24 november 2023 - 2 min leestijd

Geld en een plan voor de maritieme maakindustrie noodzaak

De Nederlandse maritieme maakindustrie is van groot belang onze veiligheid, de energietransitie en het verdienvermogen van Nederland. Met een innovatiefonds van 60 miljoen én een plan – een sectoragenda – moet de Nederlandse industrie toekomstbestendig gemaakt worden. Dat staat in de Sectoragenda Maritieme Maakindustrie No guts no Hollands glorie. De agenda is uitgevoerd in opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, en de staatssecretaris van Defensie.

Het doel van het Maritiem Masterplan is om betrouwbare, concurrerende en modulaire klimaatneutrale schepen te ontwikkelen, bouwen en te beheren. Gestreefd wordt om circa 40 klimaatneutrale demonstratieschepen te ontwikkelen met nieuwe werkwijzen: cyclisch, modulair en digitaal. Totale verwachte investering is € 1,1 miljard. € 100 miljoen directe en € 110 miljoen voorwaardelijke toekenning vanuit het Nationaal Groeifonds. Via de subsidieregeling wordt er gezorgd voor cofinanciering door de sector voor de demonstratieprojecten. Daarnaast draagt de sector bij in de ontwikkeling van en de informatie-uitwisseling via het digitale platform.

Ambitieus

Als het gaat om de zogenoemde werf van de toekomst, gaat het om het bouwen van de modernste schepen (circulair & schaalbaar) met 10-15% kostenreductie via onder meer digitalisering en robotisering. Tevens helpt dit het personeelstekort op te lossen. Vanuit de overheid ligt het eigenaarschap bij het ministerie van EZK in samenwerking met Defensie. Vanuit de sector zal Netherlands Maritime Technology het eigenaarschap op zich nemen.

Daarnaast wil de overheid sneller en veiliger windparken op zee aanleggen via digitalisering en robotisering. Nederland heeft een ambitieus scenario om windmolenparken op de Noordzee te realiseren met in 2030 21 GigaWatt aan capaciteit, 40 GigaWatt in 2040 en 70 GigaWatt in 2050. Dit project zorgt voor aansluiting van de sectoragenda voor de Maritieme Maakindustrie op het bestaande Missiegedreven Innovatieprogramma voor de energietransitie op zee (MMIP 1) van het TKI Offshore Energy en de Topsector Energie.

Bescherming

Met de breed gedragen sectoragenda wordt invulling gegeven aan actiever en groen industriebeleid. De maritieme maakindustrie is daarmee de eerste sector waarop het nieuwe kader is toegepast en een concreet voorbeeld van hoe actief industriebeleid kan worden vormgegeven. Voorts geeft de sectoragenda invulling aan oproepen voor een integraal beleid voor de maritieme maakindustrie, tot het strategisch benutten van overheidsaanbestedingen voor de Nederlandse maritieme maakindustrie en tot een versterking en bescherming van regionale scheepsbouwclusters. Ook geeft de agenda onder meer richting aan de uitwerking van de aangenomen moties voor maritieme veiligheid en de bescherming van infrastructuur op de Noordzee.

Het rapport is hier te downloaden

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden