26 maart 2020 - 5 min leestijd

Slechts 21 procent van machinebouwers ziet ontwikkeling AI als prioriteit

In de transitie naar een Smart Industry krijgt de machinebouwindustrie steeds meer te maken met innovatieve technologieën zoals smart sensors en robotica. De implementatie van AI-toepassingen lijkt dan ook een vereiste te zijn voor het realiseren van de gewenste transitie. Echter blijkt uit de tweede Nationale Benchmark Smart Machine Industry van Siemens Digital Industries Software dat slechts één op de vijf machinebouwers het ontwikkelen van AI-toepassingen kwalificeert als kritiek of belangrijk.

De koplopers in de Smart Industry geven een hoge prioriteit aan het toepassen van AI (kunstmatige intelligentie). Een prioriteit die volgens de Benchmark Smart Machine Industry dus niet iedereen in de branche deelt. Ruim een derde (38%) van de organisaties geeft de implementatie van AI-toepassingen helemaal geen prioriteit. En hoewel slechts een klein deel de inzet van AI belangrijk vindt, denkt wél bijna de helft (46%) van de machinebouwers dat AI het antwoord is op de grootste uitdagingen bij de transformatie naar een Smart Industry. Hierbij wordt AI als oplossing gezien voor cyber-physical production systems, cloud, IoT en cognitieve computing om zo de time-to-market te verkorten en efficiënter te werken.

Vooral de diversiteit aan mogelijkheden van AI zorgt ervoor dat de technologie op steeds meer gebieden van de Smart Industry wordt ingezet. Zo heeft meer dan de helft van de machinebouwbedrijven de beschikking over simulatiesoftware in de ontwerp- en testfase. Ruim 47% werkt met IoT-sensors en 40% met andere vormen van connected devices binnen het bedrijf.

Hoewel slechts 21% op dit moment prioriteit geeft aan AI, wordt verwacht dat de komende twee jaar de transitie naar een Smart Industry in een versnelling raakt en dat dus de rol en impact van AI significant zal toenemen. Over twee jaar wil bijna driekwart (71%) van de machinebouwers AI inzetten bij de simulatie van een ontwerp en de eerste testprocessen.

 

De status van AI in de kerngebieden

De facetten ‘ontwerp en beheer’, ‘logistiek en transport’, ‘datamanagement’ en ‘productconnectiviteit’ worden gezien als de vier belangrijkste kerngebieden in de machinebouw. De stand van zaken wat betreft de invloed van AI verschilt enorm:

AI in ontwerp en beheer

Op dit moment werkt de helft van de machinebouwbedrijven met simulatiesoftware, ruim een vijfde (21%) van de bedrijven verwacht dit binnen nu en twee jaar toe te gaan passen. De inzet van AI op het gebied van kwaliteitscontrole komt vaker voor: 70% van de bedrijven zet het al in of is dit van plan. Daarnaast gebruikt een derde AI voor predictive maintenance en heeft 30% hier plannen voor.

AI in logistiek en transport

In de logistieke en transportprocessen liggen de cijfers van de inzet van AI lager. Een kwart van de machinebouwers werkt met AI voor fabrieks- en warehouse automatisering en bijna de helft werkt met AI binnen supply chain management. 21% zet AI in voor het beheren van leveringssystemen.

AI in datamanagement

AI speelt voornamelijk een rol binnen de cybersecuritytoepassingen op dit gebied (27%). Om overzicht te behouden over alle data beschikt 21% over enterprise data resources. Nog eens 12% voelt de noodzaak om in de komende twee jaar hiermee te gaan werken. Het gebruik van intelligente systemen – waarbij data wordt verwerkt van sensoren die gekoppeld zijn aan apparaten – ligt lager: slechts 18% van de organisaties zet dit in.

AI in productconnectiviteit

Een kleine 40% heeft intelligente machines of systemen die uitgerust zijn met connected devices voor monitoring en beheer op afstand. 47% van de bedrijven maakt bij productconnectiviteit gebruik van het internet door de inzet van IoT-sensors, 18% wil dit binnen twee jaar realiseren. De percentages voor 3D-printing en de inzet van industriële robots liggen op respectievelijk 25% en 20%.

 

Implementatie AI-beleid stagneert

Binnen de benchmark zijn alle machinebouwers het erover eens dat, om AI tot een succes te maken, de juiste mensen en systemen nodig zijn. Slechts 36% beschikt over de juiste IT-infrastructuur om te kunnen werken met AI, 46% van de organisaties zegt de juiste mensen in huis te hebben. De personele tekorten bevinden zich vooral bij de softwareontwikkelaars en engineers (40%), system engineers (28%) en data scientists (20%).

 

Transitie realiseren

Volgens Patrick Fokke, Sales Director Nederland bij Siemens Digital Industries Software, heeft elke organisatie de mogelijkheden om mee te gaan in de transitie. “Er zijn voldoende technologieën beschikbaar om de transitie te realiseren. De bottleneck bevindt zich echter bij het gebrek aan expertise en capaciteit om de toepassingen ook daadwerkelijk in de organisatie te ontwikkelen. Met name de kleinere bedrijven lopen daardoor het risico dat ze achterblijven.”

Daarnaast is ook een verankering van een strategie in de organisatie noodzakelijk, op alle fronten. Fokke: “Met de juiste aanpak en expertise is de kans van slagen van AI een stuk groter. Men moet weten welke datasets waarvoor nodig zijn, of de data schoon is, en interne datasilo’s voorkomen. Maar ook cybersecurity heeft extra aandacht nodig als er grote hoeveelheden data worden verzameld. Om dit alles te kunnen waarborgen is kennis van zaken nodig – maar vooral ook organisatorische discipline. Een verankering van een (gedegen) strategie is onvermijdbaar. De machinebouwindustrie is zonder twijfel goed op weg naar het worden van een Smart Industry, en wanneer organisaties het belang van een (AI)-strategie gaan inzien kunnen er grote stappen gezet worden met een aantoonbare impact op de productiviteit en dienstverlening.”

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van TechniShow met al het nieuws uit de productietechnologie!
Aanmelden