2 mei 2017 - 2 min leestijd

Leerstoel Dynamics Based Maintenance krijgt KIVI predicaat

Op woensdag 1 februari 2017 verbindt het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), tijdens een lanceringsbijeenkomst, haar naam aan de leerstoel Dynamics Based Maintenance van de Universiteit Twente. Binnen deze leerstoel ontwikkelen onderzoekers onder leiding van prof.dr.ir Tiedo Tinga, nieuwe en innovatieve methoden die helpen onderhoud slimmer en voorspelbaarder te maken.

In vrijwel alle sectoren van de industrie leidt het falen van constructies, systemen, machines en apparaten tot uitval van functies, stoppen van vervoermiddelen of stilvallen van de productie. Dit mondt veelal uit in hoge kosten of grote consequenties voor comfort, veiligheid of milieu. Om die reden wordt steeds meer preventief onderhoud uitgevoerd. Waar in het verleden preventief onderhoud veelal werd gebaseerd op ervaring, is in het laatste decennium een enorme omslag gemaakt naar predictive maintenance. Het inzicht dat slimmer onderhoud grote voordelen op kan leveren, in combinatie met een hele serie technologische ontwikkelingen, heeft ervoor gezorgd dat storingen aan systemen voorspeld kunnen worden en dat just-in-time maintenance mogelijk wordt: onderhoudsacties worden uitgesteld tot ze daadwerkelijk nodig zijn, waarmee zowel het falen als het te vroeg vervangen voorkomen wordt.

Vanwege de relevantie van het vakgebied Maintenance en het excellente onderzoek dat op de Universiteit Twente plaatsvindt onder leiding van prof.dr.ir Tiedo Tinga heeft KIVI besloten om de leerstoel Dynamics Based Maintenance het predicaat van ‘KIVI Chair’ toe te kennen. “Het doel van deze KIVI Chair is om een verbinding te leggen tussen onderhoud in de praktijk van de Nederlandse industrie en het wetenschappelijk onderzoek op onderwerpen als predictive maintenance, structural health monitoring, condition based maintenance, asset life cycle management, supply chain management en wireless sensor networks”, aldus Micaela dos Ramos, directeur van KIVI.

KIVI predicaat
KIVI onderscheidt excellente onderzoeksgroepen van kennisinstellingen door hen te benoemen tot KIVI Chair. Het doel hiervan is om de schijnwerpers te richten op het onderzoek en nieuwe verbindingen te leggen tussen academische vakdisciplines en de samenleving. Momenteel heeft KIVI het predicaat verleend aan de leerstoel Big Data Science op de TU Delft onder leiding van prof.dr.ir. Geert Jan Houben en het lectoraat Architecture In Health op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) onder leiding van prof.dr.ir. Masi Mohammadi.

 

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden