15 april 2020 - 4 min leestijd

ING schetst twee scenario’s voor heropleving economie

Hoe langer de coronaproblematiek duurt, hoe groter het deel van de economie dat wordt getroffen. Met name de onzekerheid over de tijdsduur heeft impact op de economie. De EU (w.o. NL-DK-AU-I-ES) koerst daarom nu af op gecoördineerde versoepeling van de beperkingen. ING heeft voor Nederland twee scenario’s uitgewerkt die inzicht geven in het mogelijke economische herstel.

Azië start weer op maar het gaat nog even duren voordat men in Europa weer vol op stoom is. Intussen loopt in de Verenigde Staten het aantal werklozen op (stijging van 16,5 miljoen in de afgelopen 3 weken) in een tempo dat je nauwelijks voor mogelijk had gehouden terwijl er ook hier in Nederland een fors pakket aan steunmaatregelen wordt ingezet. Volgens ING is het nu nog te vroeg om één exacte cijfermatige raming te geven voor de wereldeconomie. Wel heeft ING voor de grote economische blokken vier coronascenario’s opgesteld, waarvan er twee scenario’s zijn uitgewerkt voor Nederland.

 

U- en W-vormig herstel

De EU (w.o. NL-DK-AU-I-ES) koerst af op gecoördineerde versoepeling van de beperkingen. Met deze aanpak blijft in Nederland feitelijk de mogelijkheid van twee voor de hand liggende scenario’s open;

  • vanaf mei een stapsgewijze versoepeling van de beperkingen waardoor het economisch verkeer weer geleidelijk op gang komt met een U-vormig economisch herstel als uitkomst;
  • én de mogelijkheid dat het virus later dit jaar de kop weer opsteekt en er vervolgens een terugval komt in de net ingezette groei, waardoor de groei een aantal maanden vertraging zal krijgen. In dit scenario spreekt ING van een W-vormig economisch herstel. ING heeft beide scenario’s hier uitgewerkt.

 

Industrie perspectief 

Voor de industrie – met een 10% aandeel in de economie-  betekent dit in het eerste (U-vormig) scenario een verwachte omzetterugval tot wel 40% die start in Q2 van dit jaar, waarna herstel volgt dat vervolgens doorzet in Q4. ING verwacht dan dat de industrie eind 2021 weer terug op pré-crisis niveau is. In het tweede (W-vormig) scenario volgt na de eerste forse dip met kortstondig een tweede terugval later in Q4 door het opnieuw opsteken van het virus, nu met een geleidelijk herstel in 2021. Door het langdurige karakter van dit scenario neemt de onzekerheid toe. Bedrijven stellen investeringen langer uit of zelfs af en consumenten doen dit met grotere aankopen. De (machine)industrie en de bouwsector ondervinden daardoor een langdurige omzetterugval en het herstel is in de meeste sectoren trager.

 

Metaal- en kunststofindustrie

Een dergelijk verloop zien we ook terug in een recent Metaalunie-onderzoek onder het MKB in de metaalsector. Hier geeft 85% aan direct problemen te ondervinden door omzetterugval als gevolg van het coronavirus en de grootste zorg met name te hebben over de snel slinkende orderportefeuille. De grootste klap wordt hier na de zomer verwacht.

In een rondvraag van de NRK bij bedrijven uit de kunststofindustrie is een duidelijk dalende productie waarneembaar als gevolg van personeels- en toeleveringsproblemen. Daarbij heeft 60% van de bedrijven te maken heeft met een dalende klantvraag.

 

Veerkracht van de industrie 

Voor ondernemers is het juist nu belangrijk om vooruit te denken en niet af te wachten. De Industrie investeert continue in innovatie, nieuwe productietechnologieën en optimalisatie van processen om efficiënter en flexibeler te kunnen produceren. Als het coronavirus ingeperkt is, bestedingen weer oplopen en de internationale productie –full swing- wordt hervat kan dit positief uitpakken voor een veerkrachtige industriesector. ING heeft een aantal tips opgesteld voor ondernemers:

  • Wacht niet af. Maak gebruik van de ondersteuningsmaatregelen die door de overheid zijn gelanceerd; Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW), de BMKB-regeling en de Garantie Ondernemersfinanciering (GO). En maak gebruik van uitstel van betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting.
  • Zorg voor snel zicht op je potentiële liquiditeitskrapte als gevolg van aflossingen op financiële verplichtingen en kaart dit als nodig bij de financiële dienstverleners aan. De banken faciliteren mogelijkheden voor het uitstellen van aflossingsverplichtingen.
  • Ga in overleg met opdrachtgevers en stem leveringstijden en orderportefeuilles af, transparante communicatie wordt gewaardeerd en versterkt de relatie.
  • Neem organisatie van je hele supply chain onder de loep en maak strategische keuzes voor de korte en lange termijn.
  • ING heeft een overzichtelijke Corona checklist gemaakt met de maatregelen waarvan ondernemers gebruik kunnen maken.
Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden