2 mei 2017 - 2 min leestijd

Metaalgroothandelaren in oktober even positief als in september

Uit de laatste meting van de Staalfederatie Branchebarometer Metaalgroothandel blijkt dat de deelnemers in de branche ‘Metaalgroothandel’ in oktober nagenoeg even positief zijn als in september over de ontwikkeling in de branche: indexscore 50,8 versus 50,7. Er is dus nog steeds sprake van groei.

 

Ten aanzien van de ontwikkeling van deze componenten zijn de volgende conclusies voor oktober ten opzichte van september te trekken:

  • De bewerkingen in de branche Metaalgroothandel ontwikkelen zich nog positiever dan vorige maand. (+2)
  • Over de nieuwe orders denken de deelnemers iets minder positief, maar er is geen sprake van krimp (-7).
  • De levertijd van de leveranciers is toegenomen (+4).
  • De voorraden nemen ten opzichte van vorige maand iets meer af, waarmee het niveau aan de lage kant blijft (-6).
  • De deelnemers zijn optimistisch gestemd over de werkgelegenheid. Zij constateren een behoorlijke toename (+9).

 

N NEVI Voor de Metaalgroothandel zijn ten opzichte van de industrie (NEVI) de volgende conclusies te trekken met betrekking tot de verschillende aspecten in de afgelopen maand oktober:

  • Het bewerkingsniveau is in de Metaalgroothandel beter dan in de industrie (NEVI) totaal. Voor zowel de Metaalgroothandel als de industrie (NEVI) is sprake van groei ( + 2).
  • Het orderniveau voor de Metaalgroothandel bevindt zich op een neutraal niveau, terwijl dit voor de industrie (NEVI) stijgend is (- 3).
  • De levertijden van de leveranciers zijn ten opzichte van de industrie (NEVI) veel langer. De index van de Metaalgroothandel bevindt zich boven de grenslijn (50 = geen krimp, geen groei) en de index van de industrie (NEVI) er onder ( + 7).
  • Het voorraadniveau van de Metaalgroothandel neemt sterker af dan van de industrie (NEVI). Voor beide is krimp te constateren (- 14).  
  • Over de werkgelegenheid denken de deelnemers vrijwel hetzelfde als in de industrie (NEVI). Beide zijn licht positief gestemd. ( – 0)  

 

* Opmerkingen grafiek: Een score hoger dan 50 betekent ‘groei’. De relatieve vlakheid van de Nevi-lijn is te verklaren met de grote verscheidenheid aan industrieën waaruit deze is opgebouwd. De trendlijn (voor de Metaalgroothandel) toont het gemiddelde van de afgelopen 6 maanden.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden