11 juli 2023 - 3 min leestijd

Europees Parlement maakt 3,3 miljard euro vrij voor halfgeleider-industrie

Het Europees Parlement heeft vandaag de Chips Act aangekomen. Hierdoor komt 3,3 miljard euro vrij om een gunstig klimaat te scheppen voor investeringen in halfgeleiders in Europa. Ook worden de vergunningsprocedures versneld en krijgt de halfgeleider-industrie de status van ‘hoogste nationale betekenis’. 

De 3,3 miljard euro is bestemd voor onderzoek en innovatie in verband met halfgeleiders. Er zal een netwerk van competentiecentra worden opgezet om het tekort aan vaardigheden in de EU aan te pakken en nieuw talent voor onderzoek, ontwerp en productie aan te trekken. Ook wordt een zogenoemd crisisresponsmechanisme opgezet, waarmee de Commissie de risico’s voor het aanbod van halfgeleiders in de EU zal beoordelen. Vroegtijdige waarschuwingsindicatoren in de lidstaten zullen worden gebruikt om een EU-brede waarschuwing voor tekorten in gang te zetten.

Dit mechanisme zal de Commissie in staat stellen noodmaatregelen uit te voeren, zoals prioriteit geven aan de levering van producten die in het bijzonder door een tekort worden getroffen, of het uitvoeren van gemeenschappelijke aankopen door de lidstaten. Europarlementariërs hebben de regeling verder verbeterd door een mapping-instrument in te voeren waarmee mogelijke knelpunten in de voorziening in kaart kunnen worden gebracht. Deze maatregelen zullen een laatste redmiddel zijn in geval van een crisis in de sector halfgeleiders.

Uitdagingen

Het Roemeense parlementslid Dan Nica (sociaaldemocraten): “Met de Europese chipwet willen we de positie van de EU in het mondiale chips-landschap versterken en de kwetsbaarheden in toeleveringsketens aanpakken die door de pandemie zijn blootgelegd. We willen meer invloed hebben en leiders zijn en daarom we hebben 3,3 miljard euro vrijgemaakt voor onderzoek en innovatie. We streven ernaar onze technologische capaciteit te vergroten en nemen maatregelen om potentiële tekorten te bestrijden. Europa is bereid de toekomstige uitdagingen in de halfgeleiderindustrie het hoofd te bieden en prioriteit te geven aan strategische autonomie, veiligheid en een gunstig ondernemingsklimaat.”

De wetgeving werd goedgekeurd met 587 stemmen voor en 10 tegen, bij 38 onthoudingen. Het zal nu door de Raad van ministers moeten worden goedgekeurd om wet te kunnen worden. Uit een studie van het Parlement blijkt dat het aandeel van Europa in de mondiale productiecapaciteit van halfgeleiders minder dan 10% bedraagt. Met het wetgevingsvoorstel wordt getracht dit te verhogen naar 20%. Uit een andere analyse van het Parlement uit 2022 bleek dat de pandemie reeds lang bestaande kwetsbaarheden in mondiale toeleveringsketens aan het licht heeft gebracht, en dat het ongekende tekort aan halfgeleiders een goed voorbeeld is. Het laat zien wat er de komende jaren te wachten staat. Deze tekorten hebben onder meer geleid tot stijgende kosten voor de industrie en hogere prijzen voor consumenten, en hebben het herstel in Europa vertraagd.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden