30 april 2021 - 3 min leestijd

Ministerie EZK positief over Smart Industry programma

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat oordeelt positief over het Smart Industry programma. Dat blijkt uit een evaluatie van het programma dat staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Sinds 2015 werken in het programma Smart Industry, publiek-private partijen samen om bedrijven uit de maakindustrie te stimuleren met slimme technologie te gaan werken, dan wel verder te ontwikkelen. Het ministerie van EZK werkt hierbij samen met brancheorganisatie FME, de Kamer van Koophandel, de Koninklijke Metaalunie en TNO.

Door deze samenwerking van het bedrijfsleven en overheden is in vijf jaar tijd een nationaal netwerk van 50 kennis- en testcentra opgezet waar ruim 680 bedrijven aan deelnemen. Daarmee is volgens het ministerie een goede impuls gegeven aan de toepassing van digitale technologie in het midden- en kleinbedrijf in de maakindustrie.

Visie op de toekomst

Het kabinet wil met de Visie op de toekomst van de industrie in Nederland, die eind afgelopen jaar werd gepresenteerd, samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen inzetten op groei van de Nederlandse (maak)industrie. Nederland heeft van oudsher een sterke positie. Extra publiek en privaat investeren in innovatie en kennis is volgens het ministerie echter nu nodig om sterk uit de crisis te komen en de internationale concurrentiepositie te behouden. De belangrijkste aanbeveling uit de evaluatie is dan ook om de maakindustrie te blijven stimuleren om te kunnen digitaliseren.

“Het kabinet geeft zelf het goede voorbeeld door via het Nationaal Groeifonds meer dan een miljard euro publiek geld in technologieën als AI en quantum extra te investeren. Het toepassen van deze en andere digitale technologieën leidt tot hogere arbeidsproductiviteit en toekomstige economische groei”, zegt Staatssecretaris Mona Keijzer. “Juist op deze toepassingen richt het programma Smart Industry zich. De evaluatie toont de effectiviteit van dit programma aan. Het rapport biedt daarnaast nuttige aanbevelingen voor opschaling, zoals nationale coördinatie om regionale kennis te verbinden. Het is belangrijk dat het nieuwe kabinet en de samenwerkende partners de Smart Industry strategie van de toekomst samen invulling geven.”

Regionaal

Uniek aan de Nederlandse Smart Industry aanpak is de regionale kennisinfrastructuur. Sinds de start is door de betrokken partijen 370 miljoen euro geïnvesteerd in een netwerk bestaande uit 45 Fieldlabs en 5 Smart Industry Hubs. Ruim 680 bedrijven nemen inmiddels deel aan deze zogeheten praktijkomgevingen. Doordat medewerkers relevante technologieën hebben leren toepassen, zijn nieuwe producten en diensten ontwikkeld. Uit de fieldlabs zijn 32 nieuwe bedrijven ontstaan. Vanuit Fieldlab Technologies Added, waar startups en mkb bedrijven worden ondersteund bij het produceren en testen van een eerste series producten, zijn inmiddels zes bedrijven begonnen met productie. Waaronder Sustainder uit Emmen, dat werkt aan slimme straatverlichting.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden