12 februari 2021 - 2 min leestijd

Nieuwe subsidies voor opleiden voor mkb-bedrijven

Mkb-bedrijven (individueel en samenwerkingsverbanden) kunnen met de SLIM-regeling subsidie aanvragen voor het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Vanaf 2 maart 2021 gaat de aanvraagronde voor individuele bedrijven open. ‘Praktijkleren in het mbo’ en ‘Nederland leert door’ zijn ook twee van de regelingen die het Rijk beschikbaar gaat stellen middels het sociaal herstelpakket. 

Mkb-bedrijven (individueel en samenwerkingsverbanden) kunnen subsidie aanvragen voor het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Het betreft hier activiteiten om scholings- en opleidingsbehoeften binnen een onderneming inzichtelijk te maken en het inrichten van initiatieven waardoor medewerkers hun kennis verder ontwikkelen zoals bijvoorbeeld een bedrijfsschool. Ook kan er subsidie aangevraagd worden voor het bieden van een praktijkleerplaats voor een mbo opleiding in de derde leerweg.

Vanaf dinsdag 2 maart 2021 gaat de aanvraagronde voor individuele bedrijven weer open. Later in het jaar volgt nog een aanvraagronde voor samenwerkingsverbanden en een tweede aanvraagronde voor individuele bedrijven.

Meer informatie vind je hier

Opleiders kunnen subsidie aanvragen om kosteloos scholing aan te bieden aan mensen die hun positie op de arbeidsmarkt willen verbeteren. Het gaat om hierbij om scholingstrajecten in twee categorieën. Categorie A: ten waarde van € 150,00 per deelnemer en categorie B: ten waarde van € 500,00 per deelnemer. De scholing wordt voor het individu inzichtelijk gemaakt via deze website. Hierop staat reeds de scholing zoals die vanuit deze regeling in 2020 is toegekend. Anders dan in 2020 komt er in 2021 geen inzet op de categorie C zoals die wel in de regeling voor 2020 was opgenomen (zie regeling sectoraal maatwerk). Deze scholingsregeling is alvast een opmaat naar het STAP budget (individueel ontwikkel budget) dat in 2022 wordt ingevoerd.

De verwachting is dat deze regeling in 2021 opengaat in de zomer. Kijk hier voor meer informatie.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden