17 mei 2017 - 7 min leestijd

EMO Hannover 2017 opnieuw trendforum voor productietechniek

2017 is EMO-jaar. Na een pauze van vier jaar vindt de beurs metaalbewerking van 18 t/m 23 september 2017 opnieuw in Hannover (D) plaats. “Onder het motto ‘Connecting systems for intelligent production’ laten fabrikanten van productietechniek uit de hele wereld zien welke oplossingen bestaan om het grootst mogelijke nut voor de klant uit digitalisering en productie in netwerken te genereren.“ Dat benadrukt Dr. Wilfried Schäfer, directeur bij EMO-organisator VDW (Vereniging van Duitse Machinefabrieken) uit Frankfurt am Main (D).

Als vooraanstaande beurs onderscheidt de EMO Hannover zich door haar omvang, de internationale deelname en het aantal voorgestelde innovaties. Eind april 2017 hadden zich meer dan 2.000 bedrijven uit 44 landen met meer dan 175.000 tentoonstellingsoppervlak aangemeld. Alleen al uit Europa zijn er meer dan 1.400 exposerende bedrijven. “Daarmee ligt de huidige stand van de aanmeldingen duidelijk boven het resultaat van de vorige beurs”, licht Schäfer toe. Veel spreekt ervoor dat de EMO Hannover 2017 afkoerst op een recorddeelname.  

 

Vakbezoekers

De EMO Hannover is de absolute hotspot voor de internationale vakwereld in de metaalbewerking. Dat blijkt ook uit de bezoekers. In 2013 reisden circa 143.000 vakbezoekers uit meer dan 110 landen naar de EMO in Hannover. Het aandeel bezoekers uit andere landen dan Duitsland bedroeg 42 procent. Geen ander evenement voor productietechniek over de hele wereld laat een zo hoog aandeel buitenlandse bezoekers zien. In Hannover ontmoeten exposerende bedrijven uitsluitend vakbezoekers. Ze onderscheiden zich door grote kwaliteit en beslissingsbevoegdheid. Tijdens de laatste bezoekersenquête gaf 80 procent van de bezoekers aan dat zij invloed hadden op de inkoopbeslissingen in hun ondernemingen. De exposerende bedrijven hadden dan ook hoge verwachtingen ten aanzien van de zaken na de beurs. Het vierde kwartaal 2013 leverde inderdaad een ommekeer op. Na een afname van de orders uit het buitenland gedurende zeven kwartalen was er voor het eerst weer een positief resultaat met 6 procent groei. “Dat zien we ook als een effect van de EMO“, vat VDW-expert Schäfer samen.

 

Innovatie-etalage

De EMO Hannover geldt als innovatie-etalage voor de productietechniek. Vaak stellen fabrikanten hun nieuwe ontwikkelingen af op de datum van de EMO, zodat ze op de beurs hun innovaties kunnen voorstellen aan een internationaal vakpubliek. “Daarom zijn veel trends, zoals flexibele productieconcepten, high speed bewerking en de toepassing van lineaire aandrijvingen, om er slechts enkele te noemen, aan hun zegetocht begonnen vanuit de EMO“, aldus Schäfer. In 2013 gaven 45 procent van de exposanten aan dat ze met nieuwe ontwikkelingen naar de beurs waren gekomen.

 

Van klassieke prestatiekenmerken tot nieuwe aanbiedingen

Centrale discussiethema’s in de internationale productietechniek zijn de digitalisering en de productie in netwerken, zoals het EMO-motto aangeeft. Toch blijven de klassieke eisen ten aanzien van gereedschapsmachines en productiesystemen nog steeds van zeer grote betekenis. Mechanische robuustheid, betrouwbare componenten, veilige machinebesturingen en intelligent ontworpen en bestuurde processen zijn de basis voor kwaliteit, productiviteit en kostenefficiënte productie. Daartoe wordt op de EMO Hannover een breed spectrum van verschillende machines voorgesteld. Tot het aanbod behoren voordelige standaardmachines. Eenvoudige machineconcepten met veel aanpassingsmogelijkheden kunnen indien nodig door beschikbaar toebehoren worden aangevuld. Onderhoudsvriendelijke standaardcomponenten in robuuste uitvoering met eenvoudige bediening bieden prestaties die vaak worden gevraagd door klanten in prijsgevoelige markten. Bijvoorbeeld de eenvoudige uitbreiding van een drieassige machine met een vierde as, die indien nodig wordt aangekoppeld, kan voor bedrijven in de staalbouw, de eenvoudige mechanische productie of de universele machinebouw geheel nieuwe perspectieven in de markt mogelijk maken. Gestandaardiseerde concepten voor het opspannen van delen en gereedschappen kunnen de nevenkosten bij de aanschaf minimaliseren.

 

Gereedschap- en vormenbouw

Een andere grote groep vormen machines voor de gereedschap- en vormenbouw. Ze bieden bijzondere ondersteuning bij de programmering van complexe werkstukoppervlakken. Ook lange looptijden van delen kunnen in grote mate zonder bediener worden voltooid. Voor de reparatie van dure gereedschappen kunnen aanvullende processen uit de additieve productie worden geïntegreerd. Klanten komen met nieuwe eisen ten aanzien van oppervlakken met bijzonder gevoelscontact. Daaraan kan worden voldaan door oppervlaktestructurering met lasersystemen en ultrasoon geluid.

 

Speciaalmachines

Een ander deel van het aanbodsspectrum bestaat uit productieve universele en speciale machines voor de hoogste kwaliteitseisen in de productie van grote series en massaproductie. Hierin geïntegreerd zijn een aantal automatiseringsoplossingen, van eenvoudige palletwissel tot volledig geautomatiseerde opslag- en handlingsystemen. Door complete bewerking en integratie van technologie bij hoogste herhalingsnauwkeurigheid en beschikbaarheid ontstaan lage stukkosten. Met deze voordelen zijn nieuwe mogelijkheden van de digitale wereld verbonden. De processen bij de klant kunnen worden geoptimaliseerd. Beschikbaarheid en opbrengst kunnen worden verhoogd.

 

Machine-analyse

Ook mogelijk zijn toepassingen van Big Data, een veelbesproken thema. Voor de concrete toepassing in de productie moeten eerder vastgelegde meet- en sensorgegevens over de machinetoestand worden omgezet van “dode gegevens” in bruikbare gegevens. Gedetailleerde analyses van grote hoeveelheden gegevens dragen bij tot de vroegtijdige herkenning van op handen zijnde uitval, bijvoorbeeld van hoofd- of voedingsassen. Daardoor worden revisietijdstippen nauwkeuriger voorspeld dan tot dusver mogelijk was. Deze nieuwe vormen van voorspellend onderhoud op basis van lerende algoritmen gaan veel verder dan de klassieke toestandsbewaking van afzonderlijke machines. De toestanden van alle machines van een productiesysteem worden geregistreerd en continu centraal bewaakt. Noodzakelijke maatregelen worden genomen op basis van gegevens over de werkelijke toestand.

 

AR

Geheel nieuwe mogelijkheden zijn er daardoor ook voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Augmented Reality vervangt het bekende onderhoudshandboek. Een onderhoudsmonteur werkt met behulp van smartphone of tablet. De software herkent in welk gedeelte van de machine de monteur zich bevindt. Door online communicatie met de machinebesturing kan de storing eenvoudiger worden gevonden. Op het scherm weergegeven stap-voor-stap handleidingen voor de reparatie komen in plaats van dure productscholing bij de klant. Zelfs niet speciaal opgeleid personeel kan daarmee eerste maatregelen voor het verhelpen van een storing uitvoeren.

 

Intelligente productie

De organisatoren van de EMO gaan ervan uit dat de EMO Hannover 2017 belangrijke impulsen zal geven voor de realisering van het veelbesproken concepten Industrie 4.0 en Internet of Things (IoT). “In de gereedschapsmachine hebben we de digitalisering al lang gerealiseerd“, zegt Schäfer. „Digitale afbeeldingen bijvoorbeeld voor simulaties zijn eveneens al lang mogelijk.“ Onder de noemer Industrie 4.0 gaat het nu om het opnemen in een netwerk van de hele productie, resp. het gehele economische proces. In een volledig in een netwerk opgenomen productielijn is flexibele productie met geoptimaliseerde processen mogelijk. Orders met een kleine serieomvang kunnen binnen zeer korte tijd worden geleverd. De opname van de volledige productielijn in een netwerk met directe communicatie en regeling levert de grootste meerwaarde voor ondernemingen op wanneer horizontale communicatie plaatsvindt van ontvangst tot levering van de order. Binnen het economisch proces is het bovendien zaak dat leveranciers, logistieke partners en klanten in het netwerk worden opgenomen. Zo wordt de grootst mogelijke productiviteit, flexibiliteit en efficiëntie verkregen.

 

Best Practices voor MKB

Vooral kleine en middelgrote bedrijven hebben het nog moeilijk met de overgang naar een compleet geautomatiseerde en in een netwerk verbonden Smart Factory. Er zijn immers grote investeringen aan verbonden. Realistischer zijn daarom kleine stappen in de richting van Industrie 4.0. Talrijke detailinnovaties scheppen een meerwaarde voor machinegebruikers en verhogen het concurrentievermogen van de machinefabrikant.

Tijdens de EMO Hannover worden veel van deze slimme oplossingen voorgesteld. Enkele voorbeelden:

  • Nieuwe methoden voor intelligent gereedschapsmanagement met directe overdracht van gegevens naar de machine. Daardoor is minder arbeidsvoorbereiding nodig.
  • Terugvoer van offline meetgegevens voor zelfregelende optimale procesbesturing van het slijpen van het gereedschap.
  • Sensor- en softwaresystemen voor eenvoudige, besturingsonafhankelijke machinebewaking, op het niveau van de component tot de hele fabriek.
  • Beheer van overdracht en beveiliging van gegevens.
  • Hulpsystemen voor verhoging van productiviteit door samenwerking van machines en ERP-systemen in het netwerk.
  • Business platforms voor omvattende productieorganisatie op basis van realtime data.
  • Communicatieomgevingen voor transparante, onafhankelijke, open en tegelijkertijd veilige uitwisseling van gegevens in het hele economische proces.
  • Apps voor afzonderlijk te configureren besturingen voor betere bediening, uitgebreide connectiviteit en nog veel meer.

 

„De uitvindersgeest op het gebied van productie is enorm“, zegt Wilfried Schäfer van de VDW afsluitend. De EMO Hannover 2017 zal veel concrete impulsen geven voor de praktische toepassing van de nieuwe oplossingen onder zeer verschillende omstandigheden.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden