20 mei 2022 - 3 min leestijd

ING: ‘Einde productiegroei komt in zicht’

Het productievolume in maart is met 7% gestegen in vergelijking maart 2021 (CBS). Positief, maar hierbij moet worden opgemerkt dat de industrie in maart van afgelopen jaar aan de start stond (+3%) van een zeer sterke groeiperiode tot aan het einde van het jaar. ING ziet in de laatste productiecijfers duidelijke tekenen van vertraging. In februari noteerde bijna alle industrietakken nog een groei, in maart is dit nog maar voor twee derde van de sub sectoren het geval. De overige sub sectoren krimpen in vergelijk met een jaar eerder, waaronder wederom automotive. 

Dat staat in de laatste sector update Industry van ING Sector Banking en ING Research. Uit analyse van de gemiddelde productievolumes in februari-maart vergeleken met de twee maanden ervoor geeft het grootste deel van de industrietakken namelijk een krimp aan. En de industriële maandproductie krimpt nu drie maanden op rij.

De negatieve effecten van verder oplopende grondstoftekorten door de oorlog en sancties én de verstoorde toelevering door opstoppingen in havens als gevolg van lange lockdowns in onder andere Shanghai, ziet de ING naar verwachting in de komende maanden steeds sterker terug. De eerste indicatie zien we in de productieverwachtingen die sterk getemperd zijn. En ook in de conjunctuur enquête van het eerste kwartaal waar de verwachte orderintake voor het komende kwartaal weer is gedaald.

Duitsland

Een tweede indicatie geven de Duitse productiecijfers. In de Duitse industrie zijn de negatieve effecten, na redelijke cijfers tot afgelopen maand, duidelijk zichtbaar in de maandcijfers. De productie in maart daalde ondanks gevulde orderboeken met bijna 4% ten opzichte van februari. Daarnaast is hier in maart ook de orderintake met ruim 4,5 % ingezakt én is de export teruggelopen. De industrie heeft met name last van verder oplopende tekorten van grondstoffen door de aanhoudende grote wereldwijde vraag in combinatie met de sancties tegen Rusland, een belangrijke grondstoffenleverancier van diverse metalen. Daarbij komt het effect van de sterk verstoorde toelevering als gevolg van transportproblemen over spoor door Rusland en Oekraïne (zijderoute) en opnieuw grote opstoppingen in havens door lange lockdowns in onder andere Shanghai. Al deze verstoringen leiden tot een groeivertraging, forse prijsstijgingen en verdere daling van verwachtingen. 

Klimaat 

Afgelopen maand verscheen het derde IPCC rapport waarin het – na eerder over oorzaak en gevolg- nu gaat over oplossingen. De uitstoot zal pieken in 2025 en moet daarna hard omlaag om in 2030 een CO2 reductie van 43% te realiseren. Er zijn technologische oplossingen maar die vergen meer investeringen om snel op te kunnen schalen. Voor de grote industriële uitstoters wordt naast vergroening van de feedstock, inzet kernenergie en verdere elektrificatie van de processen ingezet op afvang en opslag van CO2 (CCS). Dit geeft de tijd om nieuwe technologieën sneller te ontwikkelen. De aanpak bestaat uit a) belasting op gas en beprijzen van CO2 uitstoot, b) een groot pakket subsidies en stimuleringsmaatregelen, c) maatwerkaanpak voor de 20 grootste uitstoters en d) stimuleren van de circulaire economie; minder grondstofgebruik en meer hergebruik zorgt voor minder CO2-uitstoot. 

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden