31 oktober 2023 - 3 min leestijd

Europees project Flex4Fact biedt hulp bij energietransitie maakindustrie

De gevolgen van de klimaatverandering zetten organisaties en landen over de hele wereld onder druk om groenere en efficiëntere energieoplossingen te implementeren en hebben in de meeste industriële sectoren een nieuwe impuls aan de energietransitie gecreëerd. Helaas beschikken de meeste Europese bedrijven, waarvan ongeveer 90% minder dan tien werknemers in dienst heeft, niet over de financiële mogelijkheden en voorzieningen die nodig zijn om efficiënte energietransities te maken en richting gedigitaliseerde oplossingen te evolueren. Het door de EU gefinancierde Flex4Fact-project heeft tot doel dit te veranderen door een end-to-end ecosysteem te ontwikkelen dat flexibele productie en een efficiënte en voordelige energietransitie voor alle belanghebbenden mogelijk maakt. 

Om de doelstellingen van de EU Green Deal en de nationale energieagenda’s te verwezenlijken is er een toenemende behoefte aan flexibiliteit nodig om de fluctuerende opwekking uit hernieuwbare energiebronnen te compenseren. De industriële sector heeft als een van de grootste energieverbruikers een grotendeels onaangeboord potentieel op het gebied van flexibiliteitsvoorziening.

Een grotere flexibiliteit van industriële productieprocessen, gecombineerd met technologieën voor energievoorziening en -opslag ter plaatse, kan nieuwe kansen bieden om de duurzaamheid van industriële locaties te verbeteren en te helpen meer hernieuwbare bronnen in het elektriciteitsnet te integreren. Er zijn echter nog enkele uitdagingen die moeten worden aangepakt: er moeten instrumenten worden ontwikkeld om oplossingen voor energieopslag en hernieuwbare bronnen beter te integreren in industriële omgevingen. Bovendien moeten oplossingen worden ontwikkeld die het flexibiliteitspotentieel van industriële locaties verbinden met de omliggende gemeenschaps- en energiemarkten als geheel om de realisatie van nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk te maken.

Flex4Fact zal industriële partners begeleiden bij het verwezenlijken van hun energietransitie door digitale tools te ontwikkelen die zijn geïntegreerd in een platform, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor industriële flexibiliteitsvoorziening waarvan verschillende belanghebbenden in de waardeketen profiteren. Dit zal de penetratie van hernieuwbare bronnen vergroten, wat op zijn beurt de afhankelijkheid van energiebrandstoffen zal verminderen en de energierekening van EU-bedrijven zal verlagen, wat zal leiden tot een concurrerende EU-industrie.

De doelstellingen van Flex4Fact zijn onder andere het ontwikkelen van kostenefficiënte oplossingen en hulpmiddelen om productieprocessen flexibeler te maken met betrekking tot de integratie van hernieuwbare energiebronnen en on-site en off-site opslagtechnologieën. Daarnaast ontwikkelen ze digitale tweelingen van de industriële processen om tijdens de werking een grotere energieflexibiliteit te bereiken. Ten derde willen ze het teveel aan energiestromen in industriële processen weer waarde geven, door het hergebruik ervan voor zowel eigen gebruik (eigen consumptie) als extern gebruik (invoeding in energienetwerken/gemeenschappen).

Uiteindelijk is verlaging van de productiekosten in energie-intensieve industrieën en een grotere acceptatie van hernieuwbare energieën via de modulaire hardware- en softwareoplossingen van Flex4Fact een van de belangrijkste doelen. Daarnaast wil het project meer en betere banen creëren door het digitaliseringsniveau in fabrieken te verhogen. 

Vergemakkelijking van de toegang van de industrie tot betaalbare en duurzame energie door de integratie van hernieuwbare energieën te ondersteunen moet leiden tot een grotere energiezekerheid door de levering van energie-intensieve industrieën met gelokaliseerde geïntegreerde systemen.

Mer informatie: https://flex4fact.eu/

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden