9 maart 2021 - 2 min leestijd

Metaalunie vraagt aandacht politiek voor onderwijs vakmensen

Met de verkiezingen van 17 maart a.s. en de formatie van een nieuw kabinet in het vooruitzicht, vraagt Koninklijke Metaalunie aandacht voor mkb-maakbedrijven. Onderwijs is daarbij een belangrijk thema. “De mkb-maakindustrie is al decennialang een stabiele sector met duurzame werkgelegenheid, maar ook met een tekort aan goed opgeleide vakmensen. Vakmensen die ook nodig zijn om uit de crises te kunnen komen”, zegt Cor van Vilsteren, directeur van MCM bv uit Marknesse en voorzitter van de Metaaluniecommissie Onderwijszaken. 

Veel toegevoegde waarde wordt door vakmanschap bepaald. Voor een gezonde arbeidsmarkt is een goede instroom daarom nodig. Daar wordt binnen de metaalsector zelf al hard werk van gemaakt vindt Van Vilsteren: “De sector heeft een effectieve eigen opleidingsinfrastructuur ontwikkeld, met veel erkende leerbedrijven en collectieve leerbedrijven, Bedrijfsvakscholen. Daarnaast heeft het ook een structurele samenwerking met mbo- en hbo-instellingen. Het opleidingsfonds OOM vervult namens sociale partners een spilfunctie in het geheel. De bbl (beroepsbegeleidende leerweg) is een belangrijke, effectieve leer-werk-instroomroute. De overheid is spekkoper wat betreft de opbrengsten.”

Er is veel aandacht voor onderwijs vanuit de overheid, maar er is meer nodig dan goede intenties. Maatschappelijke uitdagingen vergen immers concrete stappen. De belangen zijn groot zegt Van Vilsteren: “Zonder goede vakmensen, die maken en innoveren, zijn zaken als klimaatdoelstellingen en energietransitie, onhaalbaar. Het opleiden van die vakmensen moet macrodoelmatig en dat betekent dat er opgeleid moet worden voor de arbeidsmarkt. Samen met de overheid moet een stevig investeringsprogramma opgetuigd worden voor technisch onderwijs, waarbij partijen niet meer vrijblijvend kunnen acteren; een Sterk Techniek Onderwijsprogramma voor de hele onderwijsketen met meetbare doelstellingen.” 

Prestatieafspraken

Een belangrijk punt uit dat programma is dat de capaciteit van techniekopleidingen uitgebreid en de kwaliteit verbeterd moet worden. Van Vilsteren: “Ook moeten er prestatieafspraken over aantallen studenten en werk gemaakt worden en moet de bekostiging voor techniekopleidingen scholen omhoog en gelijk zijn voor bbl en bol.” Hij pleit ook voor een betere ondersteuning van en hogere salarissen voor docenten in technische opleidingen. “Maar het is ook belangrijk om technische studies aantrekkelijker te maken voor studenten, bijvoorbeeld door het collegegeld van technische studies te verlagen en een basisbeurs in te stellen voor technische studenten”, vindt Van Vilsteren. Tot slot wenst hij dat er meer aandacht komt voor techniek in alle studies. “Maar vooral ook dat die aandacht er is vanuit alle kanten van de samenleving en zeker van de overheid”.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden