2 mei 2017 - 3 min leestijd

Boessenkool laswerk geborgd door ISO 3834-2

Alle benodigde procedures en kennis die van invloed zijn op de beheersbaarheid van de kwaliteit van het meest hoogwaardig laswerk en oplassen blijken bij Machinefabriek Boessenkool volop aanwezig te zijn. Dat werd de afgelopen maand bevestigd door Lloyds met de uitreiking van het kwaliteitsborgingscertificaat ISO 3834-2. Daarmee heeft Boessenkool aangetoond dat ze voldoet aan de hoogste eisen die momenteel in de markt aan een lasbedrijf kunnen worden gesteld.

 

ISO 3834-2 is de meest uitgebreide certificering voor lasbedrijven. Alle fasen van het productieproces en de gebruikte materialen en technieken worden van begin tot eind zorgvuldig in ogenschouw genomen en gecontroleerd op beheersbaarheid.

De certificering is de internationaal erkende norm en waarborg voor laswerkzaamheden van de hoogst mogelijke kwaliteit. Het toenemend aantal opdrachtgevers, ook internationaal, in de on & offshore, rail-infra, defensie en petrochemische industrie verlangen steeds vaker de ISO 3834-2 certificering. Daarnaast heeft Boessenkool ook een aantal belangrijke andere kritische afnemers die graag de onder ISO 3834-2 gefabriceerde producten afnemen. Denk aan zware hef-/ en hijsmiddelen, trailerbouw en transporttechniek, machinebouw, grondverzet, weg- en waterbouw, bruggenbouw, etc.

 

Lascoördinator

De NEN-EN-ISO 3834 bestaat uit verschillende niveaus. Voorafgaand aan het eigenlijke lassen wordt de lasmethode gekwalificeerd (LMK) volgens EN 15614 waarna er een lasmethodebeschrijving (WPS) wordt opgesteld. Daarin wordt het werk volledig voorbereid en beschreven, hierin zijn bv. laspositie, verbindingsvorm, toevoegmateriaal, stroom sterktes en hitte inbreng omschreven. Deze beschrijving moet onder de 3834-2 nauwlettend worden gevolgd en navolgbaar zijn.

Vervolgens moet het bedrijf beschikken over een lascoördinator en gecertificeerde lassers om de werkzaamheden voor te bereiden, uit te voeren en de kwaliteit te borgen. De lassers zijn volgens EN 287 en EN ISO 9606 gecertificeerd. De werkvoorbereider en lascoördinator stellen lasmethodebeschrijvingen op die voldoen aan de EN ISO 15610 norm. Conform de goedgekeurde methodebeschrijving mogen de producten dan gelast worden.

Het volgens de norm te verwerken materiaal is gecertificeerd. Het materiaal wordt daarom bestelt volgens het EN-10204 3.1 certificaat. De certificering van het materiaal alleen is nog niet voldoende. Aan het einde van het productieproces moet nog precies te achterhalen zijn welk materiaal is gebruikt en wat de mechanische en chemische eigenschappen ervan zijn. Hiervoor heeft Boessenkool overstempelbevoegdheid om het gebruikte materiaal te kunnen her waarmerken.

Naast de hoge eisen gesteld aan alle facetten van het lasproces, de lasmethodekwalificatie (LMK), eisen voor de lassers, inspecties en ‘Niet Destructief Onderzoek’ (NDO met röntgen, ultrasoon, magnetisch of penetrant) vereist de norm ook: aandacht voor uitbesteding, personeel voor inspectie, onderhoud en inspectie van lasmaterieel, vastlegging en opvolging van afwijkingen. Evenals het laswerk zelf, de opslag en toepassing van lastoevoegmaterialen en eventuele warmtebehandelingen. Gelaste producten worden indien nodig door Boessenkool in eigen productie nabewerkt om nog nauwkeurigere toleranties te realiseren.

 

 

 

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden