11 januari 2024 - 3 min leestijd

CBAM standaard emissiewaarden bekend

Metaalbedrijven die in het vierde kwartaal van 2023 zelf bepaalde producten van staal of aluminium van buiten de EU hebben geïmporteerd, moeten in het kader van CBAM voor 31 januari 2024 rapporteren hoeveel CO2-uitstoot bij de productie van deze goederen is vrijgekomen.

CBAM is een prijscorrectie bij import in de EU van onder andere goederen van staal en aluminium, gebaseerd op de CO2-uitstoot in het productieproces buiten de EU. Met deze prijscorrectie ondervinden producenten binnen de EU, die moeten betalen voor hun CO2-uitstoot, niet langer een concurrentienadeel door import uit landen waar lagere klimaatnormen gelden.

Het voorlopig CBAM-Register is nu toegankelijk voor Nederlandse bedrijven die in de overgangsperiode voor CBAM verplicht zijn om hun kwartaalrapportages in te dienen. Om in het register in te loggen is e-Herkenning niveau 3 nodig. Op de website van de Nederlandse Emissie Autoriteit kunt u toegang krijgen tot het voorlopig CBAM-Register.

Schatting

De algemene aanpak voor geïmporteerde CBAM-goederen is dat aangevers moeten rapporteren op basis van de werkelijke geïntegreerde emissies. Omdat veel buitenlandse leverancier nog geen gegevens over vrijgekomen emissies kunnen aanleveren, mogen aangevers tijdens de overgangsperiode voor zowel de directe als indirecte emissies met standaardwaarden werken:

Tijdens de eerste drie kwartaalrapporten (Q4 van 2023 en Q1&2 van 2024) kunnen aangevers alle geïntegreerde emissies rapporteren op basis van standaardwaarden;

Vanaf Q3 van 2024 en tot eind 2025 mogen declaranten nog steeds emissies rapporteren op basis van schattingen, maar alleen voor complexe goederen en met een limiet van 20% van de totale geïntegreerde emissies. Het gebruik van standaardwaarden zou als ‘schatting’ worden beschouwd.

GN-code

De bijlagen bevatten de standaardwaarden voor CBAM-goederen “IJzer en staal” en “Aluminium”.

  • De sectortabellen in de bijlagen geven standaardwaarden op 4, 6 en 8-cijferig GN-codelevel voor gebruik in de overgangs-CBAM-periode. 
  • De standaardwaarden op het niveau van een 4-cijferige GN-code gelden voor alle goederen die onder deze 4-cijferige GN-code vallen.
  • Standaardwaarden die op 6-cijferniveau van de GN-code worden gegeven, gelden voor alle goederen die tot deze 6-cijferige GN-codecategorie behoren.
  • Standaardwaarden voor een 8-cijferige GN-code zijn alleen van toepassing op de specifieke goederen die onder de 8-cijferige GN-code vallen.

Rapport

Standaardwaarden worden gegeven in ton CO2e-emissies per ton goederen. Deze standaardwaarden zullen regelmatig worden herzien om rekening te houden met de gegevens die in die eerste rapportageperiode zijn verzameld en met de feedback van zowel de EU industrie en van niet-EU-producenten van CBAM-goederen.

Vanaf 2026 geldt een andere reeks standaardwaarden. Deze waarden worden vastgesteld op de gemiddelde emissie-intensiteit van elk exporterend land, vermeerderd met een proportioneel ontworpen verhoging. Deze standaardwaarden zullen worden vastgesteld door middel van een uitvoeringshandeling waarvan de aanneming is gepland voor 2025. Het volledige rapport over Standaardwaarden is hier te raadplegen.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden