28 november 2022 - 2 min leestijd

‘Landbouwmachinebedrijf’ Certhon beste robotsystem-integrator

Certhon is de best presterende ‘Robot system integrators` in Nederland, volgens een rapport van Aeternus, een bedrijf dat gespecialiseerd is in fusies en bedrijfsovernames. Certhon combineert slimme technologie met landbouwoplossingen. 

Certhon scoort het best in de categorie operationele winst met 35,9%. Daarnaast scoort Certhon erg hoog op basis van arbeidsproductiviteit, wat een 3e plaats in deze categorie oplevert. Tenslotte is ook de ROIC hoog met 19,5%, wat goed is voor een 5e plaats in deze categorie. De gewogen totaalscore bedraagt 3,0.

Op de tweede plaats in de Top 20 staat Lely Industries (gewogen score van 3,4). Met haar innovatieve oplossingen ten aanzien van onder meer melkrobots en mestrobots voor koeienstallen, is Lely Industries dé toonaangevende speler op het gebied van robotisering in de agro sector. Het innovatieve karakter en de drang om het meest innovatief te blijven, zie je terug in de hoge R&D-kosten. In de ranking presteert Lely Industries met name goed op het gebied van arbeidsproductiviteit (#1) en de ROIC (#3). Blueprint Automation en Niverplast (beide met een gewogen score van 4,4) completeren het podium. Beide bedrijven zijn fabrikanten van geautomatiseerde verpakkingsmachines. Blueprint Automation excelleert bij de ROIC (#1), terwijl Niverplast de tweede plaats inneemt bij zowel de arbeidsproductiviteit als ook de operationele winst. 

Beoordeling

De maatstaf voor operationele winst is EBITDA / Brutowinst. Hieruit blijkt het rendement dat een bedrijf realiseert uit één euro brutowinst. De keuze voor de EBITDA is ingegeven om de effecten van afschrijvingen op immateriële vaste activa buiten beschouwing te laten. Als maatstaf voor arbeidsproductiviteit is in dit onderzoek de EBITDA in relatie tot het aantal FTE gehanteerd. We zien deze ratio als maatstaf voor de mate van productiviteit van de onderneming en de mate waarin het bedrijf voorbereid is op een toekomst met reductie van arbeidskrachten door technologische innovaties. 

De maakindustrie kenmerkt zich vaak door een flexibele schil van arbeidskrachten, die deels ook wordt gerealiseerd door bepaalde werkzaamheden bij collega bedrijven uit te besteden. Deze kosten worden boekhoudkundig veelal verschillend in de winst- en verliesrekening gerapporteerd.

Als maatstaf om het rendement op het geïnvesteerde kapitaal te berekenen, gebruiken we het rendement op het geïnvesteerd vermogen (ook wel Return On Invested Capital of ROIC genoemd). Elk bedrijf heeft voor elke prestatie-indicator een cijfer gekregen van 1 tot 20, waarbij een 1 het best presterende bedrijf is en 20 het minst presterende bedrijf. Voor het bepalen van de uiteindelijke ranking, is er een weging aan iedere prestatie-indicator toegekend.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden