22 juli 2020 - 3 min leestijd

Oost-Nederlandse regio’s slaan handen ineen op gebied van AI met focus op maakindustrie

The Economic Board van de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen, Twente Board en Oost NL slaan de handen ineen voor een Artificial Intelligence-strategie voor het landsdeel Oost-Nederland. De samenwerking richt zich op twee speerpunten, namelijk AI in de maakindustrie, om via verdere digitalisering van de industrie de concurrentiekracht te vergroten, en op AI for Health, om de gezondheidszorg toekomstbestendig te maken. Beide speerpunten zijn strategische thema’s van de provincies Gelderland en Overijssel.

 

Artificial Intelligence (AI) wordt bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Lifeport (het innovatienetwerk van de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen) en Twente hebben al een ambitieuze agenda op het gebied van AI. Met deze bundeling van krachten kan Oost-Nederland een substantiële bijdrage leveren aan de Artificial Intelligence-strategie van Nederland. Ook zorgt het voor een sterke nationale en internationale positie, biedt het kansen om in Europa fondsen te werven en ontsluit het beter kennis voor het bedrijfsleven, zodat (Oost-)Nederland haar concurrentiepositie vergroot.

In Oost-Nederland houden ruim 170 bedrijven, voor een groot deel mkb, zich actief bezig met de ontwikkeling van AI-toepassingen. Voorbeelden zijn te vinden in de infographic Artificial Intelligence (AI) in Oost-Nederland. Het gezamenlijk formuleren van een Oost-Nederlandse propositie en strategie op het gebied van AI zorgt ervoor dat nationale en Europese middelen dichterbij komen, zoals nieuwe EU-programma’s Digital Europe en Horizon Europe. Zo wordt kennis die aanwezig is op universiteiten en hogescholen sneller vermarkt – en kunnen bedrijven gemakkelijker (internationaal) samen optrekken bij innovatie.

 

Praktijk

Oost-Nederland heeft veel kennis in huis als het gaat om AI. Daarbij vertolken kennisinstellingen als de Radboud Universiteit, Radboudumc, Wageningen University & Research en Universiteit Twente een voortrekkersrol. Ze willen zich in gezamenlijkheid versterken op het gebied van human centered AI, AI for manufacturing en integrated AI in relatie tot de toepassingsgebieden health, energy en agro/food. Universiteiten, hogescholen en bedrijven trekken daarbij intensief samen op. Hoogwaardige kennis vindt dan ook makkelijk toegang tot de praktijk.

The Economic Board van de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen en Twente Board gaan samen de komende maanden een breed gedragen AI-strategie verder uitwerken met alle stakeholders, zowel publiek, privaat, als kennisinstellingen. Belangrijke bouwsteen daarvoor vormt Think East Netherlands, een collectief van 24 regionale partners dat AI in Oost-Nederland een duidelijk gezicht geeft in een Europese context. Oost-Nederland met haar krachtig AI-ecosysteem is een belangrijke motor voor AI-innovaties in Nederland en Europa. De kracht van het mkb, de vele spin-offs, de sterke netwerken en fieldlabs als Boost Smart Industry Netwerk en Topfit, de ICAI labs en de sterke samenwerking met Duitsland zijn maar enkele voorbeelden.

 

 

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden