7 oktober 2020 - 2 min leestijd

‘Machinebouw zal harder geraakt worden bij wereldwijde lockdown’

In het lichte scenario met een wereldwijde lockdown-maatregelen van drie maanden, daalt de toegevoegde waarde in de sectoren vervoer en opslag, de elektrotechnische industrie en de machinebouw met 7 tot 13%. Deze effecten verdubbelen bijna bij een scenario van 6 maanden (13-24%). Dit laat zien dat de effecten van een hernieuwde wereldwijde maatregelen voor de Nederlandse economie groot kunnen zijn. 

Dat valt te lezen in de Coronapublicatie van het Centraal PlanBureau (CPB). In deze coronapublicatie beschrijven we het eff ect op de Nederlandse economie van een (nieuwe) terugval in de Nederlandse uitvoer door een tweede coronagolf. 

Een scherp dalende uitvoervraag ten gevolge van een tweede wereldwijde coronagolf met bijbehorende maatregelen zal Nederlandse exportbedrijven hard raken. Dit zullen echter andere bedrijven zijn dan die in de eerste coronagolf door de binnenlandse lockdown zijn getroffen. Veel aandacht is gegaan naar de ondernemers en instellingen die zwaar onder de binnenlandse maatregelen hebben geleden. Deze zitten meestal in de dienstensector, denk aan de klappen die horecabedrijven en cultuurinstellingen hebben gekregen. Wat onderbelicht is gebleven, is welk effect maatregelen in het buitenland hebben gehad op Nederlandse bedrijven. 

De bedrijven die hard geraakt worden door vraaguitval in het buitenland zitten met name in de sectoren industrie en transport. Deze bedrijven blijven kwetsbaar voor nieuwe maatregelen in het buitenland.Wees in het geval van een tweede golf alert op de effecten van een terugval in zowel binnenlandse als buitenlandse vraag.De schade door de binnenlandse lockdown is voor individuele bedrijven groot geweest. Bedrijven die geraakt worden door de huidige uitvoerdaling lijken over het algemeen nog niet meteen in de gevarenzone te verkeren. Wel bestaat het gevaar dat ze op langere termijn uitgehold kunnen worden bij een tweede coronagolf in het buitenland. 

Als bedrijven in de industrie en transport omvallen kan het uitstralingseffect groot zijn, omdat ze ingebed zijn in een netwerk van Nederlandse toeleveranciers en afnemers, met name in het mkb. Bij een tweede golf kunnen er dus maatregelen nodig blijven die ondersteuning kunnen bieden aan bedrijven die last blijven hebben van een langlopende terugval in de wereldwijde exportvraag. 

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden