7 juni 2018 - 5 min leestijd

CECIMO optimistisch over 2018 en pleit voor AI

Tijdens de Algemene Vergadering in Mainz, rapporteerde CECIMO een winst van 8% in de machinegereedschapproductie in 2017, sneller dan eerdere voorspellingen. Voor 2018 zijn de vooruitzichten erg optimistisch en CECIMO verwacht voor de grootste producenten een stijging van 7% tot 9%. Wat de beleidskant betreft, debatteert de Algemene Vergadering over het nieuwste pakket van de Europese Commissie over kunstmatige intelligentie, waarin een drieledige aanpak wordt uiteengezet: investeren, voorbereiden op sociaaleconomische veranderingen en een ethisch kader.

De vraag naar kapitaalgoederen ligt op een recordniveau en vanaf begin 2018 heeft CECIMO duidelijke tekenen gezien van een aanhoudend wereldwijd productiemomentum. De Industriële kracht breidt zich eindelijk uit buiten Duitsland, en de voorspelling wijst op een toename van de wereldwijde industriële productie met 3,9% in 2018 en 3,7% in 2019.

De wereldhandel heeft de groei in 2017 dus gestimuleerd en zal naar verwachting verder toenemen, maar in een lager tempo. In hetzelfde jaar exporteerden op CECIMO gebaseerde machinebouwers voor ongeveer 20 miljard euro aan gereedschapsmachines, een toename van 9,1% ten opzichte van 2016. CECIMO-landen waren China (15,4%), de VS (10,6%), Polen (4,2%) en Mexico (3,4%).  De toenemende buitenlandse orders wijzen op een voortdurende verbetering van de export van werktuigmachines in 2018. De vraag naar werktuigmachines zal naar verwachting in 2018 verder toenemen.

 

Geopolitieke risico’s

In 2017 bereikte de machineverkoop van CECIMO een omzet van € 16,5 miljard (5% hoger dan in 2016) en dit zal naar verwachting met 8,2% stijgen in 2018 en 4,9% in 2019. Desalniettemin blijven geopolitieke risico’s op het spel staan. De VS zijn een grote bron van onzekerheid in het buitenlands beleid en de internationale handel, die mogelijk een aanzienlijke impact hebben op bedrijven in de metaalindustrie. De Brexit vormt ook extra risico’s voor exporteurs. Marcus Burton, de voorzitter van het Economisch Comité, beweert dat het concurrentievermogen van Europese bedrijven een prioriteit moet zijn voor EU-beleidsmakers wanneer zij voor deze uitdagingen staan. “Ze moeten zorgen voor een positieve handels- en investeringsrelatie voor Europa”.

China, de belangrijkste aanjager van machinegebruik, zal profiteren van het herstel van de handel en de machineconsumptie verder vergroten, hoewel de investeringen lijken te vervagen. Verwacht wordt dat de Amerikaanse belastinghervorming de bedrijfsvooruitzichten zal versterken en ten goede zal komen aan bedrijven in Europa. Daarom zijn de prognoses voor het verbruik van de wereldwijde machinegereedschappen herzien tot 6,1% in 2018 en 4,4% in 2019. Toename van de vraag naar werktuigmachines en aankopen van oudere gereedschapstoestellen die aan het einde van hun levensduur kwamen, creëren aanzienlijke capaciteitsbeperkingen en maken nieuwe investeringen meer van cruciaal belang.

 

Kunstmatige intelligentie

Artificial Intelligence (AI) heeft een enorm potentieel om opmerkelijke voordelen voor bedrijven te ontketenen. Tegelijkertijd zou de toepassing van AI-technieken en -technologie kunnen leiden tot een verschuiving van werknemers tussen banen en vaardigheden. Dat is de reden waarom de CECIMO-voorjaarsbijeenkomsten in Mainz zich concentreerden op AI en de toekomst van het werk. Industriëlen, EU-ambtenaren, belanghebbenden en experts hebben inzicht gegeven in de impact van AI op verschillende sectoren van de economie en de werkgelegenheid. Het debat sluit aan bij de recente mededeling van de Europese Commissie “Kunstmatige Intelligentie voor Europa”, die CECIMO als een positieve stap beschouwt in de richting van het creëren van een open omgeving om investeringen in AI te stimuleren en de EU op de voorgrond te houden. Europa heeft behoefte aan een gemeenschappelijke EU-aanpak als het wil concurreren op mondiaal niveau, dus verwelkomt CECIMO het EU-initiatief om investeringen in AI-onderzoek en -innovatie tussen nu en eind 2020 met ten minste 20 miljard euro te verhogen. We hebben een systematische aanpak nodig om innovatie, onderzoeksbeleid en investeringen in AI, om de technologische en industriële capaciteit van de EU in de hele economie te vergroten. “De sector werktuigmachines maakt een snelle digitale transformatie door. De industrie ontwikkelt en investeert samen met klanten in nieuwe bedrijfsmodellen. Om fabrikanten toekomstbestendig te maken, moeten hun fabrieken, technologie, processen en mensen worden uitgerust en bevoegd om de komende uitdagingen het hoofd te bieden en de concurrentie voor te blijven “, aldus Filip Geerts, CECIMO Directeur-generaal.

 

Impact

Elk tijdperk van industrialisatie heeft een enorme impact gehad op de werkgelegenheid en de beroepsbevolking. Daarom pleit het CECIMO voor een betere samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven. Nieuwe banen in de toekomst zullen nieuwe vaardigheden vereisen en er zal daarom een een positieve omgeving gecreëerd moeten worden die ervoor zorgt dat medewerkers klaar zijn om de vruchten van verandering te plukken. Om tegemoet te komen aan de eisen van industrieën, is er een vereiste om te investeren in re-skilling en levenslang leren. In deze context heeft CECIMO het genoegen gehad om Marianne Thyssen, Europees commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit, te ontmoeten. “CECIMO kan een sterke bondgenoot zijn in het verdedigen van de toegevoegde waarde van door de EU gefinancierde initiatieven op het gebied van onderwijs en opleiding door actief betrokken te zijn bij door Europa gefinancierde projecten over ondernemersvaardigheden in de machinegereedschappenindustrie en de ontwikkeling van beroepsopleidingen en leercontracten”, zei Thyssen.

“Naar onze mening is de grootste innovatie in de productie van vitaal belang voor de fabriek van de toekomst en de samenwerking van robots met mensen. Zij zullen leren naast elkaar te werken om processen langs de assemblagelijn efficiënter, veiliger en nauwkeuriger te maken. De toekomst van het werk gaat niet over het vervangen van mensen door robots – het gaat om samenwerking”, stelt dr. Roland Feichtl, CECIMO-voorzitter.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden