29 juli 2022 - 3 min leestijd

Producenten in de machine-industrie iets positiever gestemd

De stemming onder ondernemers in de Nederlandse industrie in brede zin was deze maand iets positiever dan in juni. Volgens het CBS ging de vertrouwensscore van 8,1 in juni naar 8,4 in juli – dit ten opzichte van het langjarige gemiddelde dat op 1,0 is gesteld. De toename wordt toegeschreven aan een beter oordeel over de voorraden eindproduct. Met name ondernemers in de machine-industrie waren positief gestemd.

Het producentenvertrouwen ligt volgens het CBS ruim boven dat langjarige gemiddelde. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7), terwijl in april 2020 de laagste waarde (-28,7) werd genoteerd. De ondernemers in de industrie waren in juli positiever over de voorraden gereed product dan een maand eerder. Hun oordeel over de verwachte bedrijvigheid bleef gelijk, terwijl ze over hun orderportefeuille wat minder positief waren dan in juni.

Positieve deelindicatoren

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen, was in juli groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht, had de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt, was iets groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.
De producenten in de elektrotechnische en machine-industrie waren opnieuw het meest positief. Net als in de aardolie- en chemische industrie en in de metaalindustrie waren ze ook positiever dan een maand eerder. In de overige in kaart gebrachte branches (transportmiddelen, hout en bouwmaterialen, papier en grafisch, en voedings- en genotmiddelen) waren ondernemers minder positief dan in juni.

Gelijke bezettingsgraad

De benutting van machines en installaties in de industrie kwam bij aanvang van het derde kwartaal van 2022 uit op 84,2 procent. Hiermee bleef de bezettingsgraad hetzelfde als een kwartaal eerder. Ruim 30 procent van de ondernemers in de industrie gaf bij het begin van het derde kwartaal aan belemmerd te worden door een tekort aan arbeidskrachten. Dat aandeel is niet eerder zo hoog geweest sinds het begin van het onderzoek in 2012. De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 10,0 procent hoger dan in mei 2021. Een maand eerder kwam de groei uit op 14 procent.
Overigens daalde het vertrouwen van Duitse producenten fors in juli (volgens de IFO-index). Ze waren pessimistischer over de verwachte bedrijvigheid in de tweede helft van het jaar en ook minder positief over de huidige bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in mei met 1,4 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2021.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden