15 december 2021 - 3 min leestijd

Europa en Oost-Nederland investeren in digitalisering van de maakindustrie

Het Fraunhofer Project Center at the University of Twente (FPC@UT) investeert mede dankzij de Europese bijdrage uit REACT-EU in de ontwikkeling van het Advanced Manufacturing Center (AMC): een testfabriek voor de maakindustrie. Vandaag start de tweede subsidieronde.

Het bestaande initiatief van de Universiteit Twente en het Fraunhofer Institute for Production Technology IPT zet hiermee een belangrijke volgende stap in het ondersteunen van de digitale transitie en innovatie van het mkb in de maakindustrie. Het mkb is belangrijk voor de werkgelegenheid in Oost-Nederland. Om haar concurrentiepositie te behouden, is het nodig dat het mkb versterkt inzet op digitalisering in het productieproces. Het project ontvangt een bijdrage uit het Europese subsidieprogramma REACT-EU. Met dit programma helpt Europa de provincies Overijssel en Gelderland met investeren in een snel economisch herstel na COVID-19.

Flexibel produceren

Om te kunnen voldoen aan de vraag van de continu veranderende markt, is het belangrijk dat productiesystemen flexibel zijn. Er is bijvoorbeeld behoefte aan grotere productvariatie. Hierin speelt digitalisering een belangrijke rol. Dit wordt aangeduid als Smart Industry: informatie- en communicatietechnologie die met behulp van sensoren en gegevensverwerking de productieprocessen kunnen verbeteren. Het levert bedrijven aanzienlijke verbeteringen op in ontwerp, planning en productie en zorgt voor kortere doorlooptijden en efficiënter energie- en materiaalgebruik.

Het belang hiervan wordt onderstreept door de Scientific Director van het Fraunhofer Project Center, Ian Gibson: “In Oost-Nederland heerst er een grote behoefte aan een faciliteit waar de industrie samen kan werken met onderzoekers, ingenieurs en andere technisch deskundigen op het gebied van Advanced Manufacturing. Met de REACT-EU financiering kunnen we in die behoefte voorzien en bijdragen aan de bouw van een goed uitgerust centrum voor Advanced Manufacturing, ter ondersteuning van de regio.”

Ondersteuning voor het mkb

Door industriële bedrijven, met name uit het mkb, uit te nodigen in het Advanced Manufacturing Center, krijgen zij de kans om de nieuwste technologie op het gebied van industriële digitalisering te ervaren. Het AMC, gerund en beheerd door het FPC@UT, wordt een faciliteit waar de industrie samen kan werken met onderzoekers en andere technisch deskundigen. Specifieke uitdagingen van mkb’ers worden onderzocht en er wordt hulp geboden bij de toepassing in de eigen productieomgeving. 

Tweede openstelling REACT-EU op 15 december

Onder de noemer REACT-EU is voor Oost-Nederland begin 2021 een 1e tranche van 47,5 miljoen euro -waarvan 5,9 miljoen Rijkscofinanciering- beschikbaar gesteld uit het herstelprogramma EU Next Generation. Dit bedrag is toegekend aan 20 projecten die op 1 april een aanvraag hebben ingediend. In oktober is voor de tweede keer een bedrag uit REACT-EU beschikbaar gesteld voor Oost Nederland. Van het bedrag van 60,5 miljoen is per 15 december € 50 miljoen beschikbaar voor projectaanvragen in de categorieën ‘ontwikkelingsprojecten’ en ‘gedeelde faciliteiten’. Het resterende bedrag van de beschikbare middelen in deze tweede tranche wordt gereserveerd voor inzet via een revolverend fonds.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden