2 mei 2017 - 3 min leestijd

Prinsjesdag 2017: begroting ‘stappen in de goede richting’

“Een positief geluid”, vindt André Gaalman van de Rijksbegroting 2017. De voorzittter van FPT-VIMAG, de branchevereniging van de productietechnologie, vindt echter dat de regering beter haar best had mogen doen om de industrie te ondersteunen. “De machinebouw is de motor van de Nederlandse economie. Onderschat dat belang niet.”

Voorzichtige stappen in de goede richting. Zo kwalificeert André Gaalman, vorrzitter FPT-VIMAG, de regeringsplannen voor 2017. “Dat er aandacht is voor Smart Industry, de maakindustrie en energie-investeringsaftrek is een goede zaak. Toch zou de snelheid van de regering omhoog mogen. Zonder investeringen in de maakindustrie krijgen we deze motor van de Nederlandse economie niet uit zijn tweede versnelling.”
Zo zet het Kabinet in op Smart Industry. Om kansen te kunnen verzilveren heeft het kabinet samen met industrie, kennisinstellingen en regionale overheden het Smart Industry-initiatief gestart. De eerste tranche van tien fieldlabs is inmiddels operationeel. Een tweede tranche fieldlabs wordt in 2017 verder vormgegeven. Daarnaast wordt voor dit onderwerp gewerkt aan de uitwerking van de Europese actieagenda die onder het Nederlands Voorzitterschap is gestart.
Gaalman: “Een goede ontwikkeling. Nederland kan een centrale rol spelen in de digitalisering van de industrie. Daar moet het Kabinet naast de ambitie ook de budgetten op aanpassen. Juist door onze kennisrijke industrie weerstaan we lagelonenlanden en behouden we tienduizenden banen voor ons land. Dat zou meer aandacht mogen krijgen van de regering.”

Verdienvermogen
Positief is de aandacht voor de groeiende maakindustrie in Brainport Eindhoven (onder andere ASML, Philips, NXP, VDL). “Het is goed dat dit Kabinet erkent dat de industrie van bijzondere waarde is voor het verdienvermogen van Nederland. De investeringen voor het behoud van kenniswerkers in die regio juichen we dan ook toe. De sterke maakindustrie in andere delen van Nederland, zoals in Twente of Zuid-Limburg, mogen echter niet vergeten worden. Het Kabinet zou ook daar moeten inzetten op de rol van de economische groei.”
De toevoeging van 15 miljoen euro aan de energie-investeringsaftrek (EIA) is een stap in de goede richting, meent FPT-VIMAG. Het totale budget komt hiermee uit op € 176 miljoen. “De Nederlandse productietechnologie is innovatief en investeert in een goede energiehuishouding. Dat er meer ruimte komt in de EIA is goed, maar nog niet goed genoeg. Het bedrijfsleven neemt het voortouw, het zou mooi zijn als de regering een passend antwoord zou geven door meer ruimte in de EIA te bieden.”

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden