30 mei 2018 - 3 min leestijd

Enthousiaste leden tijdens de algemene ledenvergadering

Op 17 mei 2018 vond de voorjaars algemene ledenvergadering van FPT-VIMAG plaats. Op de prachtige locatie Buitenplaats Sparrendaal werd tijdens deze zonnige middag gestart met een uitgebreide netwerklunch waarbij leden voldoende tijd hadden om elkaar uitgebreid te spreken en bij te praten.

Bestuurs- en beleidszaken
Tijdens de vergadering is Maarten van Teeffelen, Directeur van CNC-Consult & Automation, door de leden herkozen voor een termijn van vier jaar in het algemeen bestuur. De bestuurssamenstelling blijft daardoor ongewijzigd.

Door zijn constructieve bijdrage in het bestuur de afgelopen jaren zijn wij verheugd dat Maarten nog een termijn in het bestuur actief wilt blijven om de strategie van de vereniging verder te versterken”, aldus André Gaalman, voorzitter FPT-VIMAG.

Ik heb Maarten leren kennen als actief en betrokken bestuurslid. Hij deelt zijn mening en heeft daarbij de toekomst van de vereniging als geheel en de bijdrage hiervan aan de Maakindustrie voorop staan. Daarnaast is Maarten ook actief in de vakgroep Productieautomatisering, waardoor ook een link is met deze vakgroep in het bestuur. Daarom ben ik blij dat Maarten nog een termijn in het bestuur actief wil blijven om de strategie van de vereniging te versterken”, aldus Ramon Dooijewaard, directeur FPT-VIMAG.

Daarnaast is de conceptjaarrekening door de penningmeester toegelicht, heeft de kascommissie een toelichting gegeven en is de dechargeverklaring 2017 afgegeven. De lopende activiteiten van dit jaar zijn toegelicht. Zo wordt met de vakgroepen hard gewerkt aan de daar opgestelde doelen te bereiken. Daarnaast wordt de portal geanalyseerd en wordt gekeken naar de TechniShow Innovation Awards en de Avond van de Maakindustrie.

Strategie herijking
Tijdens de vergadering is een toelichting gegeven van de strategieherijking die in de komende maanden zal plaatsvinden. Deze sessies worden in het bestuur extern begeleid. Er wordt een klankbordgroep opgericht om de plannen te toetsen bij leden. Ramon heeft tijdens de vergadering een oproep gedaan aan alle leden om hieraan deel te nemen om op die manier invloed te hebben op de in te zetten koers. Mocht je interesse hebben om hieraan deel te nemen, laat het ons weten via info@fptvimag.nl.

Ledenvoordelen
Na het statutaire gedeelte van de ledenvergadering stonden nog twee andere presentaties op de agenda. Ed Ockhuysen, directeur Stichting Members’ Benefits heeft een toelichting gegeven op de ledenvoordelen, waar alle FPT-VIMAG leden gebruik van kunnen maken. Ruim een derde van de leden maakt al gebruik van deze voordelen, die kunnen oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Naast werkgeversvoordelen kunnen medewerkers van FPT-VIMAG leden ook gebruik maken van de medewerkersvoordelen. De voordelen zijn op de FPT-VIMAG-website te vinden via https://www.fpt-vimag.nl/over-ons/ledenkortingen/

Evaluatie TechniShow
Tijdens de vergadering heeft Jaarbeurs de kerncijfers gepresenteerd van TechniShow 2018. Ook is nogmaals stilgestaan bij het vernieuwde concept van afgelopen editie. Naast meer bezoekers, is het bezoekerscijfer deze editie ook gestegen. Ook de verruimde openingstijden zijn door bezoekers positief ontvangen en hebben geleid tot een betere bezoekersspreiding. Uiteraard zijn ook een aantal feedback punten benoemd en zijn deze tijdens de vergadering uitvoerig besproken. Deze zullen voor de volgende editie opgepakt worden in de TechniShow commissie.

Het concrete plan van TechniShow 2020 zal tijdens de volgende algemene ledenvergadering aan leden worden gepresenteerd.

Algemene ledenvergadering najaar
Algemene ledenvergadering staat gepland op 21 november 2018. Op de agenda staan de uitkomsten van de strategie herijking en het concept en planning van TechniShow 2020. Reserveer deze datum alvast in uw agenda!

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden