3 oktober 2017 - 3 min leestijd

ECN verlaagt CO2-uitstoot in ijzer- en staalindustrie

Het Nederlandse energieonderzoekscentrum ECN uit Petten demonstreert in het Europese Stepwise-project voor het eerst haar Sorption-Enhanced Water-Gas Shift (SEWGS)-technologie. Deze CO2-afvangtechnologie zorgt ervoor dat de koolstofuitstoot in de ijzer- en staalindustrie flink omlaag kan. De technologie is sinds 2004 in ontwikkeling bij ECN en draait nu in de testfaciliteit bij Swerea Mefos in Noord-Zweden.

IJzer en staal vervullen een essentiële rol in de hedendaagse samenleving maar zijn ook verantwoordelijk voor circa 6 procent van totale CO2-uitstoot. Op de korte termijn is dit soort afvangtechnologieën noodzakelijk om de CO2-uitstoot van deze koolstof-intensieve industrie te verminderen. De SEWGS-technologie kan ervoor zorgen dat de Europese ijzer- en staalindustrie significant minder CO2 uitstoot en ook in de toekomst kostencompetitief kan zijn. “De productie van ijzer en staal is verantwoordelijk voor substantieel deel van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Alleen door innovatieve oplossingen te gebruiken zoals SEWGS kunnen we deze emissies aanzienlijk verminderen”, zegt Aart van der Pal, directeur bij ECN. “Wij zijn er dan ook trots op dat wij deze technologie hebben weten op te schalen van lab- tot pilot- en demoschaal. SEWGS kan een potentiele gamechanger naar de toekomst worden”.

 

Duurzame omschakeling nog niet mogelijk

Op dit moment bestaat er geen andere manier om ijzer en staal te produceren dan door gebruik te maken van fossiele brandstoffen, met name cokes. Daar een omschakeling naar duurzaam geproduceerde energie voor de staalsector op korte termijn niet mogelijk is, is het voor deze industrie noodzakelijk om CO2 af te vangen en op te slaan. In 2050 moet die emissie van de EU met ongeveer 90 procent gereduceerd zijn. Bij de productie van staal komt veel CO2 vrij, dat vaak alleen tegen hoge kosten en met veel energie uit de uitgestoten gassen van de hoogovens is te halen. Met de SEWGS-technologie van ECN is het mogelijk CO2 af te vangen met 50 procent minder energiegebruik en 25 procent lagere kosten.

 

Gigatonnen CO2-uitstoot besparen

De bouw van de Stepwise-faciliteit ging van start in april 2016. De fabriek bestaat uit twee nieuwe gebouwen die compressoren en reactoren bevatten. Ook is er een nieuwe 640 meter lange gasleiding gebouwd van de hoogoven van projectpartner SSAB, de grootste staalproducent in Scandinavië, naar partner Swerea Mefos, de exploitanten van de faciliteit. De reactorvaten zijn gevuld met kleiachtig materiaal dat de CO2 afvangt. Tijdens de pilot gaat de installatie 14 ton CO2 per dag afvangen. “Het doel van de pilot is om aan te tonen dat het energieverbruik bij onze techniek vele malen lager is dan bij concurrerende technieken. Als je dit wereldwijd toepast kun je gigatonnen aan CO2-uitstoot besparen. Dat is bijna net zoveel als de helft van wat alle kolencentrales uitstoten en op het wereldwijde totaal van 35 miljard ton een substantiële vermindering”, zegt Paul Cobden van ECN, die vanaf het begin bij de ontwikkeling van de SEWGS-technologie betrokken is.

 

EU Horizon

Het project wordt gefinancierd door het EU Horizon 2020 onderzoeksprogramma. Stepwise is gecoördineerd door ECN (NL). Andere partners zijn Universitatea Babeş-Bolyai, Johnson Matthey PLC., SSAB, Swerea Mefos, Politecnico di Milano, Kisuma Chemicals , Amec Foster Wheeler Italiana en Tata Steel Consulting.

In de komende twee jaar zullen er verschillende campagnes lopen om de technologie in deze industriële omgeving te bewijzen. Site-bezoeken kunnen worden geregeld voor geïnteresseerde industriële partijen, ook om te bespreken hoe deze technologie en faciliteiten kunnen worden gebruikt om waarde te creëren in hun eigen processen. Nu is de tijd om de volgende stappen te bespreken in de transitie naar het commercialiseren van de technologie.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden