019. Ook de voedings- en genotmiddelenindustrie deed met een vijfde deel relatief veel investeringen. De elektrotechnische en machine-industrie nam met ruim 12 procent van de investeringen door producenten de derde plek in. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers over de gerealiseerde investeringen van de industrie in de periode 2017-2019. Producenten hebben in 2019 in totaal ruim 11,5 miljard euro geïnvesteerd. Dit is 10 procent meer dan in 2018.

Producenten investeerden in 2019 bijna 18 procent van de totale investeringen van het bedrijfsleven in Nederland. In dat jaar bedroegen de totale investeringen namelijk ruim 65,5 miljard euro.

In de industrie werd in 2019 veruit het meest geïnvesteerd in machines (ruim 60 procent van de totale investeringen). Bedrijfsgebouwen en woningen vormden het tweede investeringsdoel (19 procent). Bedrijven in de industrie investeerden in 2019 relatief weinig in vervoersmiddelen (7 procent) en het minst in grond-, weg- en waterbouw (minder dan 1 procent).

De overige bedrijven in Nederland (niet-industrie) investeerden in 2019 het meest in vervoermiddelen, bijna 32 procent van de totale investeringen. Ook werd er naar verhouding veel geïnvesteerd in bedrijfsgebouwen en woningen (29 procent) en in machines (15 procent).

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden