10 december 2018 - 3 min leestijd

Cecimo kondigt optimistische verwachting aan voor 2018

Tijdens de Algemene Vergadering in Barcelona meldde Cecimo dat de productie van bewerkingsmachines waarschijnlijk in 2018 met 8% is toegenomen. De omzet van de Cecimo-fabrikanten zou € 27,8 miljard moeten bedragen. Deze buitengewone groei zet voor het tweede jaar op rij door en daarmee stijgt het wereldwijde marktaandeel van 33% naar 34%.

Niettemin kan een zwakke wereldhandel de buitenlandse vraag beïnvloeden en de groei van de Europese machinegereedschapstoename afremmen. Wat de beleidskant betreft, debatteerde de Algemene Vergadering over de bijdrage van de werktuigmachinesector aan de circulaire economie en haar prominente rol in de verschuiving naar duurzame productie. De Algemene Vergadering besprak de ambitieuze doelstellingen van de Europese Commissie voor CO2-emissienormen, waarin wordt opgeroepen tot een bewezen en evenwichtige EU-verordening die rekening houdt met de technologische en economische uitdagingen.

 

Economische situatie en vooruitzichten

De industriële groei in 2017 was het hoogste percentage in de afgelopen drie jaar, ondersteund door robuuste wereldwijde handel. Naarmate de groei zijn hoogtepunt bereikte, begon ook de industriële activiteit te vertragen. Cecimo verwacht een vertraging van de industriële groei van 3,6% in 2018 tot 3,2% in 2019. Degelijke economische fundamentals en capaciteitsbeperkingen zullen verdere groei ondersteunen. Hoewel de stemming in Europa en de VS is hersteld, verwacht Cecimo geen toekomstige verbetering van het economische sentiment. Schattingen voor 2018 wijzen op een toename van de Cecimo-productie met 8%, iets steiler dan de 7% die vorig jaar werd geregistreerd. Ze verwachten een productievolume van € 27,8 miljard te bereiken. De mondiale MT-productie zou trager moeten groeien, met ongeveer 3,6% en € 81,9 miljard bereiken. De wereldwijde output van MT-inkoopindustrieën zou dit jaar met 5% moeten stijgen, maar afnemen tot 3,1% in 2019.

 

Circulaire economie

De verschuiving naar een circulaire economie vraagt om een prominente rol voor de productie. Machinegereedschappen vormen de kern van de productie en daarom hebben ze ook een rol te spelen in de verschuiving naar een meer duurzame sector. In dit verband hebben Cecimo-afgevaardigden besproken hoe de sector al bijdraagt aan de circulaire economie door middel van verschillende acties gericht op het verbeteren van de prestaties van haar producten, het ontwikkelen van nieuwe, schonere technologieën en het verankeren van duurzaamheidsprincipes in dagelijkse activiteiten.

Cecimo bereidt momenteel een rapport voor over de bijdrage van de werktuigmachinessector aan de circulaire economie – inclusief aanbevelingen voor beleidsmakers en industrie – die begin 2019 zal worden gepubliceerd. Een van de belangrijkste aanbevelingen voor beleidsmakers, die vooral relevant is voor de huidige discussie over het nieuwe Europese onderzoeksprogramma, is om de ontwikkeling van nieuwe technologieën te ondersteunen en de toegang tot onderzoeks- en ontwikkelingsfondsen te vereenvoudigen. Investeren in R&D is essentieel om het concurrentievermogen van productiebedrijven te behouden en om nieuwe, schonere en efficiëntere technologieën te ontwikkelen. Het is belangrijk om de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals additieve productie en kunstmatige intelligentie te bevorderen, die de overgang naar een meer circulaire economie mogelijk maken.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden