11 april 2024 - 4 min leestijd

Let op! De CSRD-duurzaamheidsrapportage geldt misschien ook voor u

Dat een bedrijf een financieel jaarverslag moet inleveren, is duidelijk. Maar vanaf dit jaar moeten grote bedrijven ook transparant zijn over duurzaamheid en andere niet-financiële aspecten van hun onderneming. Mogelijk heeft dat gevolgen voor de toeleveranciers; grote bedrijven kunnen druk uitoefenen om in het juiste formaat te rapporteren.

De nieuwe Europese regelgeving komt voort uit de Europese Green Deal. Het doel is om de rapportage van duurzaamheidsgegevens te standaardiseren en uit te breiden. Onder duurzaamheid vallen overigens niet alleen milieustandaarden. Ook sociale aspecten en governance (goed bestuur) moeten in cijfers worden gevat. Dat is dit jaar al zo. Nu hebben de meeste grote bedrijven deze administratie goed op orde, en dit jaar geldt de eis alleen voor echt grote bedrijven (meer dan 250 medewerkers, meer dan 40 miljoen euro netto omzet, meer dan 20 miljoen euro op de balans). 

Dat neemt niet weg dat duurzaamheidsrapportages nu al een rol kunnen spelen bij kleinere bedrijven. Als kleinere bedrijven leveranciers zijn voor grotere ondernemingen die onder de CSRD vallen, kunnen die grotere bedrijven druk uitoefenen om meer gedetailleerde duurzaamheidsinformatie te verstrekken. Dit is het zogenoemde toeleveringsketen-effect. Maar ook als het gaat om financiering verandert er mogelijk nu al iets. Als kleinere bedrijven financiering willen aantrekken, kan het belangrijk worden om transparante en gedetailleerde rapportages te kunnen presenteren aan investeerders die steeds meer belang hechten aan duurzaamheid. Tot slot is er de concurrentiedruk: kleinere bedrijven kunnen zich geconfronteerd zien met concurrentiedruk, aangezien bedrijven die voorop lopen met hun duurzaamheidsrapportage mogelijk een concurrentievoordeel hebben.

Richtlijn

Wat houdt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) concreet in? De richtlijn is bedoeld om de huidige Niet-Financiële Rapportage Richtlijn (NFRD) te vervangen en is gericht op het vergroten van de consistentie en kwaliteit van duurzaamheidsrapportages in de Europese Unie. Hij legt nieuwe verplichtingen op aan grote, beursgenoteerde bedrijven en bepaalde andere ondernemingen/organisaties om gedetailleerdere informatie te verstrekken over onderwerpen zoals klimaatverandering, milieueffecten, sociale kwesties en governance.

De CSRD is dus een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportages. Deze richtlijn verplicht ondernemingen te rapporteren over hun duurzaamheid door middel van verschillende duurzaamheidscriteria. Met andere woorden: het is een administratieve taak.

In de CSRD komen drie gebieden aan bod: Environment (milieu), Social (sociaal), en Governance (bestuur), ook wel ESG genoemd. Wat je precies over deze gebieden moet rapporteren, is uitgewerkt in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), zodat elk bedrijf dat op eenzelfde manier doet. Dit gaat bijvoorbeeld over de CO₂-uitstoot, de man-vrouwverdeling in de top, personeelsbeleid, of informatie over het beheer van de relaties met je leveranciers en impacts op je toeleveringsketen.

Rapporteren

De CSRD vraagt van bedrijven dat ze rapporteren over duurzaamheid in hun eigen organisatie en hun keten. Veel ketens van bedrijven zijn internationaal, en daar is ook vaak de grootste impact op mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Dit is ook de reden dat rapportage over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) een belangrijk onderdeel is van de wetgeving. In de CSRD staat ook expliciet dat bedrijven bij de materialiteitsanalyse gebruik moeten maken van de UN Guiding Principles en de OESO-richtlijnen, die ook een goed raamwerk bieden om aan de slag te gaan.

Deze EU-richtlijn vraagt van bedrijven om enorme hoeveelheden data en informatie te verzamelen, te verwerken en te publiceren; daarvoor zullen nieuwe systemen, processen en een governance-structuur ingericht moeten worden. Ondernemingen moeten de informatie in een voorgeschreven structuur, voorzien van tags, in elektronisch format (xbrl) en voorzien van een assurance-verklaring door een externe accountant beschikbaar stellen. Deze eisen zijn bedoeld om de kwaliteit, betrouwbaarheid, transparantie en vergelijkbaarheid van de ESG-informatie te vergroten en op hetzelfde niveau als de financiële informatie te brengen.

De CSRD bepaalt dat een externe accountant assurance moet geven bij de duurzaamheidsrapportage. Waarom? De informatie die bedrijven tot nu toe publiceren over duurzaamheid laat vaak te wensen over. Relevante informatie ontbreekt of is niet volledig, niet voldoende betrouwbaar en transparant tot stand gekomen, en vaak moeilijk te vinden, te lezen en te vergelijken. Om de kwaliteit van de informatie over duurzaamheid op hetzelfde peil te brengen als de financiële informatie, zal na invoering van de CSRD op beide assurance moeten worden gegeven door de externe accountant. In eerste instantie gaat dat om ‘beperkte assurance’, maar richting 2030 zal dat ‘redelijke assurance’ worden.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden