2 mei 2017 - 2 min leestijd

Kabinet trekt te weinig geld uit voor innovatie

“In de kabinetsplannen voor 2016 wordt onvoldoende geld uitgetrokken voor innovatie.” Dat zegt Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. “Het is goed dat er 5 miljard euro voor lastenverlichting wordt vrijgemaakt. Maar als we de verdienkracht van ons land willen behouden, moeten we nu ook volop investeren in R&D. Bedrijven uit de technologische industrie voeren hun uitgaven aan innovatie al op. Als de overheid niet meedoet, zal de economische groei stagneren.”

De innoverende en exporterende industrie is van oudsher een belangrijke drijver voor groei. En Nederland blijft waar het om verdienkracht gaat voor een groot deel afhankelijk van de Nederlandse industrie. De regering heeft de afgelopen jaren prioriteit gelegd bij het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Dat was volgens Dezentjé terecht, maar nu er weer ruimte is, vindt FME dat het voorbeeld van andere Europese landen moet worden gevolgd en dat er dus wordt geïnvesteerd in de innovatieve kracht van de technologische industrie.

Investeer in Smart Industry
Dezentjé: “Nederland heeft een goede uitgangspositie met een sterke industrie en een goede ict-infrastructuur. Samenwerken zit in ons dna. Het verzilveren van die goede uitgangspositie is echter geen vanzelfsprekendheid. De bezuiniging op de WBSO is weliswaar van tafel, maar dat is bij lange na niet genoeg. Ik maak me echt zorgen over het ambitieniveau. Meer geld is nodig voor innovatie, onder andere om de versnellingsagenda Smart Industry te realiseren. Ook vraag ik de Tweede Kamer ervoor te zorgen dat de TKI-toeslag wordt verruimd en dat het budget voor de mkb- innovatiestimuleringsregeling MIT wordt vergroot. Er is zeker 500 miljoen euro nodig.”

Personeel wordt onbetaalbaar voor mkb
Een ander zorgpunt is de betaalbaarheid van personeel, vooral voor het mkb. Dezentjé: “Tot twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, tot tien jaar de lasten van arbeidsongeschiktheid, de transitievergoeding; de kosten en risico’s om zelf personeel in dienst te nemen worden steeds groter. Veel mkb-ondernemers kunnen die kosten en risico’s niet meer dragen. En dat is slecht voor de bedrijven en slecht voor de werkgelegenheid.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden