2 mei 2017 - 3 min leestijd

Productietechnologiebedrijven in april veel positiever dan in maart

Uit de laatste meting van de BrancheBarometer Productietechnologie, gesponsord door MCB, blijkt dat de leveranciers en fabrikanten van machines, gereedschappen en toebehoren voor de metaalindustrie in april veel positiever dan in maart zijn over de groei in de branche: indexscore 61,5 versus 57,7. De branche ontwikkelde zich in april ook veel beter dan de totale Nederlandse industrie ( 52,6 , wordt maandelijks door branchevereniging Nevi gemeten). Omdat een score hoger dan 50 ‘groei’ betekent, kan geconcludeerd worden dat er in de Productietechnologie (maar ook in de industrie algemeen) sprake is van groei.

 

Vergelijking met vorige maand

De BrancheBarometer Productietechnologie is (evenals de Nevi Inkoopmanagersindex) opgebouwd uit vijf componenten. Voor wat betreft de ontwikkeling in april ten opzichte van maart zijn met betrekking tot deze componenten de volgende conclusies te trekken:

De productie in de branche Productietechnologie ontwikkelt zich veel positiever ten opzichte van vorige maand

Over de orders denken de bedrijven minder positief

De levertijden van de leveranciers zijn langer

De voorraden eindproduct nemen flink af

Over de werkgelegenheid denkt men veel minder positief. De inkoopprijzen, geen onderdeel van de totale BrancheBarometer Productietechnologie, zijn vrijwel hetzelfde volgens de inkopers ten opzichte van vorige maand.

 

Vergelijking met de industrie

Ten opzichte van de totale industrie (Nevi) zijn de volgende conclusies te trekken m.b.t de verschillende aspecten in de afgelopen maand:

Het productie niveau is in de Productietechnologie in april veel beter dan in de industrie

Het orderniveau is veel beter

De levertijden van de leveranciers zijn veel langer

De voorraadniveaus in de Productietechnologie zijn vrijwel hetzelfde

Over de werkgelegenheid denken de bedrijven vrijwel hetzelfde. De inkoopprijzen, geen onderdeel van de totale BrancheBarometer Productietechnologie, zijn in de Productietechnologie relatief flink hoger dan in de totale industrie.

Nieuwe deelnemers aan de Barometer (mits leverancier/fabrikant van machines, gereedschappen en toebehoren voor de metaalindustrie) zijn nog van harte welkom: ze krijgen (gratis) sneller en specifiekere resultaten. Meld u aan via de link http://www.formdesk.nl/fpt/abonnee

 

BrancheBarometer Productietechnologie

De BrancheBarometer Productietechnologie wordt elke maand uitgevoerd bij ruim 40 inkopers die leverancier/fabrikant zijn van machines, gereedschappen en toebehoren voor de metaalindustrie. Deze mensen worden maandelijks via e-mail uitgenodigd een vragenlijst bij www.formdesk.nl

in te vullen. Het onderzoek is op dezelfde methodologie gebaseerd als de Nevi Inkoopmanagersindex, bijna 90 jaar geleden ontwikkeld door de Amerikaanse vereniging van inkoopmanagers.

Meer informatie: klik op de site www.fpt-online.nl op ‘FPT Barometer’.

 

Vragen kunnen direct worden gesteld aan barometer@fpt-online.nl.

Voor een abonnement op het maandelijks persbericht met resultaten: http://www.formdesk.nl/fpt/pers

 

Federatie Productie Technologie

De Federatie Productie Technologie (FPT) heeft als missie het concurrentievermogen van de aangesloten leden die (kapitaal)goederen en diensten leveren aan de (inter)nationale maakindustrie te versterken door het actief en op inspirerende wijze leveren en organiseren van informa

tie, kennisoverdrachtmomenten en specifieke activiteiten over onderwerpen die de bedrijfsvoering van de leden positief beïnvloeden en verbeteren. Door middel van deze activiteiten kunnen de leden zich verder professionaliseren en op een hoger niveau effectief opereren.

FPT zorgt voor een frequente actuele promotie en behartiging van belangen van de vereniging en de bij haar aangesloten secties en leden bij relevante marktpartijen en organisaties. FPT initieert en onderhoudt marktplatforms waar vraag en aanbod uit industriële ketens elkaar kunnen ontmoeten. Deze platforms richten zich op kennis, techologie, producten en diensten. FPT biedt haar leden een actief netwerk voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden