3 juli 2018 - 4 min leestijd

Cecimo: “Efficiëntie verbrandingsmotor moet toenemen”

Studies tonen aan dat wereldwijd ongeveer 100 miljoen voertuigen zullen worden geproduceerd in 2025. Op dit moment zijn dat er nog 80 miljoen. Cecimo schat in dat 90 miljoen van die 100 miljoen voertuigen een verbrandingsmotor aan boord zullen hebben. Oftewel het aantal verbrandingsmotoren en de CO2-uitstoot zal alsmaar toenemen. Cecimo verzoekt daarom de EU om verdere efficiëntiewinsten in de conventionele aandrijflijn te ondersteunen, naast innovatieve mobiliteitsoplossingen en de toenemende inzet van elektrificatie.

De Europese machinegereedschappenindustrie levert een bijdrage door oplossingen te leveren voor het verbeteren van de energie-efficiëntie van verbrandingsmotoren en betere oplossingen voor nieuwe aandrijflijnen. En dat is nodig want naar verwachting zal het volume van personenauto’s tegen 2030 oplopen naar 110-125 miljoen. Dit betekent een toename van ongeveer 40-50% of een gemiddelde groei van ongeveer 3% per jaar tot 2030. Voor 2040 voorspellen experts ongeveer het dubbele aantal auto’s wereldwijd vergeleken met vandaag de dag. De verbrandingsmotor blijft de dominante voortstuwingstechnologie voor de meeste nieuwe voertuigen die in 2030 worden verkocht. Dit is in overeenstemming met de behoefte aan diversiteit in mobiliteit en transport, energiedichtheidscapaciteit van vloeibare brandstoffen, voorkeuren van klanten, de trage vloot- vernieuwingspercentage en de kosten / efficiëntievoordelen van meer conventionele technologieën. De algemene verwachting is dat fossiele brandstoffen in de transportsector de energiemix voor wegtransport tot 2030 zullen domineren, en dat de energiemix voor de weg na 2030 zal bestaan uit fossiele brandstoffen, aardgas, hernieuwbare vloeibare brandstoffen en elektriciteit.

 

Elektrisch rijden neemt toe

Experts en managers in de Duitse auto-industrie zijn bijna unaniem in hun verwachtingen dat 25% of 30% van de geleverde voertuigen in 2030 zal worden uitgerust met een elektrisch aandrijfsysteem. Van de hierboven genoemde 25% -30% heeft een derde een volledig elektrisch aandrijfsysteem, terwijl tweederde een hybride of plug-in hybride systeem heeft. Niettemin is slechts 10% een puur elektrische auto en heeft 90% nog steeds een verbrandingsmotor aan boord. Vanwege de hierboven gepresenteerde voorspelling zou dit nog steeds betekenen dat 100-112 miljoen nieuwe voertuigen over de hele wereld worden uitgerust met verbrandingsmotoren in 2030 – in plaats van 80 miljoen momenteel.

De transportsector is goed voor ongeveer 14% van de wereldwijde broeikasgasemissies. Ongeveer 10% van deze emissies kan worden toegeschreven aan het wegvervoer. Dit moet worden teruggedrongen en daarom heeft de industrie een milieustrategie nodig die rekening houdt met alle toekomstige mobiliteitseisen. Dit zal profiteren van innovatieve mobiliteitsoplossingen en verdere efficiëntiewinsten in de conventionele aandrijflijn, evenals de toenemende inzet van elektrificatie. Het gezamenlijke doel is om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen.

 

Verbrandingsmotor heeft veel potentieel

De verbrandingsmotor heeft een scala aan mogelijkheden op het gebied van CO2-besparing als er gebruik gemaakt wordt van alternatieve brandstoffen, zoals aardgas, petroleum en waterstof. De verbrandingsmotor heeft een groot potentieel, van variabele cilinderinhoud via vliegwieltechnologie of hydraulische tussenopslag, tot de DiesOtto, een zelfontbrandende benzinemotor. Er wordt verondersteld dat het technisch mogelijk zou zijn om vrijwel emissievrije verbrandingsmotoren te produceren, met een verbruik van slechts 1 liter per 100 kilometer. Vooruitzichten omvatten verbrandingsmotoren die worden aangedreven door waterstof of synthetische brandstoffen, evenals brandstofcellen die elektrische energie genereren uit waterstof. Efficiencywinst zal komen van verbeteringen in de conventionele aandrijflijn, evenals de combinatie van de interne verbrandingsmotor met verschillende vormen van elektrificatie. Bovendien zullen CO2-reducties worden bereikt door vooruitgang in verwarmings- en koelsystemen, thermisch beheer, gewichtsbesparing en aerodynamica.

Dr. Roland Feichtl, voorzitter van Cecimo, zegt: “De Europese machinegereedschappenindustrie is de meest innovatieve en meest geavanceerde ter wereld. Als zodanig levert de industrie oplossingen om de energie-efficiëntie van verbrandingsmotoren en betere oplossingen voor nieuwe aandrijflijnen te verbeteren.” Bovendien zijn Europese machinegereedschap bedrijven toonaangevend in technologieën voor het produceren van conventionele aandrijflijnen en ondersteunen ze bijgevolg de werkgelegenheid en productie van auto’s in Europa. Deze bedrijven zijn ook koplopers voor technologieën die efficiënte voertuigen met lage emissie bieden, evenals diverse technologieën en oplossingen om de CO2-uitstoot te verminderen.

 

Ondersteuning EU

Voortbouwend op de industriële kracht van Europa zijn beleidsmakers belast met het bevorderen van koolstofarme mobiliteit op een duurzame en concurrerende manier – het nakomen van ambitieuze milieudoelstellingen, het versterken van Europees technologisch leiderschap en het ondersteunen van groei en werkgelegenheid in Europa. De Europese Commissie moet streven naar een technologisch neutraal beleid voor CO2-reductie.

Filip Geerts, directeur-generaal van Cecimo, verklaart: “De verdere verbetering van de verbrandingsmotor blijft een onmisbare stap naar het koolstofarm maken van de economie en het doel van Parijs om de klimaatverandering te matigen. Europese machinefabrikanten rekenen op de steun van overheden. Het is de taak van de EU om optimaal gebruik te maken van haar industriële basis in de wereldwijde race voor concurrentievermogen en technologisch leiderschap. Voortbouwend op de kracht van deze basis, kan de EU haar milieudoelstellingen bereiken en een sterke, innovatieve autoproductiebranche bevorderen, evenals leveranciers in de waardeketen versterken.”

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden