2 mei 2017 - 2 min leestijd

Actieagenda Smart Industry gelanceerd

De komende jaren wordt er samengewerkt om de brede toepassing van standaarden te stimuleren ten behoeve van Smart Industry. Tijdens het Business Software Event 2016 in Den Bosch heeft Willem Vermeend, lid van de stuurgroep Smart Industry, de actieagenda voor deze samenwerking in ontvangst genomen. De actieagenda is opgesteld door het bedrijfsleven in samenwerking met NEN, FME, TNO en het Ministerie van Economische Zaken.

 

De actieagenda bevordert het gebruik van standaarden voor de digitalisering van de industrie. Ook moet het helpen om Nederland internationaal beter te positioneren bij de ontwikkeling van nieuwe ICT- en industriestandaarden.

De Nederlandse maakindustrie werkt in het programma ‘Smart Industry’ aan de inzet van nieuwe technologieën zoals big data processing, het Internet of Things, nieuwe adaptieve robots, 3D-printing en sensortechnologie. Deze ontwikkelingen bieden kansen om producten op maat te maken tegen lagere kosten met een hogere kwaliteit. Dit zorgt er weer voor dat Nederland concurrerend kan blijven produceren. Standaarden zijn nodig om deze technologieën goed in te kunnen zetten.

 

Meer bekendheid, betere internationale positionering

In de agenda zijn 12 acties opgenomen die er op gericht zijn om Smart Industry standaarden beter onder de aandacht te brengen van het Nederlandse bedrijfsleven. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Oprichten van een platform waar bedrijven terecht kunnen voor standaardisatie van nieuwe robotica toepassingen;

  • Concrete acties van bedrijven uit de sector bij elkaar brengen en richting geven aan de normalisatie activiteit en positionering in een industrie referentiemodel;

  • Standaardisatie stimuleren als belangrijke katalysator voor de ontwikkeling van Smart Industry en zorgen voor aansluiting bij de Europese innovatieagenda.

 

De actieagenda signaleert de behoefte om in Nederland beter samen te werken aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe standaarden voor Smart Industry. Dit is bovendien nodig om ook internationaal een vuist te kunnen maken.

 

 

 

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden