14 juni 2022 - 2 min leestijd

FME: ‘Versnel nu digitalisering en verduurzaming maakindustrie’

Nederland staat voor grote uitdagingen, meent Theo Henrar in de door zijn organisatie opgezette paper Industriebeleid 2022-2024. De voorzitter van FME vindt we moeten versnellen op digitalisering en verduurzaming. “Ook moeten we ons groeivermogen versterken door (arbeids-)productiviteit, competitiviteit en innovatiekracht te vergroten”. 

Daarnaast is het cruciaal om het tekort aan technisch geschoold personeel op te lossen en moeten we inspelen op de veranderende geopolitieke situatie. “Deze uitdagingen spelen in de hele industrie. Van multinationals tot techno starters, van basisindustrie tot hightech. Het is daarom tijd voor toekomstbestendig industriebeleid”, zegt Henrar. 

FME deelt de twee grote Europese ambities op het gebied van industriebeleid; digitaal leider schap en klimaatneutraliteit. Dit geeft focus en richting. Deze ambities bereiken we door te investeren in een weerbare internationaal verbonden industrie en een competitief innovatielandschap met een goed vestigingsklimaat en gelijk speelveld. Door in te zetten op valorisatie vermarkten we technologie die bij kan dragen aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen. Daarmee zijn de randvoorwaarden op orde.

Henrar: “Meer is nodig. Ondernemers willen kansen pakken. Dit gebeurt in bloeiende ecosystemen waarin start ups, scale ups, mki en grootbedrijf met creativiteit ondernemen om het Nederland van morgen wendbaarder en weerbaarder te maken. Daarom zetten we ook stappen op drie kansrijke transities; de technologische, de maatschappelijke en de arbeidsmarkttransities. Ook de overheid moet haar rol pakken door regie te nemen door op lange termijn de lijnen uit te zetten en zekerheid te bieden” 

Door een stabiel klimaat te realiseren waarin bedrijven kunnen groeien en durven investeren. En door bij marktfalen in te grijpen; kansen te creëren voor beloftevolle bedrijven. Zo scheppen we volgens de FME-voorzitter samen een competitief en aantrekkelijk ondernemers en innovatieklimaat waarin ondernemers kunnen excelleren. “We moeten dan wel aan de bak met digitalisering en verduurzaming van de maakindustrie. Digitalisering is immers een aanjager van verduurzaming én maakt de industrie toekomstbestendig. Daarom is digitalisering onze prioriteit nummer 1.”

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden