2 mei 2017 - 2 min leestijd

NEN werkt aan standaardisatie-agenda rond Smart Industry

Om meer bedrijven gebruik te kunnen laten maken van Smart Industry standaarden, ze te laten deelnemen aan standaardisatieprocessen, en om de implementatie van Smart Industry te versnellen wordt er een Nederlandse standaardisatie-agenda opgesteld. Hierbij zijn NEN, samen met FME, TNO en het Ministerie van Economische Zaken betrokken.

 

De Nederlandse standaardisatie-agenda zal medio juni 2016 worden gepresenteerd. Smart Industry beoogt verschillende systemen (binnen bedrijven en tussen bedrijven, eventueel internationaal) met elkaar te laten communiceren en samenwerken. Normen zijn hiervoor een randvoorwaarde. Door gebruik te maken van kennis die is vastgelegd in bestaande normen, wordt voorkomen dat voor implementatie-issues en afstemmingsproblemen het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Voor de nieuwe, typische Smart Industry gebieden zoals robotics, 3D printing, geavanceerde materialen en nanotechnologie worden of zijn er normalisatieprogramma’s opgezet.

 

Agenda

De Nederlandse standaardisatie-agenda moet antwoord geven op de volgende vragen:

– Hoe kan de kennis over het nut van standaarden op het gebied van Smart Industry worden bevorderd?

– Hoe kunnen ervaringen in de Fieldlabs door middel van nieuwe standaardisatie-activiteiten beschikbaar worden gemaakt voor het Nederlands bedrijfsleven?

Kunnen met behulp van standaarden de competenties worden vergroot om met nieuwe productietechnologieën om te gaan?

Wat kan er worden ondernomen om vanuit Nederland betrokken te zijn bij standaardisatie-activiteiten voor nieuwe productietechnologieën?

Wat moet er worden gedaan om vanuit Nederland betrokken te zijn bij internationale standaardisatie-activiteiten op het gebied van Smart Industry?

 

Internationaal

Er is een internationale verkenning gedaan, waaruit blijkt dat er wereldwijd op het gebied van Smart Industry een groot aantal initiatieven zijn. Ongeveer negentig procent van de industriestandaarden wordt in mondiaal of Europees verband ontwikkeld (ISO, IEC en ITU, formele standaarden), en van de Europese landen is Duitsland het meest ver gevorderd. ISO (International Organization for Standardization) en IEC (International Electrotechnical Commission) werken aan een strategie voor de ontwikkeling van internationale normen voor Smart Industry. NEN vertegenwoordigt hierin het Nederlands belang. Eén van de activiteiten is gericht op het ontwikkelen van een Smart Industry Reference Architecture. Die wordt gebaseerd op 2 modellen die al zijn ontwikkeld in Duitsland en in de Verenigde Staten.

 

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over het project Smart Industry en standaardisatie: Gertjan van den Akker, Manager ICT Standards and Information Services, telefoon (015) 2 690 426 of e-mail gertjan.vandenakker@nen.nl

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden