8 juli 2019 - 3 min leestijd

Samenwerking Sterk Techniekonderwijs regio Woerden IJsselstein ontvangt subsidie

Op 1 juli 2019 is bekend geworden dat de aangevraagde subsidie voor de regiovisie van de Samenwerking Sterk Techniekonderwijs regio Woerden IJsselstein is toegekend. Dit betekent dat er invulling gegeven kan worden aan de plannen om technisch onderwijs in de regio te versterken. De plannen gaan zorgen voor meer én beter opgeleide medewerkers in de techniek en voldoende vakmensen in de regio. Voor dit doel investeert het kabinet 100 miljoen extra per jaar in het technisch vmbo via de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs.

Het ministerie van OCW zet van 2020 – 2023 middelen in voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen in samenwerking met po-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs in de regio. 45 van de 78 regio’s ontvingen op 1 juli de aangevraagde subsidie. In totaal ruim 231 miljoen euro. De overige regio’s hebben nog tot 1 oktober om de plannen aan te passen.

Minister Slob (onderwijs): “De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Daarom hebben vmbo-scholen, mbo’s en het bedrijfsleven samen plannen gemaakt. De ambitie die daar uit spreekt is geweldig. Het enthousiasme spat van de pagina’s af.”

 

Win-win situatie

Bea Hulleman, plaatsvervangend locatiedirecteur Kalsbeek en projectleider van de Samenwerking Woerden IJsselstein: “We zijn heel blij met de subsidie voor het plan dat we met scholen en bedrijfsleven hebben gemaakt. Hierdoor kunnen we leerlingen een brede keuze bieden en aan de slag gaan met de nieuwste technische ontwikkelingen. De samenwerking zorgt ervoor dat leerlingen de kans krijgen levensecht te leren in praktijksituaties. Ik ervaar een win-win situatie voor alle betrokken partijen.”

 

Mijlpaal regionale samenwerking Woerden IJsselstein 

Bestuurders van de onderwijsorganisaties Cals College IJsselstein, Kalsbeek College, Minkema College, ROC Midden Nederland, MBO Rijnland, Wellant College Montfoort en Futura College én de Vrienden van de Techniek van het Cals College, Woerdens Techniek Talent en Bouwmensen Utrecht zetten in maart hun handtekening onder de plannen om technisch onderwijs in de regio te versterken. Bijzonder aan de samenwerking in deze regio is dat er al een actieve bedrijvenkring om de onderwijsinstellingen heen staat en dat alle partijen, buiten de organisatiebelangen om, zich committeren aan het regiobelang van Sterk Techniekonderwijs.

 

Programmalijnen

In de regiovisie is geïnventariseerd wat er nodig is om de kwaliteit van de huidige uitstroom en de gewenste kwaliteit op elkaar aan te laten sluiten. Dit heeft geresulteerd in drie hoofddoelen waar door de samenwerkingspartners tussen 2020 en 2023 aan wordt gewerkt.

De programmalijn “Kwaliteitsimpuls” moet zorgen voor het juiste technische opleidingsaanbod op scholen en voldoende bevoegde docenten voor techniekonderwijs.

In de programmalijn “Beeldvorming” wordt gewerkt aan de verbetering van het imago van techniekonderwijs. Door leerlingen en ouders vroeg kennis te laten maken met techniek en de brede mogelijkheden ervan kan de instroom voor technische opleidingen bevorderd worden. Mensen moeten bewust gemaakt worden van het feit dat banen in de techniek zo divers zijn dat er voor jongens en meisjes uit alle opleidingen een goede toekomst mogelijk is in de techniek. 

Het programma “Gezamenlijk opleiden” zorgt voor afstemming tussen lesprogramma’s van vmbo en mbo. Zo creëren we een doorlopende leerlijn, binnen verschillende richtingen van de techniek, die zorgt voor een vloeiende doorstroom die goed aansluit bij de behoeften en ambities van het bedrijfsleven.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden