7 september 2018 - 2 min leestijd

Nieuwe Teqnow-publicatie over sensoren

Om als ondernemer goed en zinvol gebruik te kunnen maken van deze nieuwe mogelijkheden is een gedegen basiskennis over sensoren cruciaal. De nieuwe Teqnow publicatie ‘Sensoren’ geeft die praktische basiskennis. Een publicatie, die volgens Teqnow-adviseur en auteur van het boekje Jo van de Put, onmisbaar is voor alle ondernemers in de mkb-maakindustrie.

“Iedereen krijgt met deze ontwikkelingen te maken, of je nu machinebouwer bent en dergelijke technieken zelf gaat toepassen, of dat je machinegebruiker bent en dat de machines waar je mee werkt hiermee zijn uitgerust”, vindt hij.

Sensoren zijn de zintuigen van een machine of apparaat, die het mogelijk maken om gegevens van deze machines en apparaten (via internet) op andere locaties beschikbaar te krijgen. De gegevens die sensoren genereren kunnen via data-analyses omgezet worden in informatie, die nieuwe diensten of nieuwe verdienmodellen mogelijk maken. Deze verbondenheid van machines en apparaten biedt kansen om nieuwe functionaliteiten en nieuwe diensten aan te bieden.  

Volgens Van de Put hebben de ontwikkelingen van chips (wet van Moore) het mogelijk gemaakt om sensoren steeds kleiner en goedkoper te produceren. “Hierdoor is er ruimte ontstaan om sensoren niet alleen toe te passen voor de noodzakelijke waarnemingen, maar ook voor het waarnemen van situaties die gegevens verzamelen waaruit nieuwe diensten kunnen ontstaan”.

 

Informeren over mogelijkheden en randvoorwaarden

In deze publicatie wordt behandeld wat een sensor eigenlijk is, welke natuurkundige of scheikundige verschijnselen je met een sensor waar kunt nemen, welke toepassingsgebieden van sensoren er zijn en worden veel voorkomende sensorprincipes besproken. Ook wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van sensoren voor machinebouwers en voor machinegebruikers (vaak toeleveranciers). Tot slot wordt aandacht besteed aan de cyberveiligheidsaspecten van sensoren. “Deze publicatie heeft niet als doel om volledig te zijn, maar om de lezer te informeren over de mogelijkheden en randvoorwaarden waar men rekening mee moet houden”, aldus Van de Put.

Het boekje ‘Sensoren’ is voor Teqnow-deelnemers gratis beschikbaar en wordt uitgereikt tijdens de bijeenkomst over sensoren die Teqnow 20 september a.s. organiseert. Metaalunieleden kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden via www.teqnow.nl  Wanneer u na de bijeenkomst interesse heeft voor het boekje kunt u een mail sturen naar info@teqnow.nl.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden