3 februari 2021 - 3 min leestijd

Industrie herstelt in 2021, productie in de metaalindustrie stabiliseert

De industrie groeit dit jaar in Nederland met 2,5%. Dat het Economisch Bureau van ING in een vandaag gepubliceerd rapport. Het economisch herstel volgt op een jaar met een krimp van 5%. 

Na een jaar met verstoringen in de toeleveringsketen en vraaguitval door de coronacrisis heeft de industrie de weg omhoog gevonden. De voedingsindustrie begint 2021 nog met lagere vraag uit de horeca vanwege de aanhoudende lockdown, wat dit jaar resulteert in nulgroei. De chemie ziet de afzet aan automotive verbeteren en aan de bouw verslechteren. Per saldo groeit deze omvangrijke, vroegcyclische deelsector met 3% in 2021.

In de technologische industrie lopen de prestaties uiteen. De automotive sector herstelt verder van de klap die het in de eerste helft van 2020 opliep. De hightech- en rubber- en kunststofindustrie zetten ook een stapje vooruit door onder meer aantrekkende export. Productie in de metaalindustrie stabiliseert (+0,5%). Overall resulteert dit voor de industrie in 2021 naar verwachting in een productiegroei van 2,5%. De belangrijkste neerwaartse risico’s liggen een langer aanhoudende coronacrisis, handelsbelemmeringen door de Brexit, chiptekorten in de auto-industrie en dreigende stakingen in de metalektro.

Productiekrimp nam af

Na de sterke productiedalingen in het tweede kwartaal, mede ingegeven door fabriekssluitingen bij VDL Nedcar, Scania en DAF Trucks is de krimp in het derde en naar verwachting ook het vierde kwartaal een stuk kleiner. Dit is vooral een gevolg van inhaalvraag in de automotive en de daaraan toeleverende industrie. De productie in de high tech industrie stabiliseert. Voor de voedingsindustrie nam de vraag vanuit supermarkten toe, maar kreeg die vanuit de horeca eind 2020 opnieuw een tik. Binnen de chemie was ook sprake van minder krimp mede door extra corona gerelateerde productie.

Geholpen door onder meer de coronapandemie, het vestigingsklimaat en de komst van het Europees Geneesmiddelenbureau nemen de investeringen van farmaceuten in nieuwe productiefaciliteiten en de uitbreiding van bestaande locaties toe. Zo wordt bijvoorbeeld een aantal corona-vaccins in Nederland geproduceerd. Met name Janssen Vaccines produceert in Leiden grote aantallen van de in totaal 1 miljard geplande corona vaccins. Ook Halix uit Leiden produceert, in opdracht van AstraZeneca in 2021 op grote schaal. In Amsterdam laat Curevac in de loop van 2021 een deel van de coronavaccins door Wacker produceren. Deze vaccinproductie is een stimulans voor de groei van de farmaceutische industrie in Nederland. Gezien het aandeel van 2% van de farmacie in de totale industrie is het effect op de industriële productie naar verwachting beperkt.

Positieve signalen voor 2021

De export, een belangrijke pijler voor de industrie, is in 2020 sterk teruggevallen. De krimp van de exportwaarde bedroeg in 2020 naar verwachting 8%. In december liet de NEVI PMI nieuwe exportorders index de grootste stijging zien in bijna twee jaar tijd naar 60,1. Deze en andere indicatoren schetsen een betere situatie dan halverwege 2020. De wereldwijde industriële productie lijkt bovendien aan te trekken. Bij Duitse industriebedrijven – waaronder veel afnemers van Nederlandse producten – namen de orders in november voor de zevende opeenvolgende maand toe. Ook de belangrijke eindmarkt van halfgeleiders laat verdere groei zien, gedreven door de vraag naar processor en geheugen chips. Door herstel van de Europese en wereldeconomie in de loop van 2021 trekken de exporten verder aan.

De COEN enquête laat zien dat de industrie de laatste maanden veel positiever gestemd is over de productie, omzet en personeelssterkte dan in de eerste helft van 2020, hoewel de bezettingsgraad nog onder die van een jaar geleden ligt. Uit de NEVI-PMI Toekomstige productie index blijkt dat ondernemers in 2021 groei verwachten. De index voor nieuwe orders stond in januari 2020 bovendien op 61,3, wat duidt op een snelle groei van de ontvangen orders. 

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden