6 december 2017 - 4 min leestijd

5xbeter lanceert
 Verbetercheck Gevaarlijke stoffen

5xbeter heeft de nieuwe Verbetercheck ‘gevaarlijk stoffen’ gelanceerd. Met deze Verbetercheck kunnen bedrijven in de metaalbewerking en metalektro de door hen gebruikte gevaarlijke stoffen op laagdrempelige wijze registreren en het veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen op de werkvloer borgen.


5xbeter biedt voor in de metaal veel gebruikte gevaarlijke stoffen de zogenoemde veilige werkwijzen. Wanneer een bedrijf deze veilige werkwijzen toepast, is het zeker dat de gezondheidsrisico’s van de betreffende gevaarlijke stoffen voldoende beheerst zijn. 5xbeter zet daarnaast in op het zoveel mogelijk vervangen van gevaarlijke stoffen door minder gevaarlijke stoffen. 
Jos van de Werken, beleidssecretaris arbozaken van de Koninklijke Metaalunie: “Deze Verbetercheck is een van de grootste 5xbeter projecten tot nu toe. En dat is niet voor niets. Met deze tool besparen we de ondernemer zoveel tijd, dat is in geld bijna niet uit te drukken.”

 

Gebruiksgemak en tijdwinst

De Verbetercheck is een online applicatie die te bereiken is via www.5xbeter.nl. De basis van de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen is het digitale register, waarin de gebruiker alle op de werkvloer gebruikte gevaarlijke stoffen registreert. Aan dit register is een database gekoppeld, waarin 5xbeter alle ingevoerde stoffen en producten verzamelt. De database is al gevuld met een groot aantal in de sector veel voorkomende stoffen en producten. Staat een stof of product al in de database, dan vult het register zich met de juiste data. Dit scheelt behoorlijk wat invoerwerk. Wanneer een stof nog niet in de database staat, voert de gebruiker in eenvoudige stappen de benodigde informatie zelf in. Na een controle door 5xbeter, komt deze stof daarop beschikbaar voor alle gebruikers. Wanneer nieuwe informatie over een stof beschikbaar komt, stelt 5xbeter de gebruikers die deze stof in hun register hebben staan op de hoogte. Dat levert een enorme tijdswinst op voor bedrijven, die nu conform de Arbowet, allemaal hun eigen register handmatig moeten vullen en bijhouden. 
Rob van Beek, adviseur arbo- en mileuzaken van de FME: “Met deze Verbetercheck zetten we in op het eenvoudiger maken van een tijdrovende verplichting. Daardoor houden bedrijven tijd en geld over om te investeren in wat écht nodig is om het werken met gevaarlijke stoffen veiliger en gezonder te maken.”

 

De veilige werkwijze

Volgens de Arbowet moeten bedrijven die gevaarlijke stoffen in huis hebben blootstellingsbeoordelingen uitvoeren per stof. Met het nieuwe instrument hoeven bedrijven dat voor een flink aantal stoffen niet meer te doen. 5xbeter heeft al voor de in de metaal veel voorkomende productgroepen metingen en blootstellingsbeoordelingen uitgevoerd. Op basis daarvan zijn veilige werkwijzen opgesteld, die door de Inspectie SZW positief getoetst zijn. Als 5xbeter voor het product een veilige werkwijze heeft, kan de gebruiker checken of er veilig gewerkt wordt met het product. Bedrijven die volgens de veilige werkwijzen werken, zijn er niet alleen van verzekerd veilig te werken, maar ook dat de blootstelling aan betreffende gevaarlijke stoffen niet boven de wettelijke grenswaarde uitkomt. Heeft 5xbeter geen veilige werkwijze, dan zal alsnog een eigen blootstellingsbeoordeling uitgevoerd moeten worden. Hans Wijers, bestuurder bij FNV Metaal: “Wij vinden het erg belangrijk dat er in de metaal zo veilig mogelijk gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Deze nieuwe Verbetercheck van 5xbeter is daarom een hele belangrijke stap voorwaarts.”

 

Vervangen waar mogelijk

5xbeter draagt nadrukkelijk de boodschap uit dat het belangrijk is om geregeld te beoordelen of de in het bedrijf gebruikte gevaarlijke stoffen niet vervangen kunnen worden door minder schadelijke alternatieven. De Verbetercheck Gevaarlijke stoffen geeft daar ook waar bekend en beschikbaar suggesties voor. 5xbeter roept leveranciers van gevaarlijke stoffen op om te blijven proberen de gevaren van een product te beperken of zelfs verwijderen. 
Jolanda Paehlig, senior adviseur bij De Unie: “Ik ben heel blij met deze nieuwe Verbetercheck. Hiermee laten we als sector zien onze verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers.”

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden