6 december 2022 - 6 min leestijd

‘Iets somberder beeld, maar er komen kansen voor groene en digitale transitie’

Tijdens het Cecimo herfst-congres, dat samenviel met de algemene ledenvergadering van de Europese organisatie voor productietechnologie, was de verwachting dat er economisch uitdagendere tijden aanbreken, als gevolg van inflatie en de oorlog in Oekraine. Toch liggen er kansen, vooral op het gebied van duurzaamheid en digitalisering.

De omzet van de Europese metaalgereedschappen markt is in 2022 bijna 25 miljard euro, ongeveer 10 procent hoger dan in 2021. Dat werd gepresenteerd vorige week tijdens de Algemene Vergadering van Cecimo. De Europese evenknie van FPT-Vimag ziet dat de wereldwijde economieën vertragen en het vertrouwen van consumenten en bedrijven afneemt. Daarom verwacht de vereniging minder optimistische ontwikkelingen in de wereldwijde vraag in de nabije toekomst. 

Terwijl Europese fabrikanten nog steeds met bevoorradingsproblemen kampen als gevolg van de nasleep van de COVID-19-pandemie, bracht de Russisch-Oekraïense oorlog nieuwe leveringsproblemen, aanhoudende inflatie en een ernstige energiecrisis in Europa. Aangezien centrale banken een restrictief monetair beleid voeren om de inflatie te verminderen, hebben fabrikanten te maken met minder financieringsmogelijkheden. Als deze maatregelen van kracht blijven, kunnen ze bovendien een grotere negatieve impact hebben op het investeringstraject wereldwijd.

Rekening houdend met het feit dat de energiecrisis vooral Europese fabrikanten treft, wordt het een dringende uitdaging om onze industrieën concurrerend te houden op het wereldtoneel. Zoals benadrukt door de voorzitter van CECIMO, Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Prokop tijdens de AV-bijeenkomsten: “Beleidsmakers moeten zorgen voor een gunstig ondernemingsklimaat in Europa om groei van investeringen te waarborgen en bedrijven in Europa te houden.” Daarom dringt Cecimo er bij de Europese en nationale beleidsmakers op aan om het proces van het vinden van geschikte langetermijnoplossingen om de energiemarkt te stabiliseren te versnellen.

Groeipad

Wat betreft de laatste CECIMO-cijfers: na een stijging van 11,5% in 2021 bevestigen de laatste CECIMO ‘machine-tool’-productieramingen een aanhoudend herstel van onze sector in 2022. Nieuwe prognoses suggereren dat de CECIMO MT-productie (machine-tool) verder zal toenemen met ongeveer 10% in 2022 en bijna 25 miljard euro. ze schatten een vergelijkbaar groeipad wereldwijd in, waar het niveau van MT-productie naar verwachting met ongeveer 12% zal toenemen in vergelijking met 2021.

Volgens de laatste prognoses van Oxford Economics wordt in 2022 een sterke groei van de MT-consumptie in de CECIMO-landen verwacht, met ongeveer 17%, om vervolgens te vertragen tot ongeveer 6,6% in 2023. Na een sterk herstel in 2021 zal de wereldwijde MT-consumptie naar verwachting iets tragere groei van ongeveer 7% in 2022. Het herstel van de belangrijkste MT-aankoopsectoren, het inhaaleffect en de hoge orderachterstanden zijn de belangrijkste aanjagers van de MT-consumptie- en productiegroei in Europa in 2022.

In termen van handelscijfers verwacht Cecimo, gezien het herstel van buitenlandse bestellingen, dat de MT-export zal groeien, en onze meest recente prognose is een groei van ongeveer 10% in 2022. Aan de andere kant, in lijn met de sterke verwachtingen van de MT-consumptiegroei in Europa, MT de invoer zal naar verwachting iets sneller groeien, ongeveer 14,5% in 2022. De totale handelsbalans zou dit jaar een overschot van ongeveer 7,8 miljard euro moeten bereiken.

Terwijl de zogenoemde CECIMO8-index (de acht grootste landen bij elkaar) voor totale bestellingen een recordhoogte bereikte in de eerste periode van 2022, brengen de volgende twee kwartalen twee periodes van kwartaaldaling met zich mee. Het is echter belangrijk op te merken dat de CECIMO8 Total Orders Index in het derde kwartaal van 2022 boven het niveau van 2021 is gebleven. Voor de komende periode, met alle uitdagingen waarmee de wereldeconomieën worden geconfronteerd, en in overeenstemming met onze externe prognosepartner, HPO, verwacht Cecimo een daling van het aantal nieuwe bestellingen in de eerste helft van 2023. Gezien de verwachte vertraging van de inflatie, het afnemende aanbod en de energieprijzen, voorspelt Cecimo echter wel weer optimistischere en stabielere bestellingen in de tweede helft van 2023. Hoewel we mogelijk een daling van het aantal nieuwe bestellingen zullen zien nieuwe bestellingen, moet een zekere mate van positiviteit worden behouden met betrekking tot MT-productie en -consumptie in Europa. In lijn daarmee sprak de voorzitter van het Economisch Comité, Marcus Burton, tijdens de AV-vergaderingen: “Een aanzienlijke orderachterstand, nieuwe investeringsstimulansen in verband met de groene en digitale transitie, en natuurlijk het herstel van de inkoopsectoren zouden de belangrijkste aanjagers moeten zijn van de groei van de MT-productie in 2023.”

Digitale transformatie in de EU

De toestand van de productie verandert voortdurend als gevolg van volatiliteit in het mondiale, economische en politieke landschap. Gezien de complexiteit van de huidige mondiale situatie heeft effectieve beleidsvorming nog meer aan belang gewonnen. De hoofdconferentie van de CECIMO Fall Meetings 2022 was gericht op geavanceerde productie en bracht spelers uit de industrie en beleidsmakers samen om te debatteren over de toekomst van onze industrie en haar concurrentievermogen. Kwesties als geopolitieke uitdagingen en de energiecrisis stonden centraal in de discussie, maar optimisme overheerste, aangezien sprekers de kansen benadrukten die de groene en digitale transitie voor de sector kan bieden. Tijdens de conferentie werd ingegaan op het belang van beleggen in technologiegedreven vaardigheden, data-analyse en kunstmatige intelligentie als belangrijke motoren voor slimme productie en de economische welvaart van de EU

Kerstin Jorna, directeur-generaal van het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf van de Europese Commissie hield een keynote speech waarin ze onderstreepte dat “de invoering van geavanceerde productietechnologieën de Europese industrie zal helpen om concurrerender, digitaler, groen en veerkrachtig. De Commissie werkt nauw samen met de industrie om de businesscase hiervoor te versterken, vooral in de context van de transitietrajecten voor onze industriële ecosystemen.”

De discussie schetste talloze voordelen van geavanceerde productietechnologieën, zoals het helpen van bedrijven om nieuwe bedrijfsmodellen te ontsluiten, zich sneller aan te passen aan veranderingen en te anticiperen op veranderingen voordat ze zich voordoen.

Vanuit het perspectief van het Europese bedrijfsleven benadrukte Martynas Barysas, directeur van de afdeling Interne Markt bij BusinessEurope, dat “een sterk en duurzaam Europees concurrentievermogen op het gebied van geavanceerde productie alleen kan worden bereikt als we een consistent, evenredig en flexibel regelgevingskader hebben. Gegevensuitwisseling, cybersecurity, standaarden en artificiële intelligentie zullen de belangrijkste drijfveren zijn voor het nieuwe industriële tijdperk, maar bedrijven worden geconfronteerd met complexe juridische initiatieven die voorlopig meer verwarring veroorzaken dan dat ze de industrie een duidelijke horizon bieden.”

Samenwerken

Deze conferentie benadrukte het belang van samenwerking tussen het publiek en het bedrijfsleven om innovatieactiviteiten te sturen om het volledige potentieel van geavanceerde productie aan te boren. In dat verband wees Klaus Beetz, CEO van EIT Manufacturing erop dat “het realiseren van de groene en digitale transitie alleen mogelijk zal zijn als alle actoren van de maakindustrie en de politieke instellingen met elkaar praten, leren over alle uitdagingen en kansen, en samenwerken om verandering teweeg te brengen en de sterke punten van de Europese maakindustrie te versterken.”

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden