2 mei 2017 - 2 min leestijd

Metaalunie ontwikkelt beroepsstandaard circulair vakmanschap

Koninklijke Metaalunie ontwikkelt dit jaar een beroepsstandaard voor excellent circulair vakmanschap. De vraag wat een beginnend vakman moet kennen en kunnen om excellent te zijn op het gebied van circulariteit staat hierbij voorop. De beroepsstandaard wordt leidend bij de concrete invulling van het mbo-keuzedeel ‘duurzaamheid’ voor metaalopleidingen.

Circulair ondernemen kan een passend antwoord zijn op toenemende schaarste aan grondstoffen en bijbehorende prijsstijgingen. In circulariteit liggen kansen voor nieuwe businessmodellen en kan leiden tot een betere leefomgeving. In het kader van het project ‘Van Afval Naar Grondstof’ is Metaalunie op verzoek van het ministerie van I&M de trekker bij het projectmatig opstellen van een ‘Opleidings- en Onderzoekagenda’ circulaire metaalketen. Dit moet leiden tot een (meer) circulaire metaalketen. Bij het project zijn naast Metaalunie, Metaal Recycle Federatie (MRF), Vereniging Straatmeubilair, Bouwen Met Staal, MVO-Nederland, AVANS Hogeschool en lidondernemers betrokken. De deelnemers worden ondersteund door Stichting Adviescentrum Metaal (SAM).

Met het ontwikkelen van een standaard voor excellent circulair vakmanschap maakt de branche zichtbaar wat zij verwacht van een beginnend vakman als deze het keuzedeel duurzaamheid heeft gevolgd in een mbo-metaalopleiding. Het initiatief van het Metaalunieproject is genomen tegen de achtergrond van het programma ‘excellentie in het mbo’. De minister van OCW wil daarmee bevorderen dat er in het mbo extra aandacht besteed wordt aan excellente studenten, die zich daarna in hun arbeidsloopbaan kunnen ontwikkelen tot Meester in hun vak. Metaalunie omarmt het streven naar excellentie in een vakgebied en maakt daarom graag gebruik van de mogelijkheden die de minister biedt. De beroepsstandaard omvat circulair denken en werken bij bedrijfskundige vraagstukken, ketenprocessen en individueel handelen. Uiteraard passend bij het niveau waar de leerling op uitstroomt.

Tijdens een bijeenkomst op 22 september kunnen Metaalunieleden discussiëren
over de beroepsstandaard. Na formulering ervan zullen de aanwezigen samen met vooruitstrevende onderwijsinstellingen de invulling van het keuzedeel vormgeven. Doel is leerlingen die aan dit keuzedeel hebben deelgenomen een vorm van branchecertificaat te verstrekken. Het is een uiting van hun excellentie op dit terrein. Op de langere termijn wordt zo de kennis vergroot over dit onderwerp van onderaf bij nieuwe vakmensen, bij het onderwijs en bij de leden.

Aanmelden
Metaalunieleden kunnen zich voor de bijeenkomst op 22 september aanmelden bij Metaalunie, Marianne van Loenhout, Beleidsmedewerkster Onderwijs, loenhout@metaalunie.nl.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden