2 september 2019 - 3 min leestijd

Lubsolutions lanceert FluidMAX vloeistof optimalisatieprogramma

Lubsolutions Benelux lanceert op de komende Metavak (8-10 oktober) in Gorinchem het modulair opgebouwde FluidMAX vloeistofmanagement- en optimalisatieprogramma. Hiermee wordt specifiek ingespeeld op de toenemende vraag van gebruikers naar professionele ondersteuning bij het oplossen van problemen, analyseren van machines en (verspanende) bewerkingen en het selecteren, toepassen, onderhouden en optimaliseren van metaalbewerkingsvloeistoffen en smeermiddelen.

“Het Lubsolutions FluidMAX systeem is ontwikkeld voor bedrijven in de metaal- en algemene industrie,” legt Lubsolutions-directeur Dennes Lagendijk uit. “Het systeem bestrijkt zowel de financiële, operationele als technische kant van vloeistofbeheer. We beginnen door met het management te kijken naar mogelijke pijnpunten en de huidige kosten. Daarbij wordt naast de selectie en inzet van metaalbewerkingsvloeistoffen en smeermiddelen, ook breder gekeken naar de totale kosten van aanschaf, onderhoud en afvoer. Maar ook naar voorraadomvang en -kosten, productiestilstand en de systematiek waarmee wordt gewerkt. Daarbij streven ook veel productiebedrijven naar lean manufacturing, ofwel het realiseren van maximale waarde voor de klant bij zo min mogelijk verspilling. De eerste bevindingen worden in een rapport vastgelegd. Vervolgens kijken we middels een gedetailleerde audit op de productielocatie(s) hoe er in de praktijk wordt gewerkt, wat voor elke situatie de juiste smeermiddelen en productievloeistoffen zijn en hoe deze in relatie met elkaar en met de processen functioneren. In de volgende fase volgt een primair advies richting management inclusief een plan van aanpak in de tijd. Uitgangspunten hierbij zijn een betere beheersing van vloeistof- en smeermiddel gerelateerde processen, alsmede een kostenbesparing op de korte en langere termijn. Met name door onze jarenlange ervaring kunnen we een gedegen pakket aan continue verbeteracties uitrollen. Zo brengt FluidMAX productie-organisaties door middel van een aantal gerichte stappen naar een hoger niveau, terwijl de kosten inzichtelijk en beheersbaar worden. In alle lagen van de organisatie ontstaat bovendien een wederzijds commitment om continu te blijven verbeteren. Als spin-off resulteert dit in een prettiger werkklimaat, een grotere tevredenheid onder de werknemers en niet onbelangrijk: een hogere productie output.”

 

Problemen door regelgeving

De markt voor metaalbewerkingsvloeistoffen is als gevolg van de verscherpte Europese REACH-wetgeving nog steeds sterk in beweging. Veel vloeistofproducenten komen nu tot ontdekking dat ze te laat zijn begonnen met het ontwikkelen van CMR-vrije vloeistoffen. Koelemulsies kun je niet de ene dag in het laboratorium ontwikkelen en de andere dag op de markt brengen. Daar gaat ook een meerjarig praktijktraject aan vooraf. CMR staat voor Carcinogeen Mutageen en Reprotoxisch en komt voort uit de bekende classificatie: chloor-, boron-, nitriet- en formaldehyderelease vrij. “Het is erg lastig gebleken om alternatieven te vinden voor stoffen die jarenlang mochten worden gebruikt om metaalbewerkingsvloeistoffen goed te laten presteren,” zegt Dennes Lagendijk erover. “Nu een aantal van die stoffen verboden is, of het gebruik ervan sterk aan banden is gelegd, lukt het sommige vloeistoffabrikanten niet of nauwelijks om hun vloeistoffen te laten voldoen aan de nieuwe wetgeving zonder in te boeten op prestaties. Daardoor ontstaan er in de praktijk opeens weer meer problemen zoals schuimvorming, corrosie, huidklachten, schimmels, vlekken op producten en machines en sterk teruggelopen standtijden. Dat hoeft echter niet, want er zijn wel degelijk fabrikanten, waaronder Fuchs, die tijdig zijn begonnen met het zoeken naar alternatieven. Dat betekent dat wij nu vloeistoffen op de markt brengen die volledig aan de nieuwe wetgeving voldoen en net zo goed en soms zelfs beter presteren dan vloeistoffen van vorige generaties.”

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden